فهرست مجله‌های معماری در ایران

فهرست مجله‌های معماری ایران:

مجله‌های دانشگاهی(علمی و پژوهشی)ویرایش

|||| || - |||| ||

پژوهش‌های معماری اسلامی ||فصلنامه || پژوهشی || - ||تهران || دانشگاه علم و صنعت || http://jria.iust.ac.ir
نام مجله دوره انتشار نوع مجله سال آغاز انتشار مکان انتشار صاحب امتیاز پایگاه اینترنتی
اندیشه معماری دوفصلنامه پژوهشی - قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) http://at.journals.ikiu.ac.ir
پژوهش‌های معماری اسلامی فصلنامه پژوهشی تهران دانشگاه علم و صنعت http://jria.iust.ac.ir
ساخت شهر فصلنامه پژوهشی - تهران صمد محمدابراهیم‌زاده سپاس‌گزار https://web.archive.org/web/20141218055907/http://sakhteshahr.com/
صفه دوفصلنامه پژوهشی - تهران دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی http://archurb.sbu.ac.ir
مدیریت شهری دوفصلنامه پژوهشی - تهران سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور https://web.archive.org/web/20190501095901/http://www.imo.org.ir/
مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت‌های تاریخی فرهنگی) دوفصلنامه پژوهشی - اصفهان دانشگاه هنر اصفهان http://mmi.aui.ac.ir
مسکن و محیط روستا فصلنامه پژوهشی - تهران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی http://jhre.ir
مطالعات شهر ایرانی اسلامی فصلنامه پژوهشی - تهران پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی https://web.archive.org/web/20160813214141/http://www.icas.ir/journals
مطالعات شهری فصلنامه پژوهشی - سنندج دانشگاه کردستان http://urbstudies.ir
مطالعات معماری ایران فصلنامه پژوهشی - کاشان دانشگاه کاشان -
معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا) فصلنامه پژوهشی - تهران پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران http://jfaup.ut.ac.ir
معماری و شهرسازی آرمان‌شهر دوفصلنامه پژوهشی - تهران مصطفی بهزادفر https://web.archive.org/web/20181003005904/http://armanshahrmedia.com/
معماری و شهرسازی ایران دوفصلنامه پژوهشی - تهران انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران -
نامه معماری و شهرسازی دوفصلنامه پژوهشی - تهران دانشگاه هنر https://web.archive.org/web/20160503193709/http://journals.art.ac.ir/
نقش جهان دوفصلنامه پژوهشی - تهران دانشگاه تربیت مدرس https://web.archive.org/web/20130609053044/http://japtm.ir/
پژوهش‌های معماری و محیط دوفصلنامه پژوهشی - زنجان دانشگاه زنجان http://jaer.znu.ac.ir
هویت شهر فصلنامه پژوهشی - تهران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/

مجله‌های غیردانشگاهی(علمی و تخصصی)ویرایش

نام مجله دوره انتشار نوع مجله سال آغاز انتشار مکان انتشار صاحب امتیاز پایگاه اینترنتی
معماری شناسی فصلنامه علمی-تخصصی شیراز رضا علی پور http://memarishenasi.ir/
معمار دوماه‌نامه - ۱۳۷۷ تهران مؤسسه معمار نشر http://memarmagazine.com
هنرمعماری فصلنامه نقد و نظریه 1382 تهران مؤسسه فرهنگی هنری هنرمعماری http://www.aoa.ir
باغ نظر فصلنامه پژوهشی ۱۳۸۲ تهران سید امیر منصوری http://bagh-sj.com
معماری و انرژی فصلنامه تحلیلی پژوهشی ۱۳۹۶ تهران پرهون پرگاری http://www.ae-mag.ir
فصلنامه معماری و ساختمان فصلنامه ۱۳۸۳ تهران احمد زهادی http://memary.net/
شهرسازی ایران دوفصلنامه علمی-تخصصی 1397 تهران انتشارات شهرسازی https://shahrsaziiran.com/journal

مجله‌هایی که دیگر منتشر نمی‌شوندویرایش

نام مجله دوره انتشار نوع مجله سال آغاز انتشار سال پایان انتشار تعداد شمارهٔ منتشرشده مکان انتشار صاحب امتیاز پایگاه اینترنتی
آرشیتکت ماه‌نامه - ۱۳۲۵ ۱۳۲۷ [۱] ۶ [۲] تهران ان‍ج‍م‍ن آرش‍ی‍ت‍ک‍ت‌ه‍ای ای‍ران‍ی دی‍پ‍ل‍م‍ه -
نودید معماری دوماه‌نامه ۱۳۹۳ 1395 تهران پیام برومندفرد
معماری و فرهنگ فصلنامه ۱۳۷۸ تهران دفتر پژوهش‌های فرهنگی http://memarifarhang.com
معماری نوین ماه‌نامه - ۱۳۴۳ ۱۳۴۰ ۱۳۴۴ تهران دفتر مطالعات و تحقیقات معماری (وارطان هوانسیان) -
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری گاهنامه - ۱۳۴۸ ۱۳۵۷ - تهران ان‍ج‍م‍ن آرش‍ی‍ت‍ک‍ت‌ه‍ای ای‍ران -
معماری ایران(ما) دوفصلنامه - 1379 1394 - تهران محمدرضا جودت -
طراح فصلنامه - - 1396 - تهران سروش بخت مینو -
شارستان فصلنامه تهران مینو اسماعیل‌زاده http://sharestan.info
هنرنما معمار فصلنامه ۱۳۹۴ بندرعباس اشکان نصیری واثق https://web.archive.org/web/20190708070141/http://honarnamamemar.com/
همشهری معماری فصلنامه - 1390 1396 - تهران مؤسسه همشهری-شهرداری تهران -
معماری داخلی فصلنامه - - 1394 - تهران - -
معماری و شهرسازی فصلنامه - 1367 1394 - تهران رضا رضایی راد -

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «مجله آرشیتکت شماره 6 تیرماه 1327». memarnet. ۲۰۱۴-۱۱-۲۹.
  2. «مجله ارشیتکت». memarnet. ۲۰۱۴-۰۸-۱۳.