فهرست والیان غزنی

جدول زیر فهرست والیان ولایت غزنی افغانستان است.

فهرست

والی دوره جزئیات یاداشت
تاج محمد قاری بابا دسامبر ۲۰۰۱
اواخر ۲۰۰۲
  اسدالله خالد اواخر ۲۰۰۲
۲۸ ژوئن ۲۰۰۵
شیر عالم ابراهیمی ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵
۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶
مهراج الدین پتن ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۸ سپتامبر ۲۰۰۷
فیض الله فیضان ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۷
مارس ۳، ۲۰۰۸
شیر خوستی ۳ مارس ۲۰۰۸
۳۱ مه ۲۰۰۸
عثمان عثمانی ۳۱ مه ۲۰۰۸
۱۵ مه ۲۰۱۰
  موسی خان احمدزی ۱۶ مه ۲۰۱۰
۲۰۱۵
محمد امان حمیمی ۲۰۱۵
۳۰ ژوئیه ۲۰۱۶[۱]
عبدالکریم متین ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۶

۱۷ جوزا ۱۳۹۷

وحیدالله کلیم‌زی ۱۷جوزا/خرداد ۱۳۹۷

- حاضر

جستارهای وابسته

پانویس