فهرست مناطق کانادا

نقشه قابل کلیک کانادا شامل ده استان و سه ناحیه و پایتخت‌های آنها
نقشه قابل کلیک کانادا شامل ده استان و سه ناحیه و پایتخت‌های آنها.ویکتوریاوایت هورسادمونتونیلونایفرجیناوینیپگایکلوئتتورنتواتاواکبکفردریکتونشارلوت تاونهالیفاکسسنت جانسرزمین‌های شمال غربیساسکاچواننیوفاندلند و لابرادورنیوبرانزویکویکتوریایوکانبریتیش کلمبیاوایت هورسآلبرتاادمونتونرجینایلونایفنوناووتوینیپگمانیتوباانتاریوایکلوئتاتاواکبکتورنتوکبکفردریکتونشارلوت تاوننوا اسکوشیاهالیفاکسجزیره پرنس ادواردسنت جان
نقشه قابل کلیک کانادا شامل ده استان و سه ناحیه و پایتخت‌های آنها.


مناطق ملی ویرایش

با اینکه این منطقه‌ها وضعیت رسمی یا مرزهای معینی ندارند استان‌ها و قلمروهای کانادا are sometimes informally grouped into the following منطقهs (generally from west to east):

تمام استان‌ها و قلمروها بخش‌های سنا Seven-region model[۱] Six-region model Five-region model[۲] Four-region model Three-region model
بریتیش کلمبیا Western Canada (24 کرسی) بریتیش کلمبیا بریتیش کلمبیا بریتیش کلمبیا غرب کانادا غرب کانادا
آلبرتا آلبرتا دشت‌های کانادا دشت‌های کانادا
ساسکاچوان ساسکاچوان و مانیتوبا
مانیتوبا
انتاریو انتاریو (۲۴ کرسی) انتاریو انتاریو Central Canada Central Canada Eastern Canada
استان کبک کبک (۲۴ کرسی) کبک کبک
نیوبرانزویک The Maritimes (۲۴ کرسی) آتلانتیک کانادا Atlantic Canada Atlantic Canada Atlantic Canada
جزیره پرنس ادوارد
نوا اسکوشیا
نیوفاندلند و لابرادور نیوفاندلند و لابرادور (۶ کرسی)
یوکان شمال کانادا (۳ کرسی) شمال کانادا شمال کانادا شمال کانادا شمال کانادا شمال کانادا
نواحی شمال غرب
نوناووت

کرسی‌ها در مجلس سنای کانادا به صورت مساوی در میان چهار منطقه تقسیم شده است: Maritimes, Quebec, Ontario, و the West, به همراه وضعیت ویژه برای نیوفاندلند و لابرادور, و شمال کانادا ('the North').

Interprovincial regions ویرایش

مناطق استانی ویرایش

The provinces and territories are all sub-divided into regions for a variety of official and unofficial purposes. In some provinces, the regions have been officially defined by their respective governments. In others, the "regions" have no official status.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Used, for example, by EKOS Research polling, Harris-Decima polling بایگانی‌شده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine.
  2. by Citizenship and Immigration Canada Discover Canada
  3. "Improvement District No. 25 (Willmore Wilderness)". Municipal Affairs of Alberta. Govnment of Alberta. Retrieved 14 May 2016.
  4. "About MCAA - Regions". Government of the نواحی شمال غرب - Municipal and Community Affairs. Archived from the original on 24 August 2012. Retrieved 14 May 2016.

پیوند به بیرون ویرایش