فهرست ناحیه‌های استرالیا

این فهرست مربوط به ناحیه‌های استرالیا می‌باشد و با ایالت‌ها و سرزمین‌های استرالیا متفاوت است. توجه داشته باشید که این ناحیه‌ها به صورت مشخص و سازمان یافته اداره نمی‌شوند.

نیو ساوت ولز ویرایش

قلمرو شمالی ویرایش

کوئینزلند ویرایش

استرالیای جنوبی ویرایش

تاسمانی ویرایش

ویکتوریا ویرایش

استرالیای غربی ویرایش