فهرست پادشاهان کره

مقالهٔ زیر، نشان‌دهندهٔ فهرست فرمانروایان حاکم بر سرزمین کره از ابتدای تاریخ تا پایان آن در سال ۱۹۱۰ میلادی، طبقه‌بندی‌شده بر اساس دوران حکومت و دودمان است

فرمانروایان اسطوره‌ای اولیه

ویرایش

دانگون چوسان[۱]

ویرایش
شماره نگاره نام شاه هانجا\هانگول دوره حکومت (قبل از میلاد)
۱   دانگون وانگ گئوم[۲] 단군왕검

檀君王儉

2333–? BCE
شماره نگاره نام پیش از پادشاهی نام هانجا\هانگول دوران پادشاهی
۱   جیزی گیجا 기자

箕子

۱۱۲۲(?)–? قبل از میلاد
۲ جانگ هیه سونگ 莊惠王

(장혜왕)

۱۰۸۲ قبل از میلاد -۱۰۵۷ قبل از میلاد
۳ گیونگ هیو سان 敬孝王

(경효왕)

۱۰۵۷ قبل از میلاد -۱۰۳۰ قبل از میلاد
۴ گونگ جیونگ باک 恭貞王

(공정왕)

۱۰۳۰ قبل از میلاد - ۱۰۰۰ قبل از میلاد
۵ مونمو چه آن 文武王

(문무왕)

۱۰۰۰ قبل از میلاد -۹۷۲ قبل از میلاد
۶ تااِوونگ گونگ 太原王

(태원왕)

972BCE-968BCE
۷ گی یِنگ چانگ چانگ 景昌王

(경창왕)

۹۶۸ قبل از میلاد -۹۵۷ قبل از میلاد
۸ هیونگ پیونگ چه آک 興平王

(흥평왕)

۹۵۷ قبل از میلاد -۹۴۳ قبل از میلاد
۹ چی اوروی جو 哲威王

(철위왕)

943BCE-925BCE
۱۰ سیون هیه سوک 宣惠王

(선혜왕)

925BCE-896BCE
۱۱ آیی یانگ سا 誼襄王

(의양왕)

896BCE-843BCE
۱۲ مون هیه ریون 文惠王

(문혜왕)

843BCE-793BCE
۱۳ سئونگ دئوک وول 盛德王

(성덕왕)

793BCE-778BCE
۱۴ دو هویی جیک 悼懷王

(도회왕)

۷۷۸ قبل از میلاد -۷۷۶ قبل از میلاد
۱۵ مونیول یو 文烈王

(문열왕)

776BCE-761BCE
۱۶ چانگ گوک موک 昌国王

(창국왕)

761BCE-748BCE
۱۷ موسیونگ پی یانگ 武成王

(무성왕)

۷۴۸ قبل از میلاد - ۷۲۲ قبل از میلاد
۱۸ جیونگ گی یئونگ گول 貞敬王

(정경왕)

۷۲۲ قبل از میلاد - ۷۰۳ قبل از میلاد
۱۹ ناک سیونگ هو 樂成王

(낙성왕)

۷۰۳ قبل از - ۶۷۵ قبل از میلاد
۲۰ هیوجونگ گوجوسان جون 孝宗王

(효종왕)

۶۷۵ قبل از میلاد-۶۵۸ قبل از میلاد
۲۱ چیولو هیو 天老王

(천효왕)

658BCE-634BCE
۲۲ سودو یانگ 修道王

(수도왕)

۶۳۴ قبل از میلاد-۶۱۵ قبل از میلاد
۲۳ هوییانگ آی 徽襄王

(휘양왕)

615BCE-594BCE
۲۴ بونگیل چه آم 奉日王

(봉일왕)

594BCE-578BCE
۲۵ دئوک چانگ گون 德昌王

(덕창왕)

578BCE-560BCE
۲۶ سوسیونگ سوک 寿聖王

(수성왕)

560BCE-519BCE
۲۷ یئونگ گیول یو 英傑王

(영걸왕)

519BCE-503BCE
۲۸ ایل مین گانگ 逸民王

(일민왕)

۵۰۳ قبل از میلاد-۴۸۶ قبل از میلاد
۲۹ جی سه هون 濟世王

(제세왕)

486BCE-465BCE
۳۰ چیونگ گوک پیوک 清国王

(청국왕)

