فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۸۰۱ تا ۹۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۸۰۱ تا ۹۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۰۸ ژانویه ۱۹۹۳ میلادی تا ۰۴ مارس ۱۹۹۴ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۸۰۱ ۰۸ ژانویه ۱۹۹۳ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری چک
۸۰۲ ۲۵ ژانویه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۸۰۳ ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۸۰۴ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۸۰۵ ۰۴ فوریه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۸۰۶ ۰۵ فوریه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۸۰۷ ۱۹ فوریه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۸۰۸ ۲۲ فوریه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی
۸۰۹ ۰۲ مارس ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۸۱۰ ۰۸ مارس ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت کامبوج
۸۱۱ ۱۲ مارس ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۸۱۲ ۱۲ مارس ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ رواندا
۸۱۳ ۲۶ مارس ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ لیبریا
۸۱۴ ۲۶ مارس ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ سومالی
۸۱۵ ۳۰ مارس ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ کرواسی
۸۱۶ ۳۱ مارس ۱۹۹۳ ۱۴-۱-۰ بوسنی و هرزگوین
۸۱۷ ۰۷ آوریل ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: مقدونیه
۸۱۸ ۱۴ آوریل ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ موزامبیک
۸۱۹ ۱۶ آوریل ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۸۲۰ ۱۷ آوریل ۱۹۹۳ ۱۳-۲-۰ بوسنی و هرزگوین
۸۲۱ ۲۸ آوریل ۱۹۹۳ ۱۳-۲-۰ جمهوری فدرال یوگسلاوی
۸۲۲ ۳۰ آوریل ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ ارمنستان-جمهوری آذربایجان
۸۲۳ ۳۰ آوریل ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۸۲۴ ۰۶ مه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۸۲۵ ۱۱ مه ۱۹۹۳ ۱۳-۲-۰ منع گسترش جمهوری دموکراتیک خلق کره
۸۲۶ ۲۰ مه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت کامبوج
۸۲۷ ۲۵ مه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی
۸۲۸ ۲۶ مه ۱۹۹۳ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: اریتره
۸۲۹ ۲۶ مه ۱۹۹۳ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: موناکو
۸۳۰ ۲۶ مه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۸۳۱ ۲۷ مه ۱۹۹۳ ۱۴-۱-۰ قبرس
۸۳۲ ۲۷ مه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ السالوادور
۸۳۳ ۲۷ مه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۸۳۴ ۰۱ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۸۳۵ ۰۲ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ کامبوج
۸۳۶ ۰۴ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۳-۲-۰ بوسنی و هرزگوین
۸۳۷ ۰۶ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ سومالی
۸۳۸ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۸۳۹ ۱۱ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ قبرس
۸۴۰ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ کامبوج
۸۴۱ ۱۶ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۸۴۲ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ جمهوری مقدونیه
۸۴۳ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۸۴۴ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۸۴۵ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ جمهوری مقدونیه
۸۴۶ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ رواندا
۸۴۷ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی
۸۴۸ ۰۸ ژوئیه ۱۹۹۳ - - پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: آندورا
۸۴۹ ۰۹ ژوئیه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۸۵۰ ۰۹ ژوئیه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ موزامبیک
۸۵۱ ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در آنگولا
۸۵۲ ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۸۵۳ ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ ارمنستان-جمهوری آذربایجان
۸۵۴ ۰۶ اوت ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۸۵۵ ۰۹ اوت ۱۹۹۳ ۱۴-۱-۰ جمهوری فدرال یوگسلاوی
۸۵۶ ۱۰ اوت ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۸۵۷ ۲۰ اوت ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی
۸۵۸ ۲۴ اوت ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۸۵۹ ۲۴ اوت ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین
۸۶۰ ۲۷ اوت ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ کامبوج
۸۶۱ ۲۷ اوت ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۸۶۲ ۳۱ اوت ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۸۶۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در موزامبیک
۸۶۴ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در آنگولا
۸۶۵ ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۸۶۶ ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۸۶۷ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۸۶۸ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ عملیات حفظ صلح
۸۶۹ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۸۷۰ ۰۱ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۸۷۱ ۰۴ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۸۷۲ ۰۵ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در رواندا
۸۷۳ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۸۷۴ ۱۴ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ ارمنستان-جمهوری آذربایجان
۸۷۵ ۱۶ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ هائیتی
۸۷۶ ۱۹ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۸۷۷ ۲۱ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ یوگسلاوی سابق
۸۷۸ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۸۷۹ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در موزامبیک
۸۸۰ ۰۴ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ کامبوج
۸۸۱ ۰۴ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۸۸۲ ۰۵ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در موزامبیک
۸۸۳ ۱۱ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۱-۴-۰ جمهوری عربی لیبی
۸۸۴ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ ارمنستان-جمهوری آذربایجان
۸۸۵ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ سومالی
۸۸۶ ۱۸ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ سومالی
۸۸۷ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۸۸۸ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در السالوادور
۸۸۹ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ قبرس
۸۹۰ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۸۹۱ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ رواندا
۸۹۲ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۳ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۸۹۳ ۰۶ ژانویه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ رواندا
۸۹۴ ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۸۹۵ ۲۸ ژانویه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۸۹۶ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ آبخاز، گرجستان
۸۹۷ ۰۴ فوریه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ سومالی
۸۹۸ ۲۳ فوریه ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ موزامبیک
۸۹۹ ۰۴ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۹۰۰ ۰۴ مارس ۱۹۹۴ ۱۵-۰-۰ بوسنی و هرزگوین