فهرست ناحیه‌های استرالیا

این فهرست مربوط به ناحیه‌های استرالیا می‌باشد و با ایالت‌ها و سرزمین‌های استرالیا متفاوت است. توجه داشته باشید که این ناحیه‌ها به صورت مشخص و سازمان یافته اداره نمی‌شوند.

نیو ساوت ولزویرایش

قلمرو شمالیویرایش

کوئینزلندویرایش

استرالیای جنوبیویرایش

تاسمانیویرایش

ویکتوریاویرایش

استرالیای غربیویرایش