فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی تا ۲۷ جولای ۲۰۱۱ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۹۰۱ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۹۰۲ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوروندی
۱۹۰۳ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۹۰۴ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۱۹۰۵ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد عراق
۱۹۰۶ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۹۰۷ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۹ ۱۳-۱-۱ صلح و امنیت در آفریقا
۱۹۰۸ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در هائیتی
۱۹۰۹ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در نپال
۱۹۱۰ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۹۱۱ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۹۱۲ ۲۶ فوریه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ اوضاع در تیمور شرقی
۱۹۱۳ ۱۲ مارس ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ اوضاع در چاد
۱۹۱۴ ۱۸ مارس ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۹۱۵ ۱۸ مارس ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۹۱۶ ۱۹ مارس ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ جیبوتی-اریتره-سومالی
۱۹۱۷ ۲۲ مارس ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۹۱۸ ۲۷ آوریل ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۹۱۹ ۲۹ آوریل ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سودان
۱۹۲۰ ۳۰ آوریل ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای بزرگ آفریقا
۱۹۲۱ ۱۲ مه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در نپال
۱۹۲۲ ۱۲ مه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و نواحی
۱۹۲۳ ۲۵ مه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و نواحی
۱۹۲۴ ۲۷ مه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۹۲۵ ۲۸ مه ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۹۲۶ ۰۲ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۹۲۷ ۰۴ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در هائیتی
۱۹۲۸ ۰۷ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ منبع گسترش جمهوری دموکراتیک خلق کره
۱۹۲۹ ۰۹ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۲-۱-۲ منع گسترش ایران
۱۹۳۰ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۴-۰-۱ بررسی وضعیت در قبرس
۱۹۳۱ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
۱۹۳۲ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا
۱۹۳۳ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۹۳۴ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۹۳۵ ۳۰ جولای ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سودان
۱۹۳۶ ۰۵ اوت ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در عراق
۱۹۳۷ ۳۰ اوت ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۹۳۸ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۹۳۹ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در نپال
۱۹۴۰ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۹۴۱ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۹۴۲ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۹۴۳ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۹۴۴ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در هائیتی
۱۹۴۵ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت در سودان
۱۹۴۶ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۹۴۷ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ ایجاد صلح پس از درگیری
۱۹۴۸ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۹۴۹ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گینه بیسائو
۱۹۵۰ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۱۹۵۱ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در ساحل عاج
۱۹۵۲ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو
۱۹۵۳ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۴-۰-۱ بررسی وضعیت قبرس
۱۹۵۴ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای یوگسلاوی پیشین
۱۹۵۵ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای رواندا
۱۹۵۶ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به عراق
۱۹۵۷ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به عراق
۱۹۵۸ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت مربوط به عراق
۱۹۵۹ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت بوروندی
۱۹۶۰ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ زنان و صلح و امنیت
۱۹۶۱ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت لیبریا
۱۹۶۲ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت ساحل عاج
۱۹۶۳ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت جهانی به دلیل فعالیت‌های تروریستان
۱۹۶۴ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سومالی
۱۹۶۵ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۹۶۶ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ ۱۴-۱-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای یوگسلاوی پیشین
۱۹۶۷ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت ساحل عاج
۱۹۶۸ ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت ساحل عاج
۱۹۶۹ ۲۴ فوریه ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت تیمور شرقی
۱۹۷۰ ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ صلح و امنیت در آفریقا
۱۹۷۱ ۰۳ مارس ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ عملیات سازمان ملل در لیبریا
۱۹۷۲ ۱۷ مارس ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سومالی
۱۹۷۳ ۱۷ مارس ۲۰۱۱ ۱۰-۵-۰ جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱)
۱۹۷۴ ۲۲ مارس ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت افغانستان
۱۹۷۵ ۳۰ مارس ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت ساحل عاج
۱۹۷۶ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سومالی
۱۹۷۷ ۲۰ آوریل ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
۱۹۷۸ ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سودان
۱۹۷۹ ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به صحرای غربی
۱۹۸۰ ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت ساحل عاج
۱۹۸۱ ۱۳ مه ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت ساحل عاج
۱۹۸۲ ۱۷ مه ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سودان
۱۹۸۳ ۰۷ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ مسئولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌الملل: ایدز و عملیات پاسداری از صلح جهانی
۱۹۸۴ ۰۹ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۴-۱-۰ عدم گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای ایران
۱۹۸۵ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ عدم گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای جمهوری دمکراتیک خلق کره
۱۹۸۶ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت قبرس
۱۹۸۷ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ - - توصیه درباره انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۱۹۸۸ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت جهانی به دلیل فعالیت‌های تروریستان
۱۹۸۹ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت جهانی به دلیل فعالیت‌های تروریستان
۱۹۹۰ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سودان
۱۹۹۱ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به جمهوری دمکراتیک کنگو
۱۹۹۲ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت ساحل عاج
۱۹۹۳ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای یوگسلاوی پیشین
۱۹۹۴ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۹۹۵ ۰۶ جولای ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای رواندا
۱۹۹۶ ۰۸ جولای ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سودان جنوبی
۱۹۹۷ ۱۱ جولای ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سودان
۱۹۹۸ ۱۲ جولای ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ کودکان و درگیری مسلحانه
۱۹۹۹ ۱۳ جولای ۲۰۱۱ - - پذیرش اعضای تازه در سازمان ملل:سودان جنوبی
۲۰۰۰ ۲۷ جولای ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت ساحل عاج