فهرست مربیان تیم ملی فوتبال ایران

فهرست

فهرست مربیان تیم ملی فوتبال ایران، اسامی مربیانی است که هدایت تیم ملی فوتبال ایران را از ابتدای تشکیل تا به امروز، بر عهده گرفته‌اند.

فهرستویرایش

       مربیان موقت

ردیف نام ملیت از تا عملکرد
بازی برد تساوی باخت برد % افتخارات
۱ حسین صدقیانی   ۱۵ ژانویه ۱۹۴۱ ۵ مارس ۱۹۵۱ ۵ ۲ ۰ ۳ ۰۴۰
۲ مصطفی سلیمی   ۵ مارس ۱۹۵۱ ۲ آوریل ۱۹۵۲ ۵ ۲ ۲ ۱ ۰۴۰ مدال نقره در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱
۳ یوژف مساروش   ۵ دسامبر ۱۹۵۷ ۱۸ دسامبر ۱۹۵۹ ۶ ۳ ۱ ۲ ۰۵۰
۴ حسین فکری   ۱ ژوئن ۱۹۶۱ ۱۶ مارس ۱۹۶۶ ۷ ۲ ۳ ۲ ۰۲۹ صعود و حذف در مرحله گروهی بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴
۵ گئورگی سوچ   ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۶ ۲۴ نوامبر ۱۹۶۷ ۷ ۴ ۰ ۳ ۰۵۷ مدال نقره در بازی های آسیایی ۱۹۶۶
۶ حسین فکری   ۲۴ نوامبر ۱۹۶۷ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۷ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰۵۰
۷ محمود بیاتی   ۲۶ نوامبر ۱۹۶۷ ۷ مارس ۱۹۶۹ ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۰۰ قهرمان جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸
۸ زدراکو رایکوف   ۷ مارس ۱۹۶۹ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۰ ۵ ۴ ۰ ۱ ۰۸۰
۹ محمد بیاتی   ۱ سپتامبر ۱۹۷۰ ۳ سپتامبر ۱۹۷۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰۵۰
۱۰ ایگور نتو   ۴ نوامبر ۱۹۷۰ ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۱ ۳ ۰ ۱ ۲ ۰۰۰٫۰۰
۱۱ پرویز دهداری   ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۱ ۷ مه ۱۹۷۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰۵۰ قهرمان مسابقات بین‌المللی کوروش
۱۲ محمد رنجبر   ۷ مه ۱۹۷۲ ۲۵ ژوئن ۱۹۷۲ ۹ ۵ ۱ ۳ ۰۵۶ قهرمان جام ملت‌های آسیا ۱۹۷۲
۱۳ محمود بیاتی   ۲۶ ژوئن ۱۹۷۲ ۱۷ ژانویه ۱۹۷۴ ۹ ۵ ۲ ۲ ۰۵۶
۱۴ دنی مکللان   ۱۷ ژانویه ۱۹۷۴ ۳ سپتامبر ۱۹۷۴ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰۵۰
۱۵ فرانک اوفارل   ۳ سپتامبر ۱۹۷۴ ۱۰ اوت ۱۹۷۵ ۹ ۷ ۰ ۲ ۰۷۸ مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴
قهرمان مسابقات بین‌المللی ایران ۱۹۷۴
صعود به بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶
۱۶ حشمت مهاجرانی   ۱۰ اوت ۱۹۷۵ ۶ سپتامبر ۱۹۷۸ ۲۸ ۱۵ ۷ ۶ ۰۵۴ قهرمان جام ملت‌های آسیا ۱۹۷۶
حذف در مرحله ۱/۴ بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶
صعود به جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸ و حذف در مرحله گروهی آن
۱۷ حسن حبیبی   ۱۲ مارس ۱۹۷۹ ۲۵ فوریه ۱۹۸۲ ۱۲ ۹ ۲ ۱ ۰۷۵ صعود به بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰
مقام سومی جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۰
جلال چراغ‌پور و حسین آبشناسان   ۱ مارس ۱۹۸۲ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۲ ۴ ۲ ۰ ۲ ۰۵۰
۱۸ محمود یاوری   ۷ اوت ۱۹۸۴ ۱ دسامبر ۱۹۸۴ ۶ ۶ ۰ ۰ ۱۰۰
ناصر ابراهیمی   ۱ دسامبر ۱۹۸۴ ۱۶ فوریه ۱۹۸۵ ۸ ۲ ۴ ۲ ۰۲۵ مقام چهارمی جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۴
۱۹ فریدون عسکرزاده   ۱۱ فوریه ۱۹۸۶ ۲۱ فوریه ۱۹۸۶ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱۰۰ قهرمان جام بین المللی دهه فجر ۱۹۸۶
۲۰ پرویز دهداری   مارس ۱۹۸۶ ۲۲ ژانویه ۱۹۸۹ ۲۰ ۱۰ ۶ ۴ ۰۵۰ مقام سومی جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۸
۲۱ رضا وطنخواه   ۲۲ ژانویه ۱۹۸۹ ۱۷ مارس ۱۹۸۹ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۰۰
۲۲ مهدی مناجاتی   ۳۰ مه ۱۹۸۹ ۲۲ ژوئیه ۱۹۸۹ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰۶۷
۲۳ علی پروین   ۱ نوامبر ۱۹۸۹ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ ۳۴ ۱۵ ۱۱ ۸ ۰۴۴ مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰
قهرمان جام اکو ۱۹۹۳
۲۴ استانکو پوکله‌پوویچ   ۳ اکتبر ۱۹۹۴ ۹ اکتبر ۱۹۹۴ ۴ ۱ ۲ ۱ ۰۲۵
۲۵ محمد مایلی‌کهن   ۲۶ آوریل ۱۹۹۶ ۷ نوامبر ۱۹۹۷ ۳۸ ۲۳ ۹ ۶ ۰۶۱ مقام سومی جام ملت‌های آسیا ۱۹۹۶
۲۶ والدیر ویرا   ۱۸ آبان ۱۳۷۶ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷ ۳ ۰ ۲ ۱ ۰۰۰٫۰۰ صعود به جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸
۲۷ تومیسلاو ایویچ   ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷ ۲۲ آوریل ۱۹۹۸ ۵ ۱ ۲ ۲ ۰۲۰
۲۸ جلال طالبی   ۳ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸ ۴ ۱ ۰ ۳ ۰۲۵ حذف در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸
۲۹ منصور پورحیدری   ۳ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸ ۱۷ ۹ ۵ ۳ ۰۵۳ مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸
۳۰ جلال طالبی   ۲۲ مارس ۲۰۰۰ ۱ ژانویه ۲۰۰۱ ۴ ۱ ۰ ۳ ۰۲۵ حذف در مرحله ۱/۴ جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۰
قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۰
۳۱ آدمار براگا   ۱ ژانویه ۲۰۰۱ ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۰۰
۳۲ میروسلاو بلاژویچ   ۲۴ آوریل ۲۰۰۱ ۶ فوریه ۲۰۰۲ ۱۹ ۱۰ ۴ ۵ ۰۵۳
۳۳ برانکو ایوانکوویچ   ۶ فوریه ۲۰۰۲ ۴ فوریه ۲۰۰۳ ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۰۴۰
همایون شاهرخی   ۴ فوریه ۲۰۰۳ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳ ۵ ۱ ۱ ۳ ۰۲۰
۳۴ برانکو ایوانکوویچ   ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۶ ۴۲ ۲۹ ۶ ۷ ۰۶۹ قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۴
عنوان سومی جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۴
صعود به جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ و حذف در مرحله گروهی آن

