فهرست مساجد قبرس

نام تصاویر شهرستان سال ساخت و ساز تصریحات
آغا جعفر پاشا مسجد (ترکی: Agha Cafer Pasha Mosque) کایرنیا 1580s
مسجد سفید عمامه (ترکی: Akkavuk Masjid) نیکوزیا (شمالی) ۱۹۰۴ کوچکتر است در محل مسجد از سال ۱۸۹۵
سفید برج مسجد (ترکی: Akkule Mosque) فاماگوستا ۱۶۱۸
مسجد عرب احمد (ترکی: مسجد ارابامت)
Nikozja polnoc5.jpg
نیکوزیا (شمالی) ۱۵۷۱
مسجد عرب (ترکی: Araplar Mosque)
Araplar Mosque.jpg
نیکوزیا (جنوبی) ?
مسجد پرچم (ترکی: Bayraktar Mosque)
Bayraktar Mosque.jpg
نیکوزیا (جنوبی) ۱۵۷۱ اولین مسجد ساخته شده توسط عثمانی پس از فتح نیکوزیا
بزرگ خان (ترکی: مسجد بیوک خان)
Cipro-Nicosia02.jpg
نیکوزیا (شمالی) ۱۵۷۱
مسجد جدید (ترکی: Cami Cedid Mosque) لیماسول ۱۸۲۵
فاماگوستا مسجد (ترکی: Gazimağusa Mosque) فاماگوستا
مسجد ام حرم (ترکی: مسجد ام حرم)
Hala Sultan Tekke.jpg
لارناکا ۱۸۱۶/۱۷ به ویژه برای مسلمانان مهم
بازار نخ مسجد (ترکی: Iplik Pazari Mosque) نیکوزیا (شمالی) 18th صدی
قضا خانه مسجد (ترکی: Kazaphana Mosque) کایرنیا 17th صدی
الکبیر مسجد (ترکی: Kebir Mosque)
Mosques in Limassol3.JPG
لیماسول
لاله مصطفی پاشا مسجد (ترکی: مسجد لاله مصطفی پاشا)
Cipro-Famagosta3.jpg
فاماگوستا
گل لاله مسجد (ترکی: Laleli Mosque) نیکوزیا (شمالی)
عمریه مسجد (ترکی: گل لاله مسجد)
Nikozja omeriye4.jpg
نیکوزیا (جنوبی)
پیرسٹیرونا مسجد (ترکی: Peristerona Mosque) پیرسٹیرونا ?
پیری عثمان پاشا مسجد (ترکی: Piri Osman Pasha Mosque) لفکا ?
کاخ مسجد (ترکی: Sarayonu Mosque) نیکوزیا (شمالی) ۱۸۲۰
سلیمیه مسجد، نیکوزیا (ترکی: Selimiye Mosque)
Saint Sophia, Nicosia.jpg
نیکوزیا (شمالی) این سلیمیه مسجد ادیرنه نیست
مسجد قلعه چوبی (ترکی: Tahtakale Mosque)
Minaret of Tahtakale Mosque.jpg
نیکوزیا (جنوبی) ?
توپ خانه مسجد (ترکی: Tophane Masjid) نیکوزیا (جنوبی) ?
نارنجی مسجد (ترکی: Turunclu Mosque) نیکوزیا (شمالی) ۱۸۲۵
مسجد جدید (ترکی: Yenicami Mosque) نیکوزیا (شمالی) ۱۵۷۱
ضیا پاشا مسجد (ترکی: Ziya Pasha Mosque)
The mosque of Ziya Pasha.jpg
دالی ۱۸۳۷
مسجد کایرنیا (ترکی: Kyrenia Mosque)
Mosque in Kyrenia.jpg
کایرنیا