فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۷۰۱ تا ۸۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۷۰۱ تا ۸۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۱ میلادی تا ۰۸ ژانویه ۱۹۹۳ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۷۰۱ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۷۰۲ ۰۸ اوت ۱۹۹۱ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری دموکراتیک خلق کره and کره جنوبی
۷۰۳ ۰۹ اوت ۱۹۹۱ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: میکرونزی
۷۰۴ ۰۹ اوت ۱۹۹۱ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جزایر مارشال
۷۰۵ ۱۵ اوت ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ عراق
۷۰۶ ۱۵ اوت ۱۹۹۱ ۱۳-۱-۱ عراق-کویت
۷۰۷ ۱۵ اوت ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ عراق
۷۰۸ ۲۸ اوت ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۷۰۹ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: استونی
۷۱۰ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: لاتویا
۷۱۱ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: لتونی
۷۱۲ ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۱ ۱۳-۱-۱ عراق
۷۱۳ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
۷۱۴ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ السالوادور
۷۱۵ ۱۱ اکتبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ عراق
۷۱۶ ۱۱ اکتبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ قبرس
۷۱۷ ۱۶ اکتبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ وضعیت کمبودیا
۷۱۸ ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ وضعیت کمبودیا
۷۱۹ ۰۶ نوامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۷۲۰ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۷۲۱ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
۷۲۲ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۷۲۳ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ قبرس
۷۲۴ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
۷۲۵ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۷۲۶ ۰۶ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۷۲۷ ۰۸ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
۷۲۸ ۰۸ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت کامبوج
۷۲۹ ۱۴ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ السالوادور
۷۳۰ ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۷۳۱ ۲۱ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ جمهوری عربی لیبی
۷۳۲ ۲۳ ژانویه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: قزاقستان
۷۳۳ ۲۳ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ سومالی
۷۳۴ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۷۳۵ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: ارمنستان
۷۳۶ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: قرقیزستان
۷۳۷ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: ازبکستان
۷۳۸ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: تاجیکستان
۷۳۹ ۰۵ فوریه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: مولداوی
۷۴۰ ۰۷ فوریه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
۷۴۱ ۰۷ فوریه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: ترکمنستان
۷۴۲ ۱۴ فوریه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: آذربایجان
۷۴۳ ۲۱ فوریه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
۷۴۴ ۲۵ فوریه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: سن مارینو
۷۴۵ ۲۸ فوریه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت کامبوج
۷۴۶ ۱۷ مارس ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ سومالی
۷۴۷ ۲۴ مارس ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۷۴۸ ۳۱ مارس ۱۹۹۲ ۱۰-۵-۰ جمهوری عربی لیبی
۷۴۹ ۰۷ آوریل ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
۷۵۰ ۱۰ آوریل ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ قبرس
۷۵۱ ۲۴ آوریل ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ سومالی
۷۵۲ ۱۵ مه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۵۳ ۱۸ مه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: کرواسی
۷۵۴ ۱۸ مه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: اسلوونی
۷۵۵ ۲۰ مه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: بوسنی و هرزگوین
۷۵۶ ۲۹ مه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۷۵۷ ۳۰ مه ۱۹۹۲ ۱۳-۲-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۵۸ ۰۸ ژوئن ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۵۹ ۱۲ ژوئن ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ قبرس
۷۶۰ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ جمهوری فدرال یوگسلاوی
۷۶۱ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۶۲ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۶۳ ۰۶ ژوئیه ۱۹۹۲ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: گرجستان
۷۶۴ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۶۵ ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۷۶۶ ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت کامبوج
۷۶۷ ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ سومالی
۷۶۸ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۷۶۹ ۰۷ اوت ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۷۷۰ ۱۳ اوت ۱۹۹۲ ۱۲-۳-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۷۱ ۱۳ اوت ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی
۷۷۲ ۱۷ اوت ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۷۷۳ ۲۶ اوت ۱۹۹۲ ۱۴-۱-۰ عراق-کویت
۷۷۴ ۲۶ اوت ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ قبرس
۷۷۵ ۲۸ اوت ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ سومالی
۷۷۶ ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۲ ۱۲-۳-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۷۷ ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۲ ۱۲-۳-۰ جمهوری فدرال یوگسلاوی
۷۷۸ ۰۲ اکتبر ۱۹۹۲ ۱۴-۱-۰ عراق-کویت
۷۷۹ ۰۶ اکتبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۷۸۰ ۰۶ اکتبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی
۷۸۱ ۰۹ اکتبر ۱۹۹۲ ۱۴-۱-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۸۲ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ موزامبیک
۷۸۳ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت کامبوج
۷۸۴ ۳۰ اکتبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ السالوادور
۷۸۵ ۳۰ اکتبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۷۸۶ ۱۰ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۸۷ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۳-۲-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۸۸ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ لیبریا
۷۸۹ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ قبرس
۷۹۰ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۷۹۱ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ السالوادور
۷۹۲ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۴-۱-۰ وضعیت کامبوج
۷۹۳ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۷۹۴ ۰۳ دسامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ سومالی
۷۹۵ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ جمهوری مقدونیه
۷۹۶ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ قبرس
۷۹۷ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ موزامبیک
۷۹۸ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۷۹۹ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۸۰۰ ۰۸ ژانویه ۱۹۹۳ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: اسلواکی