فهرست نمایندگان دوره سوم مجلس سنای ایران

در زیر فهرستی از نمایندگان دورهٔ سوم مجلس سنای ایران آمده‌است. این دوره از مجلس سنا از ۳ فروردین ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ دایر بود.

سناتورهای انتصابیویرایش

سناتورهای انتخابیویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ قهرمانی، عطاالله. اسامی نمایندگان مجلس شورای ملّی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه از ۲۵۰۸ تا ۲۵۳۶ شاهنشاهی. ص. ۳۶۱–۳۵۸.

پیوند به بیرونویرایش