465BCE-432BCE
۳۱ دو گوک جئونگ 導国王

(도국왕)

۴۳۲ قبل از میلاد-۴۱۳ قبل از میلاد
۳۲ هیوک سیونگ جیل 赫聖王

(혁성왕)

413BCE-385BCE
۳۳ هو آرا وای

(위)

۳۸۵ قبل از میلاد-۳۶۹ قبل از میلاد
۳۴ سه اولمون ها 說文王

(설문왕)

۳۶۹ قبل از میلاد -۳۶۱ قبل از میلاد
۳۵ گی یئونگ سون ها 慶順王

(경순왕)

۳۶۱ قبل از میلاد -۳۴۲ قبل از میلاد
۳۶ گادیوک هو 嘉德王

(가덕왕)

342BCE-315BCE
۳۷ سامنو اوک 三老王

(삼효왕)

315BCE-290BCE
۳۸ هی یئون مون سوک 顯文王

(현문왕)

290BCE-251BCE
۳۹ جانگ پی یئونگ یان 章平王

(장평왕)

۲۵۱ قبل از میلاد-۲۳۲ قبل از میلاد
۴۰ بو بو 宗統王

(종통왕)

232BCE-220BCE
۴۱ جون جون 哀王

(애왕)

220BCE-195BCE

دورهٔ جانگ دانگیونگ

ویرایش
شماره نام امپراتور به کره‌ای دوره حکومت (قبل از میلاد)
۴۴ گومول 구물

丘勿

۴۲۵–۳۹۶
۴۵ یورو 여루

余婁

۳۹۶–۳۴۱
۴۶ بوئیول 보을

普乙

۳۴۱–۲۹۵
۴۷ گویولگا 고열가

古列加

۲۹۵–۲۳۷

ویمن چوسان

ویرایش
شماره نام هانگول\هانجا مدت پادشاهی
۱ ویمن 위만

衛滿

194–? BCE
۲ ناشناس (فرزند ویمن) ناشناس ?–?
۳ اوگو (نوه ویمن) 우거왕

右渠王

?–۱۰۸ قبل از میلاد
# نام زندگی حکومت خویشاوندی
به‌فارسی هانگول زادروز درگذشت مدت زندگی از تا مدت حکومت
۱ هائه‌بورو 해부루 ۱۲۴ ق.م. ۴۸ ق.م. ۷۶ سال ۸۶ ق.م. ۴۸ ق.م. ۳۸ سال بنیان‌گذار دودمان
۲ گوموا 해금와 ۷۴ ق.م. ۷ میلادی ۶۷ سال ۴۸ ق.م. ۸ ق.م. ۴۰ سال پسر هائه‌بورو
۳ تسو 해대소 ۶۰ ق.م. ۲۲ میلادی ۸۲ سال ۸ ق.م. ۲۲ میلادی ۳۰ سال پسر گوموا
شماره نام امپراتور نام اصلی فرنام (لقب) دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ هیوک گئسو پارک هیوک کی ئوسه کیو سیوگان ۶۹ ق م - ۴ م مؤسس سلسله شیلا ۵۷ ق م - ۴ م گئومسونگ
۲ نامهائه پارک نامهائی چه آچ آهونگ ؟ - ۲۴ پسر هیوک گسو ۴–۲۴ گئومسونگ
۳ یوری پارک نوریه یوری ایساگئوم ؟ - ۵۷ پسر نامهائه ۲۴–۵۷ گئومسونگ
۴ تالهائه پارک ته آرهو آهه سه اوک ؟ - ۸۰ شوهر خواهر یوری ۵۷–۸۰ گئومسونگ
۵ پاسا پارک ساسیونگ پاسا ایساگئوم ؟ - ۱۱۲ پسر یوری ۸۰–۱۱۲ گئومسونگ
۶ جیما پارک جیما چیمی وانگ ؟ - ۱۳۴ پسر پاسا ۱۱۲–۱۳۴ گئومسونگ
۷ ایل سونگ پارک ایل سونگ ایساگئوم ؟ - ۱۵۴ پسر یوری ۱۳۴–۱۵۴ گئومسونگ
۸ آدالا باک آدالا ایساگئوم ؟ - ۱۸۴ پسر ایل سونگ ۱۵۴–۱۸۴ گئومسونگ
۹ بئول هیو پارک پوره هیوم پیور هیه او ایساگئوم ؟ - ۱۹۶ نوه تالهائه ۱۸۴–۱۹۶ گئومسونگ
۱۰ نائه‌ها باک نوهائه ایساگئوم ؟ - ۲۳۰ نوه بول هیو ۱۹۶–۲۳۰ گئومسونگ
۱۱ جوبان باک چوبون گیل جونگ ایساگئوم ؟ - ۲۴۷ پسر عموی نائه‌ها ۲۳۰–۲۴۷ گئومسونگ
۱۲ چومهائه باک چئوم هی تائه وا ایساگئوم ؟ - ۲۶۱ برادر جوبان ۲۴۷–۲۶۱ گئومسونگ
۱۳ میچو کیم میچویی آ ایساگئوم ؟ - ۲۸۴ اولین پادشاه از خانواده کیم ۲۶۲–۲۸۴ گئومسونگ
۱۴ یوریه کیم یوریه ایساگئوم ؟ - ۲۹۸ پسر جوبان ۲۸۴–۲۹۸ گئومسونگ
۱۵ گیریم کیم کیریم گیگو ؟ - ۳۱۰ برادرزاده یوریه ۲۹۸–۳۱۰ گئومسونگ
۱۶ هئول هائه کیم هه ئورهائی جین گول ؟ - ۳۵۶ نوه نائه‌ها ۳۱۰–۳۵۶ گئومسونگ
۱۷ نائمول کیم نائیمول ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۰۲ برادرزاده میچو ۳۵۶–۴۰۲ سئورابئول
۱۸ سیلسونگ کیم سیل جو ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۱۷ پسر عموی نائمول ۴۰۲–۴۱۷ سئورابئول
۱۹ نولجی کیم نولچی ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۵۸ پسر نائمول ۴۱۷–۴۵۸ سئورابئول
۲۰ جابی کیم چائه با ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۷۹ پسر نولجی ۴۵۸–۴۷۹ سئورابئول
۲۱ سوجی کیم سوجی ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۵۰۰ پسر جابی ۴۷۹–۵۰۰ سئورابئول
۲۲ جیجئونگ کیم چی دائه رو یئونگ وانگ ۴۳۷–۵۱۴ پسر برادرزاده نولجی ۵۰۰–۵۱۴ سئورابئول
۲۳ بئوپ هئونگ کیم پوفونگ یئونگ وانگ ؟ - ۵۴۰ پسر جیجئونگ ۵۱۴–۵۴۰ سئورابئول
۲۴ جین هئونگ کبیر کیم چین هی یئونگ یئونگ وانگ ۵۲۶–۵۷۶ برادرزاده بئوپ هئونگ ۵۴۰–۵۷۶ سئورابئول
۲۵ جینجی کیم چینجا یئونگ وانگ ؟ - ۵۷۹ پسر جین هئونگ ۵۷۶–۵۷۹ سئورابئول
۲۶ جینپیونگ کیم چین پی یئونگ پائک چونگ وانگ ۵۶۷–۶۳۲ برادرزاده جینجی ۵۷۹–۶۳۲ سئورابئول
۲۷ ملکه سئوندئوک کیم دو چه مان سیون دی اوک یی او وانگ ؟ - ۶۴۷ دختر جینپیونگ ۶۳۲–۶۴۷ سئورابئول
۲۸ ملکه جین دئوک کیم چیون دی اوک یی او وانگ چیون دی اوک یی او وانگ ؟ - ۶۵۴ برادرزاده جینپیونگ ۶۴۷–۶۵۴ سئورابئول
۲۹ موییل کیم چه ئون چه او تا ئه جونگ موییل یی او وانگ ۶۰۴–۶۶۱ نوه جینجی و خواهرزاده ملکه سوندوک ۶۵۴–۶۶۱ سئورابئول
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ جومونگ ۵۸ ق م - ۱۹ ق م مؤسس سلسله گوگوریو ۳۷ ق م - ۱۹ ق م جولبون سئونگ
۲ یوری ۳۸ ق م - ۱۸ م پسر جومونگ ۱۹ ق م - ۱۸ م جولبون سئونگ
از سال ۳ م گونگناسئونگ
۳ تموشین ۴–۴۴ پسر یوری ۱۸–۴۴ گونگناسئونگ
۴ مینجانگ ۱۵–۴۸ پسر یوری ۴۴–۴۸ گونگناسئونگ
۵ موبون ۳۰–۵۳ پسر تموشین ۴۸–۵۳ گونگناسئونگ
۶ تائجو ۴۷–۱۶۵ نوه یوری ۵۳–۱۴۶ گونگناسئونگ
۷ چادائه ۷۱–۱۶۵ برادر تائجو ۱۴۶–۱۶۵ گونگناسئونگ
۸ شیندائه ۸۹–۱۷۹ برادر تائجو و چادائه ۱۶۵–۱۷۹ گونگناسئونگ
۹ گگوکچئون ؟ - ۱۹۷ پسر شیندائه ۱۷۹–۱۹۷ گونگناسئونگ
۱۰ سانسانگ ؟ - ۲۲۷ پسر شیندائه ۱۹۷–۲۲۷ گونگناسئونگ
۱۱ دانگچئون ۲۰۹–۲۴۸ پسر سانسانگ ۲۲۷–۲۴۸ گونگناسئونگ
۱۲ جونگچئون ۲۲۴–۲۷۰ پسر دانگچئون ۲۴۸–۲۷۰ گونگناسئونگ
۱۳ سوچئون ؟ - ۲۹۲ پسر جونگچئون ۲۷۰–۲۹۲ گونگناسئونگ
۱۴ بنگسانگ ؟ - ۳۰۰ پسر سوچئون ۲۹۲–۳۰۰ گونگناسئونگ
۱۵ میچئون ؟ - ۳۳۱ نوه سوچئون ۳۰۰–۳۳۱ گونگناسئونگ
۱۶ گگوگوون ؟ - ۳۷۱ پسر میچئون ۳۳۱–۳۷۱ گونگناسئونگ
۱۷ سوسوریم ؟ - ۳۸۴ پسر گگوگوون ۳۷۱–۳۸۴ گونگناسئونگ
۱۸ گگوگ یانگ ؟ - ۳۹۱ پسر گگوگوون ۳۸۴–۳۹۱ گونگناسئونگ
۱۹ گوانگ گائتو بزرگ ۳۷۴–۴۱۳ پسر گگوگ یانگ ۳۹۱–۴۱۳ گونگناسئونگ
۲۰ جانگسو ۳۹۴–۴۹۱ پسر گوانگ گائتو ۴۱۳–۴۹۱ گونگناسئونگ
از سال ۴۲۷ م پیونگ‌یانگ
۲۱ مونجا میونگ ؟ - ۵۱۹ نوه جانگسو ۴۹۱–۵۱۹ پیونگ‌یانگ
۲۲ آنجانگ ؟ - ۵۳۱ پسر مونجا میونگ ۵۱۹–۵۳۱ پیونگ‌یانگ
۲۳ آن وون ؟ - ۵۴۵ پسر مونجا میونگ ۵۳۱–۵۴۵ پیونگ‌یانگ
۲۴ یانگ وون ؟ - ۵۵۹ پسر آن وون ۵۴۵–۵۵۹ پیونگ‌یانگ
۲۵ پیونگ وون ؟ - ۵۹۰ پسر یانگ وون ۵۵۹–۵۹۰ پیونگ‌یانگ
۲۶ یئونگ یانگ ؟ - ۶۱۸ پسر پیونگ وون ۵۹۰–۶۱۸ پیونگ‌یانگ
۲۷ یئونگ نیو ؟ - ۶۴۲ پسر پیونگ وون ۶۱۸–۶۴۲ پیونگ‌یانگ
۲۸ بوجانگ ؟ - ۶۸۲ برادرزاده یئونگ نیو ۶۴۲–۶۶۸ پیونگ‌یانگ
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ اونجو ۳۷–۲۸ مؤسس سلسله بکجه ۱۸ ق م - ۲۸ م ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۲ دارو ؟ - ۷۷ پسر اونجو ۲۸–۷۷ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۳ گیرو ؟ - ۱۲۸ پسر دارو ۷۷–۱۲۸ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۴ گائه رو ؟ - ۱۶۶ پسر گیرو ۱۲۸–۱۶۶ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۵ چوگو ؟ - ۲۱۴ پسر گائه رو ۱۶۶–۲۱۴ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۶ گوسو ؟ - ۲۳۴ پسر چوگو ۲۱۴–۲۳۴ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۷ سابان ؟ - ۲۳۴ پسر گوسو ۲۳۴ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۸ گوی ؟ - ۲۸۶ پسر گائه رو ۲۳۴–۲۸۶ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۹ چکگیه ؟ - ۲۹۸ پسر گوی ۲۸۶–۲۹۸ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۰ بونسو ؟ - ۳۰۴ پسر چکگیه ۲۹۸–۳۰۴ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۱ بیریو ؟ - ۳۴۴ پسر گوسو ۳۰۴–۳۴۴ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۲ گیه ؟ - ۳۴۶ پسر بونسو ۳۴۴–۳۴۶ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۳ گون‌چوگو ۳۲۴–۳۷۵ پسر بیریو ۳۴۶–۳۷۵ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۴ گون‌گو‌سو ؟ - ۳۸۴ پسر گون‌چوگو ۳۷۵–۳۸۴ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۵ چیم‌نیو ؟ - ۳۸۵ پسر گون‌گو‌سو ۳۸۴–۳۸۵ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۶ جینسا ؟ - ۳۹۲ پسر گون‌گو‌سو ۳۸۵–۳۹۲ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۷ آشین ؟ - ۴۰۵ پسر چیم‌نیو ۳۹۲–۴۰۵ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۸ جانجی ؟ - ۴۲۰ پسر آشین ۴۰۵–۴۲۰ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۱۹ گویسین ؟ - ۴۲۷ پسر جانجی ۴۲۰–۴۲۷ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۲۰ بیو ؟ - ۴۵۵ پسر گویسین ۴۲۷–۴۵۵ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۲۱ گائه رو دوم ؟ - ۴۷۵ پسر بیو ۴۵۵–۴۷۵ ویری‌سئونگ (سئول امروزی)
۲۲ مونجو ؟ - ۴۷۷ پسر گائه رو دوم ۴۷۵–۴۷۷ از سال ۴۷۵ اونگجین (گنگجو امروزی)
۲۳ سامگون ۴۶۵–۴۷۹ پسر مونجو ۴۷۷–۴۷۹ اونگجین (گنگجو امروزی)
۲۴ دانگ سونگ ؟ - ۵۰۱ برادرزاده مونجو ۴۷۹–۵۰۱ اونگجین (گنگجو امروزی)
۲۵ موریونگ ۴۶۲–۵۲۳ پسر گائه رو دوم ۵۰۱–۵۲۳ اونگجین (گنگجو امروزی)
۲۶ سونگ ؟ - ۵۵۴ پسر موریونگ ۵۲۳–۵۵۴ اونگجین (گنگجو امروزی)