قهرمان جام بین قاره آسیا و اقیانوسیه ۲۰۰۳

۳۵ امیر قلعه‌نویی   ۸ اوت ۲۰۰۶ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۷ ۱۷ ۱۰ ۶ ۱ ۰۵۹ حذف در مرحله ۱/۴ جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷
۳۶ پرویز مظلومی   ۱۶ ژوئن ۲۰۰۷ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۷ ۴ ۳ ۱ ۰ ۰۷۵ قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۷
منصور ابراهیم‌زاده   ۱۰ ژانویه ۲۰۰۸ ۲۰ مارس ۲۰۰۸ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰۰۰٫۰۰
۳۷ علی دایی   ۲۰ مارس ۲۰۰۸ ۲۸ مارس ۲۰۰۹ ۲۴ ۱۵ ۶ ۳ ۰۶۳ قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۸
اریش روته‌مولر   ۲۸ مارس ۲۰۰۹ ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰۰۰٫۰۰
۳۸ افشین قطبی   ۲۲ آوریل ۲۰۰۹ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۱ ۳۰ ۱۶ ۶ ۸ ۰۵۳ حذف در مرحله ۱/۴ جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۱
علیرضا منصوریان   ۲۲ ژانویه ۲۰۱۱ ۴ آوریل ۲۰۱۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱۰۰
۳۹ کارلوس کی‌روش   ۴ آوریل ۲۰۱۱ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹ ۱۰۰ ۶۰ ۲۷ ۱۳ ۰۶۰ دارای رکورد دو صعود پیاپی به جام جهانی با تیم ملی ایران

حذف در مرحله گروهی مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۱۲
صعود به جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ و حذف در مرحله گروهی آن
حذف در مرحله ۱/۴ جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵
صعود به جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ و حذف در مرحله گروهی آن
مقام سوم جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹

۴۰ مارک ویلموتس   ۲۲ مه ۲۰۱۹ ۴ دسامبر ۲۰۱۹ ۶ ۳ ۱ ۲ ۰۵۰
۴۱ دراگان اسکوچیچ   ۶ فوریه ۲۰۲۰ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۸ ۱۵ ۱ ۲ ۰۸۳ صعود به جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲
۴۲ کارلوس کی‌روش   ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ ۷ ۳ ۱ ۳ ۰۴۳ حذف در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲
۴۳ امیر قلعه‌نویی[۱]   ۱۲ مارس ۲۰۲۳ تاکنون ۱ ۰ ۱ ۰ ۰

منابعویرایش

  1. «خبرگزاری فارس - قلعه نویی سرمربی تیم ملی شد/ نبی سرپرست می ماند». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۳-۰۳-۱۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۳-۱۲.

پیوند به بیرونویرایش