بزرگترین واحد در تقسیمات کشوری پاپوآ گینه نو ، ناحیه می‌باشد. در حالیکه بالاترین واحد تقسیمات کشوری استان‌ها می‌باشند و معمولاً شهر‌ها و فرمانداری‌های محلی و منطقه‌ها بر اساس استان‌ها دسته بندی می‌شوند، با این وجود ناحیه‌های جغرافیایی نیز در زندگی روزمره مردم پاپوآ گینه نو از اهمیت خاص و بالایی برخوردار هستند. این ۴ ناحیه ، اساس فعالیت‌هایی چون برنامه‌ریزی خدمات دولتی (مثل پلیس)، مسابقات ورزشی، انتخابات سیاسی و ... به‌شمار می روند.

ناحیه‌هاویرایش

منابعویرایش