فهرست نمایندگان دوره دوم مجلس ملی جمهوری ارمنستان (۱۹۱۸-۱۹۲۰)

دومین دوره مجلس ملی نخستین جمهوری ارمنستان (ارمنی: Հայաստանի Հանրապետության Խորհրդարանի (1918-1920) 2-րդ գումարման) از تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۱۹ تا تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۲۰ برگزار شد.

دوره دوم مجلس ملی جمهوری ارمنستان
Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ: 1918-1920թթ
۱ام ۳ام
نهاد قانون‌گذاریمجلس شورای جمهوری ارمنستان
کشور ارمنستان
تجمعگاهساختمان مجلس جمهوری ارمنستان
مدت دوره۴ ژوئن ۱۹۱۹ – ۲ دسامبر ۱۹۲۰
انتخابات-
عضوها۸۰ نماینده
رئیس مجلسآوتیس آهارونیان
حزب حاکمفدراسیون انقلابی ارمنی

فهرست کلی نمایندگان

ویرایش
  ՀՅԴ
  نمایندگان ایزدی
  نمایندگان مسلمان
ردیف نام نماینده تصویر حزب دوره نمایندگی زاده درگذشته توضیحات
۱ آوتیس آهارونیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۹ ژانویه ۱۸۶۶ ۲۰ مارس ۱۹۴۸
۲ نیکول آقبالیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۷۵ ۱۹۴۷
۳ هوسپ آرغوتیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۶۳ ۱۵ اکتبر ۱۹۲۵
۴ سارگیس آراراتیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱ اکتبر ۱۸۸۴ (۱۸۸۶) ۱۹۴۳
۵ آرتاشس آبقیان فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۷۷ ۱۹۵۵
۶ نرسس آواگیان[الف]   مستقل ۱۸۸۴
۷ اسدبیگ آقابابکوف   اتحاد بی طرف مسلمانان ۱۰ نوامبر ۱۸۹۱
۸ آرتاشس بابالیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۷ نوامبر ۱۸۸۶ ۱ اوت ۱۹۵۹
۹ پرچوهی پارتیزپانیان-بارسغیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۷ نوامبر ۱۸۸۶ ۱۹۴۰
۱۰ واروئیس بابایان[ب]   مستقل ۱۸۸۶
۱۱ گراسیم بالایان   مستقل
۱۲ هوُاکیم بوداغیان[پ]   مستقل ۱۸۷۰ ۱۹۲۸
۱۳ آبراهام گیولخاندانیان   مستقل ۱۸۷۵ ۱۹۴۵
۱۴ سیراک گریگوریان   مستقل
۱۵ هایک یاقچیان   مستقل
۱۶ زاکار یولیان   مستقل
۱۷ لوون زارافیان   مستقل
۱۸ داویت زوبیان   مستقل
۱۹ لوون تادئوسیان   ‏۱۸۶۹ مستقل
۲۰ بیک تیموریان   ?? ۱۹۳۴
۲۱ ساهاک توروسیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۸۵ ۸ اکتبر ۱۹۴۰
۲۲ لوون تومانیان   ۱۸۶۹ ۱۹۴۲
۲۳ آلکساندر خاتیسیان فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۷ فوریه ۱۸۷۴ ۱۰ مارس ۱۹۴۵
۲۴ گئورگ خاتیسیان   مستقل ۱۸۷۶ ۱۹۳۲
۲۵ سمبات خاچاتریان   مستقل
۲۶ خورنی واهان   مستقل ۱۸۸۴ ۱۹۲۰
۲۷ آرشام خوندکاریان   مستقل
۲۸ دراستامات کانایان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۳۱ مه ۱۸۸۴ ۵ مارس ۱۹۵۶
۲۹ کوریون قازاریان   مستقل
۳۰ آرشاک قازاریان   مستقل
۳۱ سارگیس ماناسایان   فدراسیون انقلابی ارمنی ؟ ۱۹۲۰
۳۲ همایاک مانوکیان   مستقل ۱۸۹۵ ۱۹۷-
۳۳ هواکیم ملیکیان   مستقل ۱۸۸۵ ۱۹۸۶
۳۴ کاتارینه زالیان-مانوکیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ؟ ۱۹۶۵
۳۵ ینووک میراکیان   مستقل
۳۶ آرتاشس ملکونیان   مستقل
۳۷ میر-باقر میربابایف   اتحاد بی طرف مسلمانان
۳۸ آرشاک هوهانیسیان   مستقل
۳۹ مارتیروس هاروتیونیان   مستقل
۴۰ مالخاص   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۷۷ ۱۹۶۲
۴۱ آرام نالچجیان   مستقل
۴۲ واهان ناواسادریان   مستقل
۴۳ آرتاشس نازاریان   مستقل
۴۴ لئون شانت   فدراسیون انقلابی ارمنی ۶ آوریل ۱۸۶۹ ۱۸ نوامبر ۱۹۵۱
۴۵ آرشاک شیرینیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۸۳ ۱۹۲۰
۴۶ گارنیک شاهینیان   مستقل
۴۷ -   مستقل
۴۸ لوون پتروسیان   مستقل
۴۹ خسرو پاپیان   مستقل
۵۰ آرشاک جامالیان   مستقل ۲۲ سپتامبر ۱۸۸۲ ۲۷ دسامبر ۱۹۴۰
۵۱ آوتیک ساهاکیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۶۳ ۱۹۳۳
۵۲ واروارا ساهاکیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۹۳۴
۵۳ کارو ساسونی   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۵ ژوئیه ۱۸۸۹ ۱۹۷۷
۵۴ یپرم سارگسیان   مستقل
۵۵ هایک سارگسیان   مستقل
۵۶ سبوه نرسسیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۲۰ آوریل ۱۸۷۲ ۱۹۴۰
۵۷ آرام سافارستیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۴ ژوئیه ۱۸۸۸ ۱۲ ژوئن ۱۹۶۶
۵۸ ساکو ساهاکیان   مستقل
۵۹ میکائیل واراندیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۷۰ ۱۹۳۴
۶۰ گئورگ وارشامیان   مستقل
۶۱ سیمون وراتسیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۲۴ مارس ۱۸۸۲ ۲۱ مه ۱۹۶۹
۶۲ هوسپ تر-داوتیان   مستقل ۱۸۶۲ ۱۹۳۸
۶۳ روبن تر-میناسیان   مستقل ۱۸۸۲ نوامبر ۱۹۵۱
۶۴ هوهانس تر-میکائلیان   مستقل
۶۵ شاهان ناتالی   مستقل ۱۴ ژوئیهٔ ۱۸۸۴ ۱۹ آوریل ۱۹۸۳
۶۶ سیراکان تیگرانیان   مستقل ۱۸۷۵ ۱۹۴۷
۶۷ هامبارتسوم ترتریان   مستقل ۱۸۸۴ ۱۹۵۵
۶۸ گغام تر-هاروتیونیان   مستقل
۶۹ وارطان تر-توروسیان   مستقل
۷۰ میکائل تر-گئورگیان   مستقل
۷۱ میهران تر-گریگوریان   مستقل
۷۲ آنوشاوان تر-میکائلیان   مستقل
۷۳ آرمن گارو   فدراسیون انقلابی ارمنی ۹ فوریه ۱۸۷۲ ۲۳ مارس ۱۹۲۳
۷۴ واهان پاپازیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۷۶ ۱۹۷۳
۷۵ هوهانس کاچازنونی   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱ فوریه ۱۸۶۸ ۱۹۳۸
۷۶ روبن کاجبرونی   مستقل ۱۸۸۰ ؟؟۱۹
۷۷ گارنیک کالاشیان فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۶ مه ۱۸۸۵ ۱ نوامبر ۱۹۲۱
۷۸ هامو اوهانجانیان   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۷۳ ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۷
۷۹ آودیس اوهانجانیان   مستقل ۱۸۸۱ ۱۹۵۰
۸۰ تیگران تسامهور   فدراسیون انقلابی ارمنی ۱۸۸۵ ۱۹۲۱

جستارهای وابسته

ویرایش

یادداشت

ویرایش
  1. Ներսես Ավագյան
  2. Վարոյս Բաբայան
  3. Հովակիմ Բուդաղյան

منابع

ویرایش