باز کردن منو اصلی

آشور قدیمویرایش

نام دوران پادشاهی
اکونوم
سارگون یکم ۱۹۲۰ - ۱۸۸۱ (پیش از میلاد)
پوزور-آشور دوم

آشور میانهویرایش

آشور نوویرایش

منابعویرایش