فهرست نمایندگان دوره هجدهم مجلس شورای ملی

آنچه در پی می‌آید فهرست نمایندگان دورهٔ هجدهم مجلس شورای ملی ایران است که از ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ تا ۲۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ دایر بود.

منابعویرایش

  • فرهنگ قهرمانی، عطاالله. اسامی نمایندگان مجلس شورای ملّی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه از ۲۵۰۸ تا ۲۵۳۶ شاهنشاهی. ص. ۲۳۲–۲۳۸.

پیوند به بیرونویرایش