فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۸ مارس ۲۰۰۲ میلادی تا ۲۸ مارس ۲۰۰۲ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۴۰۱ ۲۸ مارس ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۴۰۲ ۳۰ مارس ۲۰۰۲ ۱۴-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۴۰۳ ۰۴ آوریل ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۴۰۴ ۱۸ آوریل ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۴۰۵ ۱۹ آوریل ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۴۰۶ ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۴۰۷ ۰۳ مه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۴۰۸ ۰۶ مه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۴۰۹ ۱۴ مه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۱۰ ۱۷ مه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۴۱۱ ۱۷ مه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق
۱۴۱۲ ۱۷ مه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۴۱۳ ۲۳ مه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۴۱۴ ۲۳ مه ۲۰۰۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی
۱۴۱۵ ۳۰ مه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۴۱۶ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۴۱۷ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴۱۸ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۴۱۹ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۴۲۰ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۴۲۱ ۰۳ ژوئیه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۴۲۲ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ حافظ صلح سازمان ملل
۱۴۲۳ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۴۲۴ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۴۲۵ ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۴۲۶ ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: کنفدراسیون سوئیس
۱۴۲۷ ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۴۲۸ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۴۲۹ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۴۳۰ ۱۴ اوت ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۴۳۱ ۱۴ اوت ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۴۳۲ ۱۵ اوت ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۴۳۳ ۱۵ اوت ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۴۳۴ ۰۶ سپتامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۴۳۵ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۲ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۴۳۶ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۴۳۷ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۴۳۸ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۴۳۹ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۴۴۰ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۴۴۱ ۰۸ نوامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۴۲ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۴۴۳ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۴۴ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۴۴۵ ۰۴ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴۴۶ ۰۴ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۴۴۷ ۰۴ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۴۸ ۰۹ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۴۴۹ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۴۵۰ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۴-۰-۱ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۴۵۱ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۴۵۲ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۴۵۳ ۲۴ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۴۵۴ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۲ ۱۳-۲-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۵۵ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۴۵۶ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ نشست شورای عالی امنیت: مبارزه با تروریسم
۱۴۵۷ ۲۴ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴۵۷ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۴۵۹ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ طرح فرایند صدور گواهینامه کیمبرلی
۱۴۶۰ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ کودکان و درگیری‌های مسلحانه
۱۴۶۱ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۴۶۲ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۴۶۳ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۴۶۴ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۴۶۵ ۱۳ فوریه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۴۶۶ ۱۴ مارس ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۴۶۷ ۱۸ مارس ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ تکثیر سلاح‌های کوچک و سبک و فعالیت‌های مزدورانه: تهدید برای صلح و امنیت در غرب آفریقا
۱۴۶۸ ۲۰ مارس ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴۶۹ ۲۵ مارس ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۴۷۰ ۲۸ مارس ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۴۷۱ ۲۸ مارس ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۴۷۲ ۲۸ مارس ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۷۳ ۰۴ آوریل ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۴۷۴ ۰۸ آوریل ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۴۷۵ ۱۴ آوریل ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۴۷۶ ۲۴ آوریل ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۷۷ ۲۹ آوریل ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۴۷۸ ۰۶ مه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۴۷۹ ۱۳ مه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۴۸۰ ۱۹ مه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۴۸۱ ۱۹ مه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۴۸۲ ۱۹ مه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۴۸۳ ۲۲ مه ۲۰۰۳ ۱۴-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۸۴ ۳۰ مه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴۸۵ ۳۰ مه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۴۸۶ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۴۸۷ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۳ ۱۲-۳-۰ حافظ صلح سازمان ملل
۱۴۸۸ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۴۸۹ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴۹۰ ۰۳ ژوئیه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۴۹۱ ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۴۹۲ ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۴۹۳ ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۴۹۴ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۴۹۵ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۴۹۶ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۴۹۷ ۰۱ اوت ۲۰۰۳ ۱۲-۳-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۴۹۸ ۰۴ اوت ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۴۹۹ ۱۳ اوت ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۰۰ ۱۴ اوت ۲۰۰۳ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت