فهرست جانداران افسانه‌ای

این فهرست دربردارندهٔ برخی از جانداران، آفریده‌ها و جانوران افسانه‌ای است که ریشه در باور عامیانه دارند. این فهرست از جانداران منحصر به جانداران افسانه‌ای تشکیل شده‌است، و نه جاندارانی که از گونه‌های طبیعی و شناخته‌شدۀ جهان هستند.

اثری از فردریش یوهان جاستین برتوچ
جانداران افسانه‌ای در گلیم قفقازی

فرهنگ ایرانیان ویرایش

فرهنگ‌های دیگر ویرایش

 
آلکونوست (پرنده بهشتی افسانه‌های اسلاوی) اثر ایوان بیلیبین

جانوران افسانه‌ای دریای پارس ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش