فهرست مربیان باشگاه فوتبال یوونتوس

مربیانویرایش

در زیر لیست مربیان تاریخ باشگاه فوتبال یوونتوس از سال ۱۹۲۳ که خانواده آنیلی صاحب باشگاه شدن تا امروز قرار دارد.[۱] در میان مربیانی که سکان مربیگری یوونتوس را در اختیار داشتند جووانی تراپاتونی با ۱۳ سال سرمربیگری در باشگاه رکورد دار است و بعد از او نیز مارچلو لیپی با ۸ سال سابقه سرمربیگری در یوونتوس قرار دارد.[۲][۳]

شماره نام ملیت سال
۱ جینو کارولی   ۱۹۲۳–۱۹۲۶
۲ جوزف ویولا   ۱۹۲۶–۱۹۲۸
۳ ویلیام ایتکین   ۱۹۲۸–۱۹۳۰
۴ کارلو کارکانو   ۱۹۳۰–۱۹۳۵
۵ کارلو بیجاتو   ۱۹۳۵
۶ ویرجینیو روستا   ۱۹۳۵–۱۹۳۹
۷ اومبرتو کالیجاریس   ۱۹۳۹–۱۹۴۰
۸ فدریکو مونراتی   ۱۹۴۰–۱۹۴۱
۹ جیووانی فرراری   ۱۹۴۱–۱۹۴۲
۱۰ لویس مونتی   /   ۱۹۴۲
۱۱ فلیچ بورل   ۱۹۴۲–۱۹۴۶
۱۲ رناتو چزارینی   ۱۹۴۶–۱۹۴۸
۱۳ ویلیام چالمرز   ۱۹۴۸–۱۹۴۹
۱۴ جسی کارور   ۱۹۴۹–۱۹۵۱
۱۵ لویجی برتولینی   ۱۹۵۱
۱۶ گئورگی سروسی   ۱۹۵۱–۱۹۵۳
۱۷ آلدو اولیویری   ۱۹۵۳–۱۹۵۵
۱۸ ساندرو پوپو   ۱۹۵۵–۱۹۵۷
شماره نام ملیت سال
۱۹ لیوبیسا بروشتش   ۱۹۵۷–۱۹۵۹
۲۰ تئوبالدو دپترینی   ۱۹۵۹
۲۱ رناتو چزارینی   ۱۹۵۹–۱۹۶۱
۲۲ کارلو پارولا   ۱۹۶۱
۲۳ گونار گرن

جولیوس کوروستلیف

 

 

۱۹۶۱
۲۵ کارلو پارولا   ۱۹۶۱–۱۹۶۲
۲۶ پائولو آمارال   ۱۹۶۲–۱۹۶۴
۲۷ ارالدو مونزجلیو   ۱۹۶۴
۲۸ هریبرتو هررا   ۱۹۶۴–۱۹۶۹
۲۹ لوئیس کارنیگلیا   ۱۹۶۹
۳۰ ارکولی رابیتی   ۱۹۶۹–۱۹۷۰
۳۱ آرماندو پیکی   ۱۹۷۰–۱۹۷۱
۳۲ سیستمیر فیکپالیک   ۱۹۷۱–۱۹۷۴
۳۳ کارلو پارولا   ۱۹۷۴–۱۹۷۶
۳۴ جووانی تراپاتونی   ۱۹۷۶–۱۹۸۶
۳۵ رینو مارکسی   ۱۹۸۶–۱۹۸۸
۳۶ دینو زوف   ۱۹۸۸–۱۹۹۰
۳۷ لویجی مایفریدی   ۱۹۹۰–۱۹۹۱
شماره نام ملیت سال
۳۸ جووانی تراپاتونی   ۱۹۹۱–۱۹۹۴
۳۹ مارچلو لیپی   ۱۹۹۴–۱۹۹۹
۴۰ کارلو آنچلوتی   ۱۹۹۹–۲۰۰۱
۴۱ مارچلو لیپی   ۲۰۰۱–۲۰۰۴
۴۲ فابیو کاپلو   ۲۰۰۴–۲۰۰۶
۴۳ دیدیه دشان   ۲۰۰۶–۲۰۰۷
۴۴ جیانکارلو کورادینی   ۲۰۰۷
۴۵ کلودیو رانیری   ۲۰۰۷–۲۰۰۹
۴۶ چرو فررارا   ۲۰۰۹–۲۰۱۰
۴۷ آلبرتو زاکرونی   ۲۰۱۰
۴۸ لوئیجی دل‌نری   ۲۰۱۰–۲۰۱۱
۴۹ آنتونیو کونته   ۲۰۱۱–۲۰۱۴
۵۰ ماسیمیلیانو آلگری   ۲۰۱۴–۲۰۱۹
۵۱ مائوریتسیو ساری   ۲۰۱۹–۲۰۲۰
۵۲ آندره‌آ پیرلو   ۲۰۲۱-۲۰۲۰
۵۳ ماسیمیلیانو آلگری   ۲۰۲۱-

لیست مربیان تاریخ یوونتوس بر پایه جام‌های کسب شدهویرایش

رتبه نام مربی سری آ جام حذفی سوپر جام ایتالیا سری بی لیگ قهرمانان جام در جام لیگ اروپا سوپر جام اروپا اینترتوتو جام بین قاره‌ای مجموع
۱ جووانی تراپاتونی ۶ ۲ - - ۱ ۱ ۲ ۱ - ۱ ۱۴
۲ مارچلو لیپی ۵ ۱ ۴ - ۱ - - ۱ - ۱ ۱۳
۳ ماسیمیلیانو آلگری ۵ ۴ ۲ - - - - - - - ۱۱
۴ آنتونیو کونته ۳ - ۲ - - - - - - - ۵
۵ کارلو کارکانو ۴ - - - - - - - - - ۴
۶ رناتو چزارینی ۲ ۱ - - - - - - - - ۳
۷ هریبرتو هررا ۱ ۱ - - - - - - - - ۲
سیستمیر فیکپالیک ۲ - - - - - - - - - ۲
دینو زوف - ۱ - - - - ۱ - - - ۲
۱۰ مائوریتسیو ساری ۱ - - - - - - - - - ۱
کارلو پارولا ۱ - - - - - - - - - ۱
جوزف ویولا ۱ - - - - - - - - - ۱
کارلو بیجاتو ۱ - - - - - - - - - ۱
جسی کارور ۱ - - - - - - - - - ۱
گئورگی سروسی ۱ - - - - - - - - - ۱
لیوبیسا بروشتش ۱ - - - - - - - - - ۱
ویرجینیو روستا - ۱ - - - - - - - - ۱
تئوبالدو دپترینی - ۱ - - - - - - - - ۱
جیووانی فرراری - ۱ - - - - - - - - ۱
کارلو آنچلوتی - - - - - - - - ۱ - ۱
جیانکارلو کورادینی - - - ۱ - - - - - - ۱

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش