فهرست نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی

آنچه در پی می‌آید فهرست نمایندگان دورهٔ بیستم مجلس شورای ملی ایران است که از ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ دایر بود.

منابعویرایش

  • فرهنگ قهرمانی، عطاالله. اسامی نمایندگان مجلس شورای ملّی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه از ۲۵۰۸ تا ۲۵۳۶ شاهنشاهی. ص. ۲۵۵–۲۶۴.

پیوند به بیرونویرایش