فهرست هواگردهای نظامی فعال روسیه

این صفحه حاوی فهرست هواگردهای نظامی فعال روسیه (انگلیسی: List of active Russian military aircraft) است. این هواگردها شامل انواع هواپیما، بالگرد و پهپاد است.

نیروی هوایی روسیه

نوع مبدا کلاس نقش معرفی شده در خدمت نهایی توضیحات تصویر
آئرو ال-۳۹ آلباتروس چکسلواکی جت هواپیمای آموزشی ۱۹۷۲ ۲۰۰ ۲۰۰ [۱]
آنتونوف ای‌ان-۱۲ شوروی ملخی هواگرد ترابری نظامی/هواگرد گشت دریایی ۱۹۵۹ ۶۲ ۱۰۶ [۲]
آنتونوف ای‌ان-۲۲ شوروی ملخی هواگرد ترابری نظامی ۱۹۶۹ ۵ ۱۱ [۳]
آنتونوف ای‌ان-۲۶ شوروی ملخی هواگرد ترابری نظامی/گشت ۱۹۶۹ ~۱۲۰ ۲۰۳ [۴]
آنتونوف ای‌ان-۳۰ شوروی ملخی هواگرد گشت دریایی ۱۹۷۰ ۱۴ ۱۸ [۵]
آنتونوف ای‌ان-۷۲ شوروی جت هواگرد ترابری نظامی ۱۹۷۷ ۲۷ ۳۸ [۶]
آنتونوف ای‌ان-۱۲۴ شوروی جت هواگرد ترابری نظامی ۱۹۸۶ ۱۲ ۲۶ به روزرسانی شده[۷][۸]
آنتونوف-۱۴۰ اوکراین/روسیه ملخی هواگرد ترابری نظامی ۵ ۵ [۹]
آنتونوف-۱۴۸ اوکراین/روسیه جت هواگرد ترابری نظامی ۲۰۰۹ ۱۵ ۱۵ [۱۰]
برییف آ-۵۰ شوروی جت فرماندهی و کنترل ۱۹۸۴ ۱۰ ۲۴ به روزرسانی شده[۱۱][۱۲]
دیاموند دی‌ای۴۲تی اتریش ملخی آموزشی ۲۰۱۷ ۳ ۳ ۳۵ سفارش[۱۳]
یوروکوپتر آ اس۳۵۰ اکوروی فرانسه بالگرد بالگرد چندمنظوره ۲ ۲ [۱]
ایلیوشین ایل-۱۸ شوروی ملخی هواگرد ترابری نظامی ۱۹۵۹ ۸ ۸ [۱۴]
ایلیوشین ایل-۲۰ شوروی ملخی گشت ۱۰ ۱۶ [۱۵][۱۶]
ایلیوشین ایل-۲۲ شوروی ملخی فرماندهی و کنترل ۱۶ ۲۲ [۱۵][۱۶]
ایلیوشین ایل-۶۲ شوروی/روسیه جت هواگرد ترابری نظامی ۱۹۶۳ ۷ ۱۸ [۱۷]
ایلیوشین ایل-۷۶ شوروی/روسیه جت هواگرد ترابری نظامی ۱۹۷۴ ~۱۲۵ ۲۴۷ [۱۸] به روزرسانی شده
ایلیوشین ایل-۷۸ شوروی جت سوخت‌گیری هوایی ۱۹۸۴ ۱۹ ۲۳ [۱۹] به روزرسانی شده
ایلیوشین ایل-۸۲ شوروی جت فرماندهی و کنترل ۱ ۲ [۲۰]
ایلیوشین ایل-۸۰ شوروی جت فرماندهی و کنترل ۱۹۸۷ ۲ ۴ [۲۱]
کاموف-۲۷ شوروی بالگرد بالگرد جنگنده ۱۹۸۲ ۷ [۱]
کاموف-۵۰ روسیه بالگرد هواگرد تهاجمی ۱۹۹۵ ۱۲ ۱۲ [۲۲]
کاموف-۵۰ روسیه بالگرد هواگرد تهاجمی ۲۰۱۱ ۱۰۰+ [۲۳][۲۴]
کاموف-۲۲۶ روسیه بالگرد Utility ۲۰۰۲ ۴۰ [نیازمند منبع]
کازان آنسات روسیه بالگرد Utility ۲۰۱۳ ۵۰ ۵۰ [۲۵]
لت-۴۱۰ جمهوری چک/روسیه ملخی هواگرد ترابری نظامی ۲۹ ۹۹ [۲۶]
میاسیشف ام-۵۵ شوروی جت شناسایی ۱۹۸۸ ۱ ۵ [۲۷]
میگ-۲۹ شوروی/روسیه جت هواپیمای جنگنده ۱۹۸۲ ~۱۲۰ ۲۵۶ با میگ-۳۵ جایگزین خواهد شد.[۱][۲۸]
میگ-۳۱ شوروی جت هواپیمای جنگنده ۱۹۸۱ ۱۳۵ ۲۴۷ به روزرسانی شده[۲۸][۱][۲۹]
میگ-۳۵ روسیه جت جنگنده چندمنظوره ۲۰۱۹ ۲ ۲ [۳۰]
میل می-۸/میل-۱۷ شوروی/روسیه بالگرد هواگرد ترابری نظامی ۱۹۶۷/۱۹۷۷ ۶۸۴ [۱]
Mil Mi-24/35 شوروی/روسیه بالگرد هواگرد تهاجمی ۱۹۷۲ ۳۲۵ [۱]
میل می-۲۶ شوروی/روسیه بالگرد هواگرد ترابری نظامی ۱۹۸۳ ۳۵ [۱]
میل می-۲۸ روسیه بالگرد هواگرد تهاجمی ۲۰۰۹ about 90 [۱][۳۱]
میل می-۳۸ روسیه بالگرد هواگرد ترابری نظامی ۲۰۱۹ [۳۲]
سوخو-۲۴ شوروی جت هواگرد تهاجمی ۱۹۷۴ ۱۲۰+ با سوخو ۳۴ جایگزین خواهد شد.[۳۳][۳۴]
سوخو-۲۵ شوروی جت هواگرد تهاجمی ۱۹۸۱ ۱۹۶ به روزرسانی شده[۱][۳۵]
سوخو-۲۷ شوروی/روسیه جت هواپیمای جنگنده ۱۹۸۵ ~۱۹۲ ~۳۰۰ [۲۸][۳۶]
سوخو-۳۰ روسیه جت جنگنده چندمنظوره ۲۰۱۱ ۱۱۲ ۱۱۲ 92 x Su-30SM[۳۷]
20 x Su-30M2[۳۸]
سوخو-۳۴ روسیه جت جنگنده چندمنظوره ۲۰۱۴ ۱۲۵ ۱۲۵ [۳۹][۴۰]
سوخو-۳۵ روسیه جت جنگنده چندمنظوره ۲۰۱۴ ۸۷ ۸۷ [۴۱][۴۲][۴۳]
سوخو-۵۷ روسیه جت جنگنده چندمنظوره ۲۰۱۹ ۷۸ فروند سفارش داده شده[۴۴][۴۵]
توپولف تو-۲۲ام شوروی جت بمب‌افکن ۱۹۷۲ ۶۰ به روزرسانی شده[۱][۴۶]
توپولف تو-۹۵ شوروی ملخی بمب‌افکن ۱۹۵۶ ۶۰ به روزرسانی شده[۴۷][۴۸]
توپولف تو-۱۳۴ شوروی جت آموزشی/هواگرد ترابری نظامی/گشت ۱۹۶۷ ۵۶ ۱۵۶ [۴۹]
توپولف تو-۱۵۴ شوروی جت هواگرد ترابری نظامی ۱۹۷۲ ۱۸ ۳۸ [۵۰]
توپولف تو-۱۶۰ شوروی/روسیه جت بمب‌افکن ۱۹۸۷ ۱۶ ۱۷ Currently being upgraded[۱][۵۱]
توپولف تو-۲۰۴ روسیه جت هواگرد شناسایی/فرماندهی و کنترل ۲۰۱۳ ۶ ۶ 2 x Tu-214R[۵۲]
2 x Tu-214ON[۵۲]
2 x Tu-214PU-SBUS[۵۳]
یاکوولف یاک-۱۳۰ روسیه جت هواگرد تهاجمی/هواپیمای آموزشی ۲۰۱۰ ۱۰۵ ۱۰۹ [۵۴]
یاکوولف یاک-۱۵۲ روسیه ملخی هواپیمای آموزشی ۱۵۰ فروند سفارش داده شده[۵۵]

هواگردهای دریایی روسیه

نوع مبدا کلاس نقش معرفی شده در خدمت نهایی توضیحات تصویر
آئرو ال-۳۹ آلباتروس چکسلواکی جت هواپیمای آموزشی ۱۹۷۲ ۴ ۴
آنتونوف ای‌ان-۱۲ شوروی ملخی هواگرد گشت دریایی ۱۹۵۹ ۵ ۱۵ [۲]
آنتونوف-۲۴ شوروی ملخی هواگرد ترابری نظامی 1959 1 4 [۵۶]
آنتونوف ای‌ان-۲۶ شوروی ملخی هواگرد ترابری نظامی ۱۹۶۹ ۲۶ ۴۶ [۴]
آنتونوف ای‌ان-۷۲ شوروی جت هواگرد ترابری نظامی ۱۹۷۷ ۶ ۸ [۶]
آنتونوف-۱۴۰ اوکراین/روسیه ملخی هواگرد ترابری نظامی ۴ ۴ [۹]
برییف بی‌ایی-۱۲ شوروی ملخی گشت ۱۹۶۰ ۶ ۴۲ [۵۷]
ایلیوشین ایل-۱۸D شوروی ملخی هواگرد ترابری نظامی ۱۹۵۹ ۱ [۱۴]
ایلیوشین ایل-۲۲ شوروی ملخی فرماندهی و کنترل ۲ [۱۵][۱۶]
ایلیوشین ایل-۳۸ شوروی ملخی گشت ۱۹۶۷ ۲۰ ۵۱ به روزرسانی شده[۵۸][۵۹]
کاموف کا-۲۷ شوروی بالگرد بالگرد جنگنده ۱۹۸۲ ۷۹ به روزرسانی شده[۶۰][۶۱][۶۲]
کاموف کا-۲۹ شوروی بالگرد Naval Assault ۱۹۸۴ ۱۶ [۶۳][۶۴]
کاموف کا-۳۱ روسیه بالگرد گشت ۱۹۹۵ ۲ [۶۵]
کاموف کا-۵۲ روسیه بالگرد هواگرد تهاجمی ۴ [۶۶]
میگ-۲۹کی روسیه جت هواگرد ناونشین /جنگنده چندمنظوره ۲۰۱۰ ۲۳ ۲۳ [۲۸]
میگ-۳۱ شوروی جت هواپیمای جنگنده ۱۹۸۱ ۲۴ [۶۷]
میل می-۸ شوروی بالگرد هواگرد ترابری نظامی/گشت ۱۹۶۷ ۱۷
میل می-۱۴ شوروی بالگرد ASW ۱۹۷۵ ۶۰ [۶۷][۶۸][۶۹]
سوخو-۲۴ شوروی جت هواگرد تهاجمی ۱۹۷۴ ۴۸ [۱]
سوخو -۲۵ یوجی‌تی شوروی جت هواگرد ناونشین/ آموزشی ۱۹۸۸ ۷ ۷ [۷۰]
سوخو-۲۷ شوروی/روسیه جت ۱۹۸۵ ۱۸ [۷۱]
سوخو-۳۰ روسیه جت جنگنده چندمنظوره ۲۰۱۴ ۲۲ ۲۲ ۲۲ x Su-30SM[۷۲][۷۳]
سوخو-۳۳ روسیه جت هواگرد ناونشین هواپیمای جنگنده ۱۹۹۸ ۲۰ [۷۴]
توپولف تو-۱۳۴ شوروی جت هواگرد ترابری نظامی ۱۹۶۷ ۸ [۴۹]
توپولوف تی‌یو-۱۴۲ شوروی ملخی گشت/ضد زیردریایی ۱۹۷۲ ۲۲ ۲۷ به روزرسانی شده[۷۵][۷۶][۷۷]
توپولف تو-۱۵۴ شوروی جت هواگرد ترابری نظامی ۲ [۵۰]
یاکوولف یاک-۱۳۰ روسیه جت هواگرد تهاجمی/آموزشی 5 on order, 10 planned[۷۳]

نیروی زمینی روسیه

نوع مبدا کلاس نقش معرفی شده در خدمت نهایی توضیحات تصویر
Eleron روسیه پهپاد هواگرد شناسایی ۲۰۰۳ [۷۸]
Eleron-3SV روسیه پهپاد شناسایی ۲۰۱۲ [۷۹][۸۰]
Eleron-10 روسیه پهپاد شناسایی ۲۰۱۱ [۸۱]
Forpost روسیه پهپاد شناسایی ۲۰۱۲ ۳۰ [۸۲][۸۳]
Granat روسیه پهپاد شناسایی [۸۴]
Granat-2 روسیه پهپاد شناسایی [۸۵]
Granat-4 روسیه پهپاد شناسایی [۸۶]
Grusha روسیه پهپاد شناسایی [۸۷][۸۸]
آی‌ای‌آی برد-آی اسراییل پهپاد شناسایی [۸۹]
Korsar روسیه پهپاد هواگرد تهاجمی/شناسایی [۹۰][۹۱]
Navodchik-2 روسیه پهپاد شناسایی [۹۲]
Orion روسیه پهپاد هواگرد تهاجمی/شناسایی ۲۰۱۹ ۱ [۹۳][۹۴][۹۵]
اورلان-۱۰ روسیه پهپاد شناسایی ۲۰۱۰ ۱۰۰۰ [۹۶]
Takhion روسیه پهپاد شناسایی [۹۷][۹۸][۹۹]
Tipchak روسیه پهپاد شناسایی ۲۰۰۸ [۱۰۰]
توپولف تو-۱۴۳ روسیه پهپاد شناسایی ۱۹۹۴ [۱۰۱]
یاکوولف پچلا روسیه پهپاد شناسایی ۱۹۹۰ ۹۲ [۱۰۲]
زالا ۴۲۱-۰۸ روسیه پهپاد MAV شناسایی ۲۰۰۸ ۴۰۰ [۱۰۳]
Zastava روسیه پهپاد شناسایی [۹۸]

هواگردهای تحت توسعه

نوع مبدا کلاس نقش معرفی شده در خدمت نهایی توضیحات تصویر
Alekseyev Orlan روسیه جت Ekranoplan ۲۰۲۷ [۱۰۴]
آنتونوف ای‌ان-۱۲ gunship روسیه ملخی پشتیبانی هوایی نزدیک مشابه با Lockheed AC-130[۱۰۵]
Altius-M روسیه UCAV هواگرد تهاجمی/شناسایی ۳ [۱۰۶][۱۰۷]
برییف آ-۴۰ روسیه جت SAR/ASW 1 To replace the Be-12[۱۰۸]
برییف آ-۱۰۰ روسیه جت Command and control ۲۰۲۰ ۱ To replace the A-50[۱۰۹][۱۱۰]
ایلیوشین ایل-۱۱۲ روسیه ملخی هواگرد ترابری نظامی ۲۰۱۹ ۲ To replace the An-26[۱۱۱]
یوای‌سی/اچ‌ای‌ال ۲-۲۱۴ روسیه جت هواگرد ترابری نظامی ۲۰۲۳ To replace the An-72 and An-12[۱۱۲]
ایلیوشین ایل-۱۰۶ پک وی‌تی‌ای روسیه جت هواگرد ترابری نظامی ۲۰۲۴–۲۰۲۶ To replace the An-124[۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶]
کاموف high-speed helicopter روسیه بالگرد هواگرد تهاجمی [۱۱۷]
کاموف کا-۶۰ روسیه بالگرد هواگرد ترابری نظامی/Utility ۲ [نیازمند منبع]
Kamov Ka-65 روسیه بالگرد ASW [۱۱۸][۱۱۹]
اس آر ۱۰ روسیه جت آموزشی 1 [۱۲۰][۱۲۱]
Luch Korsar روسیه UCAV هواگرد تهاجمی/شناسایی ۲۰۱۸ [۱۲۲][۱۲۳]
میکویان میگ-۴۱ روسیه جت هواپیمای جنگنده ۲۰۲۵ To replace the MiG-31[۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶]
میکویان ال‌اف‌ام‌اس روسیه جت جنگنده چندمنظوره [۱۲۷][۱۲۸][۱۲۹]
اسکیت (پهپاد) روسیه UCAV هواگرد تهاجمی ۲۰۲۰ [۱۳۰][۱۳۱]
Simonov heavy striker drone روسیه UCAV هواگرد تهاجمی/شناسایی ۲۰۲۰ Similar to the General Atomics Avenger[۱۳۲][۱۳۳]
Sirius روسیه UCAV هواگرد تهاجمی/شناسایی [۱۳۴]
سوخو اس-۷۰ اوختونیک روسیه UCAV هواگرد تهاجمی/شناسایی ۲۰۲۵ ۱ [۱۳۵][۱۳۶]
توپولوف پک دی‌ای روسیه جت بمب‌افکن ۲۰۲۵ [۱۳۷]
Tupolev medium-size freighter روسیه جت هواگرد ترابری نظامی To replace the An-12[۱۳۸]
Yakovlev VTOL fighter روسیه جت Carrier-based fighter [۱۳۹][۱۴۰]

هواگردهای آزمایشی

نام هواپیما سازنده دسته نقش تعداد توضیح تصویر
برییف آ-۶۰ روسیه جت هواگرد آزمایشی ۲ هواگردسلاح لیزری تحت برنامه توسعه Sokol Eshelon.
میگ-۳۳ روسیه جت هواگرد آزمایشی ۶ نمونه تک موتورهٔ میگ-۲۹.
میگ ۱٫۴۴ روسیه جت هواگرد آزمایشی ۱ نمونهجنگنده نسل پنجم.
سوخو-۳۷ روسیه جت هواگرد آزمایشی ۲ اثباتگر فناوری جنگنده چندمنظوره با قابلیت مانور بسیار زیاد.[۱۴۱]
سوخو-۴۷ روسیه جت هواگرد آزمایشی ۱ اثبات گر فناوری که بسیاری از خصوصیان آن در هواگرد سوخو-۵۷ به کار رفته‌است.

منابع

 1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ "World Air Forces 2017". Flightglobal Insight. 2017. Archived from the original on 29 July 2017. Retrieved 9 June 2017.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 3. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 5. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 7. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 8. "ЦАМТО / Новости / Именной Ан-124-100 "Руслан" "Олег Антонов" совершил ознакомительный полет после модернизации". armstrade.org. 21 December 2017. Archived from the original on 24 November 2018. Retrieved 18 March 2018.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 10. "Последний российский Ан-148". bmpd.livejournal.com. 18 October 2018. Retrieved 6 July 2019.
 11. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 12. "ОПК передает ВКС четвертый модернизированный самолет А-50У". ria.ru. 19 October 2016. Archived from the original on 13 March 2017. Retrieved 16 February 2017.
 13. "Министерство обороны России начало закупку самолетов Diamond DA42Т в качестве учебных". bmpd.livejournal.com. 26 December 2017. Retrieved 6 July 2019.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ /regsearch/?search=%D0%98%D0%BB-20&setyp=&sefactory=&airline=&airline2=&status=1&status2=&therearephotos=&date= "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация" Check |url= value (help). russianplanes.net.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 17. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 18. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 19. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 20. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net. Archived from the original on 16 May 2017. Retrieved 23 October 2019.
 21. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 22. "Черный день "Черной акулы" (АвиаПорт)". aviaport.ru. 12 January 2009. Archived from the original on 31 January 2017. Retrieved 8 June 2017.
 23. "Новые подробности производства вертолетов Ка-52 для Египта". bmpd.livejournal.com. 14 May 2017. Retrieved 8 June 2017.
 24. "Army aviation of Southern Military District receive a flight of Ka-52 Alligator helicopters". eng.mil.ru. 23 November 2018. Archived from the original on 24 November 2018. Retrieved 24 November 2018.
 25. "Министерство обороны России получило десять новых вертолетов "Ансат-У"". bmpd.livejournal.com. 21 December 2017. Retrieved 6 July 2019.
 26. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 27. "روسیه's Last Soviet Spy Plane Still Flying High". Sputnik (news agency). 21 September 2015. Archived from the original on 7 October 2018. Retrieved 7 October 2018.
 28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ ۲۸٫۲ ۲۸٫۳ "ВКС России планируют иметь 700 истребителей". bmpd.livejournal.com. 16 December 2016. Retrieved 6 July 2019.
 29. "ВКС РФ получат 22 обновленных МиГ-31БМ до конца года". tvzvezda.ru. 13 October 2016. Archived from the original on 28 February 2017. Retrieved 16 February 2017.
 30. "ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35". ria.ru. 17 June 2019. Retrieved 6 July 2019.
 31. "ЦАМТО / Новости / В 2019 году Минобороны России получило на вооружение тринадцать боевых вертолетов". armstrade.org. 1 March 2019. Archived from the original on 2 March 2019. Retrieved 6 July 2019.
 32. "روسیه to begin receiving Mi-38T upgraded helos in 2019". janes.com. 21 December 2018. Archived from the original on 21 December 2018. Retrieved 23 December 2018.
 33. "Su-24 bombers are equipped with "Gefest" system". 28 May 2013. Archived from the original on 20 March 2018. Retrieved 19 March 2018.
 34. "Су-24 собирают в кулакwwebsite=iz.ru". 23 August 2018. Archived from the original on 19 August 2018. Retrieved 23 August 2018.
 35. "В Кубинке замечены первые серийно модернизированные Су-25СМ3". topwar.ru. 13 October 2016. Archived from the original on 31 July 2017. Retrieved 8 June 2017.
 36. International Institute for Strategic Studies: The Military Balance 2014, p.186
 37. "ВКС России поставлен последний истребитель Су-30СМ по гособоронзаказу 2018 года". bmpd.livejournal.com. 25 December 2018. Retrieved 6 July 2019.
 38. "ВКС России получили последние два истребителя Су-30М2". bmpd.livejournal.com. 9 April 2016. Retrieved 6 July 2019.
 39. "ВКС России получили три первых в 2019 году фронтовых бомбардировщика Су-34". bmpd.livejournal.com. 12 June 2019. Retrieved 6 July 2019.
 40. https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20191022139-cy6af.html?fbclid=IwAR3K0rAOvU3sciKnVP1PykSD-N5ZryKho5LRQMvyqt_zLUG7bWT0Vz9OMrE
 41. "ВКС России получили первые три истребителя Су-35С постройки 2019 года". bmpd.livejournal.com. 22 July 2019. Retrieved 22 July 2019.
 42. "Air regiment in central روسیه rearmed with latest Su-35 fighter jets". TASS. 31 July 2019. Retrieved 3 August 2019.
 43. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹.
 44. "Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57". TASS. 22 August 2018. Retrieved 7 July 2019.
 45. "Минобороны получит 76 истребителей Су-57". TASS. 27 June 2019. Retrieved 7 July 2019.
 46. "Между "Искандером" и "Кинжалом" От МиГ-31 к Ту-22М". iz.ru. 25 August 2018. Archived from the original on 27 August 2018. Retrieved 27 August 2018.
 47. "Рождение ядерного "Медведя": почему Ту-95 стал турбовинтовым". tvzvezda.ru. 21 March 2017. Archived from the original on 7 June 2017. Retrieved 17 June 2017.
 48. "Компания "Туполев" продолжает работы по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95МС". bmpd.livejournal.com. 27 December 2016. Retrieved 6 July 2019.
 49. ۴۹٫۰ ۴۹٫۱ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 50. ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 51. "Все бомбардировщики Ту-160 модернизируют". Российская газета. 28 April 2017. Archived from the original on 18 June 2017. Retrieved 8 June 2017.
 52. ۵۲٫۰ ۵۲٫۱ "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 53. "روسیه receives second Tu-214PU-SBUS special-purpose aircraft". airrecognition.com. 21 June 2018. Archived from the original on 10 August 2018. Retrieved 4 July 2018.
 54. "ВКС России получили очередные три самолета Як-130". bmpd.livejournal.com. 12 October 2018. Retrieved 6 July 2019.
 55. "Минобороны заказало 150 легких тренировочных самолетов Як-152". ria.ru. 7 June 2016. Archived from the original on 21 June 2018. Retrieved 9 November 2017.
 56. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 57. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 58. "✈ russianplanes.net ✈ наша авиация". russianplanes.net.
 59. "Восьмой модернизированный Ил-38Н". bmpd.livejournal.com. 23 December 2016. Retrieved 6 July 2019.
 60. "Модернизированные Ка-27М". bmpd.livejournal.com. 26 February 2017. Retrieved 6 July 2019.
 61. "Первые восемь модернизированных Ка-27М поступили в войска". tvzvezda.ru. 20 January 2017. Archived from the original on 23 January 2017. Retrieved 8 June 2017.
 62. "روسیه's naval aviation receives 8 upgraded Ka-27M deck-based helicopters". TASS. 5 January 2017. Archived from the original on 10 January 2017. Retrieved 8 June 2017.
 63. "Отремонтированный вертолет Ка-29 на Балтийском флоте". bmpd.livejournal.com. 18 December 2017. Retrieved 6 July 2019.
 64. "Авиация Тихоокеанского флота получила шесть отремонтированных вертолетов Ка-29". bmpd.livejournal.com. 11 November 2017. Retrieved 6 July 2019.
 65. "Order of Battle - روسیه". Archived from the original on 20 August 2017. Retrieved 6 July 2019.
 66. "В состав 55-го вертолетного полка в Кореновске поступили новые боевые вертолеты Ка-52". bmpd.livejournal.com. 2 December 2016. Retrieved 6 July 2019.
 67. ۶۷٫۰ ۶۷٫۱ The Military Balance 2016,p.193
 68. ""Убийца подлодок" Ми-14 получит бомбу "Загон-2"". vpk.name. 27 June 2016. Archived from the original on 31 July 2017. Retrieved 8 June 2017.
 69. "Ми-14 получит противолодочную бомбу "Загон-2"". arms-expo.ru. 24 June 2016. Archived from the original on 31 July 2017. Retrieved 8 June 2017.
 70. The Military Balance 2016. p. -193
 71. The Military Balance 2017. p. -215
 72. "Два новых Су-30СМ прибыли на Балтийский флот". bmpd.livejournal.com. 2 July 2018. Retrieved 6 July 2019.
 73. ۷۳٫۰ ۷۳٫۱ "Минобороны и "Иркут" подписали контракт на поставку первых истребителей Су-30СМ для ВМФ". flotprom.ru. 17 January 2014. Archived from the original on 1 February 2014. Retrieved 8 June 2017.
 74. "ВКС России планируют иметь 700 истребителей". bmpd.livejournal.com. 16 December 2017. Retrieved 6 July 2019.
 75. "ЦАМТО / Новости / ВМФ России в этом году получит первый модернизированный противолодочный самолет Ту-142". armstrade.org. 31 August 2018. Archived from the original on 2 September 2018. Retrieved 2 September 2018.
 76. "Авиации ВМФ РФ передан очередной дальний противолодочный самолет Ту-142МК после проведения капремонта в Таганроге". armstrade.org. 20 November 2018. Archived from the original on 20 November 2018. Retrieved 20 November 2018.
 77. "Beriev plant hands over another upgraded Tu-142MK to Russian Navy". navyrecogniton.com. 21 November 2018. Archived from the original on 21 November 2018. Retrieved 21 November 2018.
 78. "Разведывательные подразделения Сухопутных войск оснащаются новыми комплексами с БЛА "Орлан" и "Элерон": Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 8 December 2015. Archived from the original on 19 March 2018. Retrieved 8 June 2017.
 79. "Соединения ВВО на Курилах и Сахалине получат на вооружение беспилотные летательные аппараты "Элерон-3": Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 4 February 2015. Archived from the original on 19 March 2018. Retrieved 8 June 2017.
 80. "ЦАМТО / Новости / В подразделения беспилотных летательных аппаратов ВВО в Приамурье поступил новый комплекс БЛА "Элерон-3"". armstrade.org. 3 November 2016. Archived from the original on 8 November 2016. Retrieved 8 June 2017.
 81. "Расчеты БЛА обеспечили безопасность выдвижения мотострелковых подразделений объединения ВВО под Хабаровском: Министерство обороны Российской Федерации". armstrade.org. 2 March 2017. Archived from the original on 3 March 2017. Retrieved 8 June 2017.
 82. "Russian Force Practice Flying Forpost, Orlan-10 Drones In Tajikistan". defenceworld.net. 18 June 2015. Archived from the original on 5 August 2016. Retrieved 8 June 2017.
 83. "Министерство обороны получит модернизированные "Форпосты" и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства". tvzvezda.ru. 25 December 2017. Archived from the original on 26 December 2017. Retrieved 26 December 2017.
 84. "Russian Ground Forces to Adopt New پهپادs". rostechnologiesblog.wordpress.com. 22 February 2013. Archived from the original on 26 December 2017. Retrieved 8 June 2017.
 85. "Более 600 разведчиков-операторов БЛА, специалистов подрывного дела и радиотелеграфистов подготовлено в Новосибирске: Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 31 October 2013. Archived from the original on 25 November 2018. Retrieved 8 June 2017.
 86. "Расчеты подразделений БПЛА Центрального военного округа обследовали более 3 тыс. км русла паводкоопасных рек в Алтайском крае: Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 27 April 2015. Archived from the original on 5 March 2016. Retrieved 8 June 2017.
 87. "Расчеты БЛА спецназа ЗВО научились развертывать беспилотники "Груша" в два раза быстрее нормативного времени: Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 10 December 2015. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 8 June 2017.
 88. "Летит "Груша", нельзя скушать". structure.mil.ru. 5 January 2017. Archived from the original on 24 November 2018. Retrieved 8 June 2017.
 89. "Разведчики общевойскового объединения ЦВО учатся получать информацию о противнике с помощью беспилотников: Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 20 August 2014. Archived from the original on 30 March 2016. Retrieved 8 June 2017.
 90. "В Москве широкой публике впервые показали два ударных беспилотника "Корсар"". TASS. 26 April 2018. Archived from the original on 30 April 2018. Retrieved 30 April 2018.
 91. "New Korsar پهپاد to take part in روسیه's Victory Day parade for the first time". defence-blog.com. 25 April 2018. Archived from the original on 1 May 2018. Retrieved 30 April 2018.
 92. "Артиллеристы российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне Алагяз: Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 16 February 2016. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 8 June 2017.
 93. "На рязанском аэродроме Протасово замечен опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион"". bmpd.livejournal.com. 25 May 2017. Retrieved 17 June 2017.
 94. "Группа "Кронштадт" представила на МАКС-2017 беспилотный летательный аппарат "Орион-Э"". bmpd.livejournal.com. 20 July 2017. Retrieved 28 July 2017.
 95. "Россия начала серийное производство военного беспилотника "Орион"". ria.ru. 30 August 2019. Retrieved 1 September 2019.
 96. "На вооружение армии и силовых структур ежегодно поступают десятки беспилотников "Орлан" - Еженедельник "Военно-промышленный курьер"". vpk-news.ru. 27 July 2015. Archived from the original on 17 April 2017. Retrieved 5 February 2017.
 97. "На Северном флоте проходят испытания БПЛА для борьбы с подводными диверсантами: Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 3 April 2015. Archived from the original on 26 April 2016. Retrieved 8 June 2017.
 98. ۹۸٫۰ ۹۸٫۱ "Мотострелки ЮВО учатся применять беспилотные летательные аппараты: Министерство обороны Российской Федерации". structure.mil.ru. 31 August 2015. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 8 June 2017.
 99. "На российской военной базе в Армении осваивают современные беспилотные летательные аппараты "Тахион": Министерство обороны Российской Федерации". function.mil.ru. 11 January 2016. Archived from the original on 5 March 2016. Retrieved 8 June 2017.
 100. "Российская армия получает новый беспилотник". lenta.ru. 11 January 2007. Archived from the original on 9 March 2016. Retrieved 8 June 2017.
 101. The Military Balance 2017,p.212
 102. "SERIAL PRODUCTION". Archived from the original on 14 April 2017. Retrieved 6 July 2019.
 103. "Беспилотники ZALA готовятся к госиспытаниям - Еженедельник "Военно-промышленный курьер"". vpk.news.ru. 1 October 2013. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 29 February 2016.
 104. "روسیه to equip newest ground effect vehicles with cruise missiles". defence-blog.com. 30 July 2018. Archived from the original on 30 July 2018. Retrieved 30 July 2018.
 105. "Источник: аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывается в России". TASS. 26 June 2019. Retrieved 6 July 2019.
 106. "Что представляет собой российский беспилотник "Альтиус-М"". warfiles.ru. 8 May 2015. Archived from the original on 27 August 2017. Retrieved 26 August 2017.
 107. "New Russian Altius-M long-range Unmanned Aerial Vehicle spotted at the airfield in Kazan - Defense Blog". defence-blog.com. 17 October 2016. Archived from the original on 3 June 2017. Retrieved 17 June 2017.
 108. "Russia to resume A-42 amphibious aircraft production". navyrecognition.com. 3 September 2019. Archived from the original on 3 September 2019. Retrieved 17 November 2019.
 109. "В Таганроге в июле начнутся испытания "летающего радара" А-100". rg.ru. 17 March 2017. Archived from the original on 16 April 2017. Retrieved 17 June 2017.
 110. "Российский "летающий радар" впервые испытали в воздухе". rg.ru. 23 April 2017. Archived from the original on 17 June 2017. Retrieved 17 June 2017.
 111. "Минобороны купит 100 воронежских самолетов". rg.ru. 10 March 2017. Archived from the original on 16 May 2017. Retrieved 17 June 2017.
 112. "Программа создания среднего военно-транспортного самолета Ил-276". bmpd.livejournal.com. 31 October 2017. Retrieved 6 July 2019.
 113. "Военно-транспортный самолет проекта ПАК ТА назовут Ил-106". lenta.ru. 25 August 2015. Archived from the original on 30 May 2016. Retrieved 17 June 2017.
 114. "روسیه to Build World's Biggest and Fastest Air Freighter". ruaviation.com. 11 February 2016. Archived from the original on 26 July 2018. Retrieved 18 June 2017.
 115. "روسیه widens scope for future large military transport project". Flight Global. 8 September 2016. Archived from the original on 9 January 2018. Retrieved 29 July 2018.
 116. الگو:Ite web
 117. "TsAGI confirms development of a new Russian advanced high-speed helicopter". defence-blog.com. 30 November 2018. Archived from the original on 18 December 2018. Retrieved 17 December 2018.
 118. "روسیه's Minoga Maritime Helo In Advanced Stage Of Construction". Aviation Week Network. 3 June 2019. Retrieved 7 July 2019.
 119. "Kamov's Ka-65 Minoga Breaks Cover". ainonline.com. 10 June 2019. Retrieved 7 July 2019.
 120. "Испытания уникального самолета СР-10 попали на видео". rg.ru. 8 February 2016. Archived from the original on 30 June 2017. Retrieved 9 November 2017.
 121. "Первые поставки учебно-тренировочных самолетов СР-10 запланированы в 2018 году". function.mil.ru. 15 October 2017. Archived from the original on 21 October 2017. Retrieved 9 November 2017.
 122. "روسیه to furnish advanced Korsar drones with electronic warfare systems". TASS. 8 May 2018. Archived from the original on 29 July 2018. Retrieved 29 July 2018.
 123. "New Korsar پهپاد to take part in روسیه's Victory Day parade for the first time". defence-blog.com. 25 August 2018. Archived from the original on 25 June 2018. Retrieved 29 July 2018.
 124. "Истребитель, обгоняющий ракеты: каким будет МиГ-41". tvzvezda.ru. 22 January 2016. Archived from the original on 21 June 2017. Retrieved 18 June 2017.
 125. "Работы по созданию МиГ-41 продолжаются". topwar.ru. 17 March 2017. Archived from the original on 31 July 2017. Retrieved 18 June 2017.
 126. "MiG-41: روسیه Wants to Build a Super 6th Generation جنگنده". The National Interest. 6 April 2017. Archived from the original on 14 April 2017. Retrieved 18 June 2017.
 127. "MiG's Fifth Generation جنگنده Builds up New Momentum". ato.ru. 1 November 2006. Archived from the original on 3 April 2019. Retrieved 18 June 2017.
 128. "Liogkiy Mnogofunktsionalniy Frontovoi Samolyet (LMFS)". globalsecurity.org. Archived from the original on 2010-02-18. Retrieved 2017-06-18.
 129. "Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС". vpk.name. 14 February 2017. Archived from the original on 31 July 2017. Retrieved 18 June 2017.
 130. "MiG reportedly resumed work on Skat UCAV". airrecogniton.com. 12 September 2018. Archived from the original on 13 September 2018. Retrieved 1 November 2018.
 131. "Техзадание на беспилотник "Скат" согласуют с Минобороны до конца года". 2019-06-17.
 132. "Simonov Design Bureau from روسیه to develop heavy unmanned aerial vehicles for Arctic Region TASS 10806161". airrecognition.com. 8 June 2016. Archived from the original on 29 August 2018. Retrieved 17 October 2018.
 133. "روسیه Is Developing a Mysterious Unmanned Strike Aircraft". The National Interest. 4 January 2018. Archived from the original on 29 July 2018. Retrieved 29 July 2018.
 134. "Большой беспилотный летательный аппарат "Сириус"". bmpd.livejournal.com. 28 August 2019. Retrieved 31 August 2019.
 135. "Новые детали НИР "Охотник-Б" и проекта беспилотного летательного аппарата С-70". bmpd.livejournal.com. 30 July 2017. Retrieved 29 August 2017.
 136. "Under PAK FA's Auspices: روسیه Develops 'Flying-Wing' Strike Drone". Sputnik (news agency). 20 July 2017. Archived from the original on 3 April 2019. Retrieved 29 August 2017.
 137. "Russian manufacturer creates first full-size model of future strategic bomber — source". TASS. 1 March 2017. Archived from the original on 30 June 2017. Retrieved 17 June 2017.
 138. ""Туполев" создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12". ria.ru. 2 August 2019. Retrieved 3 August 2019.
 139. "Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца – Борисов". tvzvezda.ru. 23 November 2017. Archived from the original on 30 July 2018. Retrieved 29 July 2018.
 140. "VTOL for the 21st Century: Why روسیه's Working on New Vertical Takeoff جنگنده". Sputnik (news agency). 15 December 2017. Archived from the original on 29 July 2018. Retrieved 29 July 2018.
 141. "Su37". airwar.ru. Archived from the original on 3 December 2015. Retrieved 6 July 2019.