فهرست نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها

نماینده ولی فقیه در استان‌ها توسط رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران در هر استان تعیین می‌گردد و به‌طور معمول امام جمعه منصوب مرکز هر استان این سمت را دارا می‌باشد.
با این استثناء که نماینده ولی فقیه در استان کردستان، فردی غیر از امام جمعه مرکز استان می‌باشند و در استان اصفهان علاوه بر امام جمعه مرکز استان، امام جمعه شهر کاشان نیز جداگانه این نمایندگی را در شهرستان متبوع خود دارد.

فهرست نمایندگان ولی فقیه استان‌ها (و امامان جمعه مراکز آنها)ویرایش

فهرست نمایندگان ولی فقیه در شهرهای غیر مرکز استانویرایش

پانویسویرایش

(*) افراد دارای اجتهاد (با عنوان آیت‌الله و امام جمعه اهل تسنن سنندج با عنوان ماموستا)

منابعویرایش