فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۶ اوت ۲۰۰۳ میلادی تا ۰۴ مه ۲۰۰۵ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۵۰۱ ۲۶ اوت ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۰۲ ۲۶ اوت ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ حفاظت از کارکنان سازمان ملل متحد، کارکنان همراه و کارکنان امداد بشر دوستانه در مناطق جنگی
۱۵۰۳ ۲۸ اوت ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۵۰۴ ۰۴ سپتامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۵۰۵ ۰۴ سپتامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۵۰۶ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ ۱۳-۲-۰ بررسی وضعیت در مورد لیبی
۱۵۰۷ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۵۰۸ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۵۰۹ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۵۱۰ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۵۱۱ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۵۱۲ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۵۱۳ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۵۱۴ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۵۱۵ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۵۱۶ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۵۱۷ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۵۱۸ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۵۱۹ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۵۲۰ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۵۲۱ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۵۲۲ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۲۳ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۵۲۴ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۵۲۵ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۵۲۶ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۵۲۷ ۰۴ فوریه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۵۲۸ ۲۷ فوریه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۵۲۹ ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در هائیتی
۱۵۳۰ ۱۱ مارس ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۵۳۱ ۱۲ مارس ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۵۳۲ ۱۲ مارس ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۵۳۳ ۱۲ مارس ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۳۴ ۲۶ مارس ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۵۳۵ ۲۶ مارس ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۵۳۶ ۲۶ مارس ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۵۳۷ ۳۰ مارس ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۵۳۸ ۲۱ آوریل ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۵۳۹ ۲۲ آوریل ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ کودکان و درگیری‌های مسلحانه
۱۵۴۰ ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
۱۵۴۱ ۲۹ آوریل ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۵۴۲ ۳۰ آوریل ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در هائیتی
۱۵۴۳ ۱۴ مه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۵۴۴ ۱۹ مه ۲۰۰۴ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئله فلسطین
۱۵۴۵ ۲۱ مه ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت بورنودی
۱۵۴۶ ۰۸ ژوئن ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در عراق
۱۵۴۷ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سودان
۱۵۴۸ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۵۴۹ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۵۵۰ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۵۵۱ ۰۹ جولای ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۵۵۲ ۲۷ جولای ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۵۳ ۲۹ جولای ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۵۵۴ ۲۹ جولای ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت گرجستان
۱۵۵۵ ۲۹ جولای ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۵۶ ۳۰ جولای ۲۰۰۴ ۱۳-۲-۰ بررسی وضعیت در سودان
۱۵۵۷ ۱۲ اوت ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ وضعی میان عراق و کویت
۱۵۵۸ ۱۷ اوت ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۵۵۹ ۰۲ سپتامبر ۲۰۰۴ ۹-۶-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۵۶۰ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۵۶۱ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۵۶۲ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۵۶۳ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۵۶۴ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ ۱۱-۴-۰ بررسی وضعیت در مورد سودان
۱۵۶۵ ۰۱ اکتبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۶۶ ۰۸ اکتبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۵۶۷ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۵۶۸ ۲۲ اکتبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۵۶۹ ۲۹ مارس ۲۰۰۵ ۱۲-۳-۰ بررسی وضعیت در مورد سودان
۱۵۶۹ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد سودان
۱۵۷۰ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۵۷۱ ۰۴ نوامبر ۲۰۰۴ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۵۷۲ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۵۷۳ ۱۶ نوامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت تیمور شرقی
۱۵۷۴ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مرتبط با سودان
۱۵۷۵ ۲۲ نوامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۵۷۶ ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در هائیتی
۱۵۷۷ ۰۱ دسامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت بوروندی
۱۵۷۸ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۵۷۹ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۵۸۰ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۴ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گینه بیسائو
۱۵۸۱ ۱۸ ژانویه ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۵۸۲ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۵۸۳ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۵۸۴ ۰۱ فوریه ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۵۸۵ ۱۰ مارس ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد سودان
۱۵۸۶ ۱۴ مارس ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۵۸۷ ۱۵ مارس ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۵۸۸ ۱۷ مارس ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد سودان
۱۵۸۹ ۲۴ مارس ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۵۹۰ ۲۴ مارس ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد سودان
۱۵۹۲ ۳۰ مارس ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۹۳ ۳۱ مارس ۲۰۰۵ ۱۱-۴-۰ بررسی وضعیت مرتبط با سودان
۱۵۹۴ ۰۴ آوریل ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۵۹۵ ۰۷ آوریل ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۵۹۶ ۱۸ آوریل ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ اوضاع در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۵۹۷ ۲۰ آوریل ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۵۹۸ ۲۸ آوریل ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مرتبط با صحرای غربی
۱۵۹۹ ۲۸ آوریل ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت تیمور شرقی
۱۶۰۰ ۰۴ مه ۲۰۰۵ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج