فهرست ناوهای هواپیمابر ایالات متحده آمریکا

این فهرست ناوهای هواپیمابر ایالات متحده شامل انواع گونه‌های ناوهای هواپیمابر است. این فهرست براساس شمارهٔ بدنه مرتب شده. این شماره سه نوع است: «CV» برای ناو هواپیمابر، CVA برای ناوهواپیمابرِ تهاجمی، CVB برای ناوهواپیمابر بزرگ، CVL برای ناو هواپیمابرِ سبک، CVN برای ناوهواپیمابرِ (اتمی) و CVAN برای ناو هواپیمابرِ تهاجمیِ اتمی است. تمام ناوهای ذکر شده پس از شمارهٔ CVA-۵۸ از نوعِ «اَبَر هواپیمابر» (به انگلیسی: Supercarrier) هستند.

فهرستویرایش

# نام ساخت کلاس وضعیت
CV-۱ لنگلی ۱۹۲۲ لنگلی، کشتی رهبر غرق شد، ۲۷ فوریه ۱۹۴۲ nm south of سیلاکپ، جاوه
CV-۲ لگزینگتون ۱۹۲۷ کلاسِ لگزینگتون, کشتیِ رهبر غرق شد، در ۸ می ۱۹۴۲ نبرد دریای کورال
CV-۳ ساراتوگا ۱۹۲۷ کلاسِ لگزینگتون غرق شد، در ۲۵ ژوئیه ۱۹۴۶ طیِ عملیات تقاطع به عنوان هدفِ تسلیحات هسته‌ایی
CV-۴ رنجر ۱۹۳۴ کلاسِ رنجر, کشتیِ رهبر از دور خارج شد؛ ۱۸ اکتبر ۱۹۴۶. کشتی در ۱۹۴۷ اسقاط شد.
CV-۵ یورک‌تاون ۱۹۳۷ کلاسِ یورک‌تاون، کشتیِ رهبر غرق شد، در جون ۱۹۴۲، طیِ نبرد میدوی
CV-۶ انترپرایز ۱۹۳۸ کلاسِ یورک‌تاون] از دور خارج‌شدن: ۱۷ فوریه ۱۹۴۷. غرق شدن: در ۱۹۶۰
CV-۷ وسپ ۱۹۴۰ کلاسِ وسپ, کشتیِ رهبر غرق شد: در ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۲ طیِ نبردِ گوادال‌کانال.
CV-۸ هورنت ۱۹۴۱ کلاسِ یورک‌تاون غرق شد: ۲۷ اکتبر ۱۹۴۲. طی نبرد جزایر سانتاکروز
CV-9 a, c, d اسکس ۱۹۴۲ کلاسِ اسکس، کشتیِ رهبر خارج شدن از دور:۳۰ جون ۱۹۷۵. اسقاط شدن: ۱۹۷۵.
CV-10 a, c, d یورک‌تاون ۱۹۴۳ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن: ۲۷ جون ۱۹۷۰. نگهداری می‌شود: در موزهٔ دریاییِ پاترویت پوینت-ماونت پلزنت، کارولینای جنوبی، آمریکا
CV-11 b, c, d اینترپید ۱۹۴۳ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن:۱۵ مارس ۱۹۷۴. نگهداری

. نگهداری می‌شود در:موزه دریا-هوا-فضا اینترپید، نیویورک، نیویورک، آمریکا

CV-12 a, c, d هورنت ۱۹۴۳ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن:۲۶ جون ۱۹۷۰. نگهداری می‌شود در: موزه هورنت، آلامدا، کالیفرنیا، آمریکا
CV-۱۳ فرانکلین ۱۹۴۴ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن:۱۷ فوریه ۱۹۴۷. اسقاط در: ۱۹۶۶
CV-14 b, c, d تیکوندروگا ۱۹۴۴ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۱ سپتامبر ۱۹۷۳. اسقاط در: ۱۹۷۵
CV-15 a, c, d رندولف ۱۹۴۴ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۱۳ فوریه ۱۹۶۹. اسقاط در ۱۹۷۵.
CV-16 b, c, f لگزینگتون ۱۹۴۳ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن: ۸ نوامبر ۱۹۹۱. نگهداری می‌شود در: یواس‌اس لنگزیگتون در ساحل، کورپس کریستی، تکزاس، آمریکا
CV-۱۷ بانکر هیل ۱۹۴۳ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن: ۹ ژانویه ۱۹۴۷.

9 January 1947. اسقاط در: ۱۹۷۳

CV-18 a, c, d وسپ ۱۹۴۳ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن:۱ ژوئیه ۱۹۷۲. اسقاط در: ۱۹۷۳
CV-19 b, c هنکاک ۱۹۴۴ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۳۰ ژانویه ۱۹۷۶. اسقاط در: ۱۹۷۶
CV-20 a, c, d بنینگتون ۱۹۴۴ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن:۱۵ ژانویه ۱۹۷۰. اسقاط در: ۱۹۹۴
CV-21 e باکسر ۱۹۴۵ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۱ دسامبر ۱۹۶۹. اسقاط در: ۱۹۷۱
CVL-۲۲ ایندیپندنس (استقلال) ۱۹۴۳ کلاسِ ایندیپندنس هواپیمابر سبک، کشتیِ رهبر در ۲۸ ژوئیه ۱۹۴۶ به عنوان هدفِ آزمایشی در آزمایش هسته‌اییِ عملیات تقاطع مورد استفاده قرار گرفت. در ۲۹ ژانویه ۱۹۵۱ به شکل عمدی غرق شد (Scuttling).
CVL-۲۳ ٖپرینستون ۱۹۴۳ کلاس ایندیپندنس غرق شدن: ۲۴ اکتبر ۱۹۴۴ طی نبرد خلیج لیت
CVL-۲۴ بِلی وود ۱۹۴۳ کلاس ایندیپندنس انتقال به فرانسه با عنوان بویس بلی (۱۹۵۳–۱۹۶۰). بازگشت به آمریکا و استفاط در: ۱۹۶۰
CVL-۲۵ یواس‌اس کاوپنز ۱۹۴۳ کلاس ایندیپندنس از دور خارج شدن:۱۳ ژانویه ۱۹۴۷. اسقاط در: ۱۹۶۰
CVL-۲۶ یواس‌اس مونتری ۱۹۴۳ کلاس ایندیپندنس از دور خارج شدن: ۱۶ ژانویه ۱۹۵۶. اسقاط در: ۱۹۷۱
CVL-۲۷ یواس‌اس لانگلی ۱۹۴۳ کلاس ایندیپندنس انتقال به فرانسه به عنوانِ ناو هواپیمابر لا فیته (۱۹۵۱–۱۹۶۳). بازگشت به آمریکا و استفاط در: ۱۹۶۴
CVL-۲۸ یواس‌اس کابوت ۱۹۴۳ کلاس ایندیپندنس انتقال به اسپانیا به عنوان ناو هواپیمابر اسپانایی دیدالو (۱۹۶۷–۱۹۸۹). بازگشت به آمریکا و اسقاط در ۲۰۰۲
CVL-۲۹ باتان ۱۹۴۳ کلاس ایندیپندنس از دور خارج شدن: ۹ آوریل ۱۹۵۴. اسقاط در: ۱۹۶۱
CVL-۳۰ جاکینتو ۱۹۴۳ کلاس ایندیپندنس از دور خارج شدن:۱ مارس ۱۹۴۷. اسقاط در: ۱۹۷۲
CV-31 b, c بون هوم ریچارد ۱۹۴۴ کلاسِ اسکس از دور خارج شدن: ۲ ژوئیه ۱۹۷۲. اسقاط در: ۱۹۹۲
CV-32 d یواس‌اس لیته ۱۹۴۶ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۱۵ می ۱۹۵۹. اسقاط در: ۱۹۷۰
CV-33 a, c, d کیرسارژ ۱۹۴۶ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۱۳ فوریه ۱۹۷۰. اسقاط در: ۱۹۷۴
CV-34 a, b, c اریسکانی ۱۹۵۰ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۶. به عنوان یک اثر هنری در می ۲۰۰۶ در خلیج مکزیک مغروق شد.[۱]
CV-۳۵ رپریسال ساخت منتفی شد
(۱۲ اوت ۱۹۴۵)
کلاسِ اسکس (گسترش یافته) در زمان توسعه، ساختش منتفی شد. به عنوان آزمونی در کارهای انفجاری از بدنهٔ آن استفاده شد.. اسقاط در: ۱۹۴۹
CV-36 d انتیتام ۱۹۴۵ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۸ می ۱۹۶۳. اسقاط در: ۲۸ فریه ۱۹۷۴
CV-37 e پرینستون ۱۹۴۵ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن:۳۰ ژانویه ۱۹۷۰. اسقاط در: ۱۹۷۱
CV-38 b, c, d شانگری-لا ۱۹۴۴ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن:۳۰ ژوئیه ۱۹۷۲. اسقاط در: ۱۹۸۸
CV-39 a,d لیک چامپلین ۱۹۴۵ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۲ می ۱۹۶۶. اسقاط در: ۱۹۷۲
CV-40 d تاراوا ۱۹۴۵ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن: ۱۳ می ۱۹۶۰. اسقاط در: ۱۹۶۸
CVB-41 b, c میدوی ۱۹۴۵ کلاسِ میدوی، کشتیِ رهبر از دور خارج شدن: ۱۱ آوریل ۱۹۹۲. نگهداری می‌شود در: ناو تبدیل به موزه شد:موزه یواس‌اس میدوی در سن‌دیگو، کالیفرنیا پهلو گرفته است.
CVB-42 b, c فرانکلین دی روزولت ۱۹۴۵ کلاسِ میدوِی از دور خارج شدن:۳۰ سپتامبر ۱۹۷۷. اسقاط در: ۱۹۷۸
CVB-43 b, c کورال سی ۱۹۴۷ کلاسِ میدوِی از دور خارج شدن:۲۶ آوریل ۱۹۹۰. اسقاط در: ۲۰۰۰
CVB-۴۴ منتفی شد کلاسِ میدوِی منتفی شد
CV-45 e ولی فورج ۱۹۴۶ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن:۱۵ ژانویه ۱۹۷۰. اسقاط در: ۱۹۷۱
CV-۴۶ یوجیما منتفی شد
(۱۲ اوت ۱۹۴۵)
کلاسِ اسکس (گسترش یافته) منتفی شد: در حین توسعه، ساخت منتفی شد. اسقاط در: ۱۹۴۶
CV-47 d دریای فیلیپین ۱۹۴۶ کلاسِ اسکس (گسترش یافته) از دور خارج شدن:۲۸ دسامبر ۱۹۵۸. اسقاط در: ۱۹۷۱
CVL-۴۸ سایپن ۱۹۴۶ ناوهواپیمابر کلاس سایپن، کشتیِ رهبر تبدیل به یواس‌اس آرلینگتون (AGMR-۲) ۱۹۶۶. از دور خارج شدن:۱۴ ژانویه ۱۹۷۰. اسقاط در: ۱۹۷۶
CVL-۴۹ رایت ۱۹۴۷ کلاسِ سایپین تبدیل شد به یواس‌اس رایت (سی‌سی-۲) ۱۹۶۳. از دور خارج شدن: ۲۷ می ۱۹۷۰. اسقاط در: ۱۹۸۰
CV-۵۰ منتفی شد کلاسِ اسکس (گسترش یافته) منتفی شد
CV-۵۱ منتفی شد کلاسِ اسکس (گسترش یافته) منتفی شد
CV-۵۲ منتفی شد کلاسِ اسکس (گسترش یافته) منتفی شد
CV-۵۳ منتفی شد کلاسِ اسکس (گسترش یافته) منتفی شد
CV-۵۴ منتفی شد کلاسِ اسکس (گسترش یافته) منتفی شد
CV-۵۵ منتفی شد کلاسِ اسکس (گسترش یافته) منتفی شد
CVB-۵۶ منتفی شد 'کلاسِ میدوِی منتفی شد
CVB-۵۷ منتفی شد کلاسِ میدوِی منتفی شد
CVA-۵۸ ایالات متحده منتفی شد
(۲۳ آوریل ۱۹۴۹)
ناو هواپیمابر کلاس ایالات متحده ابرهواپیمابر، کشتیِ رهبر منتفی شد: ۵ روز پس از آنکه بدنهٔ کشتی در لنگرگاه به آب انداخته شد.
CV-۵۹ فورستال ۱۹۵۵ کلاس فورستال ابرهواپیمابر، کشتیِ رهبر از دور خارج شدن سپتامبر ۱۹۹۳. برای استقاط بدنه در براونزویل، تگزاس فروخته شد.[۲][۳][۴]
CV-۶۰ ساراتوگا ۱۹۵۶ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «فورستال» از دور خارج شدن: اوت ۱۹۹۴ برای استقاط کردن. اکنون در NAVSTA نیوپورت (رادآیلند) نگهداری می‌شود؛[۵] در پیِر تو، میذتاون، پهلو گرفته است.
CV-۶۱ رنجر ۱۹۵۷ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «فورستال» از دور خارج شدن در جولا ۱۹۹۳. به عنوان یک هدیه نگهداری می‌شود.
CV-۶۲ ایندیپندنس ۱۹۵۹ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «فورستال» از دور خارج شدن در سپتامبر ۱۹۹۸. منتظرِ استقاط است. در NISMF در برمرتون، واشینگتن نگهداری می‌شود.
CV-۶۳ کیتی هاوک ۱۹۶۱ کلاسِ کیتی هاوک، اَبَرهواپیمابر، کشتیِ رهبر از دور خارج شدن در می ۲۰۰۹. تا ۲۰۱۵ به صورت ذخیره در NISMF در برمرتون، واشینگتن نگهداری می‌شود.
CV-۶۴ کانستلیشن ۱۹۶۱ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «کیتی هاوک» از دور خارج شدن اوت ۲۰۰۳. برای استقاط در در NISMF در برمرتون، واشینگتن نگهداری می‌شود.
CVN-۶۵ اینترپرایز ۱۹۶۱ ناو هواپیمابر کلاس انترپرایز ابرهواپیمابر، کشتیِ رهبر از ۱ دسامبر ۲۰۱۲ غیرفعال است. برای استقاط در ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده‌است..
منتظرِ جداسازی سوخت است، در پایگاه درایی نورفولک، نورفولک، ویرجینیا.[۶]
Slated for disposal[۶]
CV-۶۶ آمریکا ۱۹۶۵ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «کیتی هاوک» از دور خارج شدن در ۹ اوت ۱۹۹۶. در ۲۰۰۵ به عنوان یک هدفِ آتش بود و استقاط شد.
CV-۶۷ جان اف. کندی ۱۹۶۸ کلاس جان اف. کندی، اَبَرهواپیمابر، کشتیِ رهبر از دور خارج شدن: ۱ اوت ۲۰۰۷. در NISMF فیلادلفیا نگهداری می‌شود.
CVN-۶۸   نیمیتز ۱۹۷۵ ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز، اَبَرهواپیمابر، کشتیِ رهبر فعال: بندرِ خانگی: ایستگاه دریایی اِوِرت، اورت، واشینگتن.
CVN-۶۹   دوایت آیزنهاور ۱۹۷۷ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی: ایستگاه دریایی نورفولک، نورفولک، ویرجینیا
CVN-۷۰   کارل وینسون ۱۹۸۲ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی: بندرِ دریاییِ نورث آیلند، سن‌دیگو، کالیفرنیا
CVN-۷۱   تئودور روزولت ۱۹۸۶ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی: ایستگاه دریایی نورفولک، نورفولک، ویرجینیا
CVN-۷۲   آبراهام لینکلن ۱۹۸۹ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی: ایستگاه دریایی نورفولک، نورفولک، ویرجینیا
CVN-۷۳   جورج واشنگتن ۱۹۹۲ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی: پایگاه دریایی یوکوسوکا، کاناگاوا، ژاپن
CVN-۷۴   جان سی. استنیس ۱۹۹۵ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی:پایگاه درایی کیت‌سِپ، برمرتون، واشینتگتن
CVN-۷۵   هری اس. ترومن ۱۹۹۸ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی: ایستگاه دریایی نورفولک، نورفولک، ویرجینیا
CVN-۷۶   رونالد ریگان ۲۰۰۳ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی: پایگاه دریاییِ نیروی هوایی، جزیرهٔ نورث آیلند، سن‌دیگو، کالیفرنیا
CVN-۷۷   جورج اچ. دبلیو. بوش ۲۰۰۳ کلاس ناوِاَبَرهواپیمابرِ «نیمیتز» فعال؛ بندرِ خانگی: ایستگاه دریایی نورفولک، نورفولک، ویرجینیا
CVN-۷۸   جرالد آر. فورد ۲۰۱۷ کلاس جرالد آر. فورد ابرهواپیمابر، کشتیِ رهبر راه‌اندازی اولیه در ۲۰۱۳، به صورت خشک. مکان: ساختمان ساختِ کشتی نیوپورت نیوز، نیوپورت نیوز، ویرجینیا
CVN-۷۹ جان اف. کندی ~۲۰۲۰[۷] کلاس جرالد آر. فورد مکان: ساختمان ساختِ کشتی نیوپورت نیوز، نیوپورت نیوز، ویرجینیا
CVN-۸۰ انترپرایز[۶] ~۲۰۲۵[۷] کلاس جرالد آر. فورد مکان: ساختمان ساختِ کشتی نیوپورت نیوز، نیوپورت نیوز، ویرجینیا
CVN-۸۱ دوریس میلر[۶] ~۲۰۲۹[۷] کلاس جرالد آر. فورد مکان: ساختمان ساختِ کشتی نیوپورت نیوز، نیوپورت نیوز، ویرجینیا

(† = نشانگر فعال و در خدمت است)

a): باری جت مورد تغییر قرار گفت. ۱۹۵۰–۵۴
b): برای جت مورد تغییر قرار گرفت، بالابر بخاری۱۹۵۴–۵۹
c): به عرشه‌د زاویه‌دار تغییر کرد۱۹۵۶–۵۹
d): تغییر وظیفه به ASW (CVS), 1953-69
e): converted to amphibious assault ship, LPH, 1959
f): converted for training, CVT, 1969

منابعویرایش

  1. «Navy Ex-Aircraft Carrier غرق شد، 'Reefed' off Pensacola». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۱ آوریل ۲۰۱۴.
  2. Navy Awards Contract for ex-Forrestal Scrapping, Naval Sea Systems Command Office of Corporate Communication, October 22, 2013
  3. "Carrier sells for a penny". CNN. 23 October 2013. Retrieved 23 October 2013.
  4. "Departure time set for یواس‌اس Forrestal". Philadelphia Inquirer. Retrieved 3 February 2014.
  5. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱ آوریل ۲۰۱۴.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ "uss Enterprise: Past Present And Future". The Official US Navy Blog. US Navy. Retrieved 1 December 2012.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام fas وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).