فهرست نمایندگان رشت در مجالس قانونگذاری

این فهرستی است از نمایندگان رشت در ادوار گوناگون مجالس شورای ملی، سنا، مؤسسان و شورای اسلامی.

مجلس مؤسسانویرایش

نمایندگان رشت در مجلس مؤسسان ایران عبارت بودند از:

مجلس شورای ملیویرایش

 
فتح الله خان اکبر، نماینده رشت در پنجمین دوره مجلس شورای ملی

اسامی نمایندگان رشت در ادوار مجلس شورای ملی به ترتیب الفبا به شرح ذیل می‌باشد:

مجلس شورای اسلامیویرایش

 
الیاس حضرتی، نماینده رشت در دوره‌های سوم، چهارم مجلس شورای اسلامی

اسامی نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی که پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به این سمت برگزیده شدند، به شرح زیر است:

منابعویرایش

  • «نمایندگان». مرکز پژوهشها. ۲۰۱۵-۰۱-۱۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۰۱-۱۸.