از سال ۵۳۸ سابی سئونگ (بویو امروزی)

۲۷ ویدوک ۵۲۵–۵۹۸ پسر سونگ ۵۵۴–۵۹۸ سابی سئونگ (بویو امروزی)
۲۸ های ؟ - ۵۹۹ پسر سونگ ۵۹۸–۵۹۹ سابی سئونگ (بویو امروزی)
۲۹ بوپ ؟ - ۶۰۰ پسر های ۵۹۹–۶۰۰ سابی سئونگ (بویو امروزی)
۳۰ مو ۵۸۰–۶۴۱ پسر ویدوک ۶۰۰–۶۴۱ سابی سئونگ (بویو امروزی)
۳۱ اویجا ۵۹۹–۶۶۰ پسر مو ۶۴۱–۶۶۰ سابی سئونگ (بویو امروزی)
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ سورو ؟ - ۱۹۹ مؤسس سلسله گایا ۴۲–۱۹۹
۲ گودونگ ؟ - ۲۵۹ پسر سورو ۱۹۹–۲۵۹
۳ ماپوم ؟ - ۲۹۱ پسر گودونگ ۲۵۹–۲۹۱
۴ گوجیلمی ؟ - ۳۴۶ پسر ماپوم ۲۹۱–۳۴۶
۵ ایسیپوم ؟ - ۴۰۷ پسر گوجیلمی ۳۴۶–۴۰۷
۶ جواجی ؟ - ۴۲۱ پسر ایسیپوم ۴۰۷–۴۲۱
۷ چویهوی ؟ - ۴۵۱ پسر جواجی ۴۲۱–۴۵۱
۸ جیلجی ؟ - ۴۹۲ پسر چویهوی ۴۵۱–۴۹۲
۹ گیومجی ؟ - ۵۲۱ پسر جیلجی ۴۹۲–۵۲۱
۱۰ گوهیونگ ؟ - ۵۳۲ پسر گیومجی ۵۲۱–۵۳۲

فهرستی از افراد حاکم بر کنفدراسیون گایا آورده‌شده‌است؛ کنفدراسیون گایا به شهرستان‌هایی مانند گئومگوان گایا یا دی گایا تقسیم می‌شد:

گئومگوان گایا بخشی از کنفدراسیون گایا بود.

# نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
فارسی‌شده هانجا/هانگول
۱ سورو 수로왕 (首露王) ؟ - ۱۹۹ مؤسس دودمان ۴۲–۱۹۹
۲ گئودئونگ 거등왕 (居登王) ؟ - ۲۵۹ پسر سورو ۱۹۹–۲۵۹
۳ ماپوم 마품왕 (麻品王) ؟ - ۲۹۱ پسر گئودئونگ ۲۵۹–۲۹۱
۴ گئوجیلمی 거질미왕 (居叱彌王) ؟ - ۳۴۶ پسر ماپوم ۲۹۱–۳۴۶
۵ ایسیپوم 이시품왕 (伊尸品王) ؟ - ۴۰۷ پسر گئوجیلمی ۳۴۶–۴۰۷
۶ جواجی 좌지왕 (坐知王) ؟ - ۴۲۱ پسر ایسیپوم ۴۰۷–۴۲۱
۷ چویهوی 취희왕 (吹希王) ؟ - ۴۵۱ پسر جواجی ۴۲۱–۴۵۱
۸ جیلجی 질지왕 (銍知王) ؟ - ۴۹۲ پسر چویهوی ۴۵۱–۴۹۲
۹ گیئومجی 겸지왕 (鉗知王) ؟ - ۵۲۱ پسر جیلجی ۴۹۲–۵۲۱
۱۰ گوهیئونگ 구형왕 (仇衡王) ؟ - ۵۳۲ پسر گیئومجی ۵۲۱–۵۳۲

پادشاهان دائه گایا

ویرایش

دائه گایا (۴۲ الی ۵۶۲) یکی از ایالات کنفدراسیون گایا بود.

# نام دوران
فارسی‌شده هانجا/هانگول
۱ یی‌جین‌آشی 이진아시왕 (伊珍阿豉王) ۴۲ —؟
... ...
···
...
۳ یا ۴ گئومنیم 금림왕 (錦林王) ؟ —؟
... ...
···
...
نامشخص هاجی 하지왕 (荷知王) ؟ —؟
... ...
···
...
۶ یا ۷ گاسیل 가실왕 (嘉悉王 or 嘉實王) ؟ —؟
... ...
···
...
۹ اینوئه 이뇌왕 (異腦王) ؟ —؟
۱۰ یا ۱۶ وولگوانگ یا دوسئولجی
월광태자 (月光太子) or
도설지왕 (道設智王)
؟ — ۵۶۲
شماره نام امپراتور نام اصلی فرنام (لقب) دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ مونمو کیم بئوپ مین مونمو وانگ ۶۲۶–۶۸۱ پسر موییل ۶۶۱–۶۸۱ سئورابئول
۲ سینمون کیم چه آونگ می یه آونگ سینمون وانگ ؟ - ۶۹۲ پسر مونمو ۶۸۱–۶۹۲ سئورابئول
۳ هیوسو کیم ای گونگ هیوسو وانگ ۶۸۷–۷۰۲ پسر سینمون ۶۹۲–۷۰۲ سئورابئول
۴ سونگدوک کیم گیم سونگ ووک سه آونگ دوک وانگ ؟ - ۷۳۷ پسر سینمون ۷۰۲–۷۳۷ سئورابئول
۵ هیوسونگ کیم سه آونگ گی یه اوم هیوسونگ وانگ ؟ - ۷۴۲ پسر سونگدوک ۷۳۷–۷۴۲ سئورابئول
۶ گیونگدوک کیم هیو نی یه آونگ گیونگدوک وانگ ؟ - ۷۶۵ پسر سونگدوک ۷۴۲–۷۶۵ سئورابئول
۷ هیه گونگ کیم گه اون آن هیه گونگ وانگ ۷۵۸–۷۸۰ پسر گیونگدوک ۷۶۵–۷۸۰ سئورابئول
۸ سوندوک کیم یانگ سانگ سیون دی اوک وانگ ؟ - ۷۸۵ خواهرزاده گیونگدوک ۷۸۰–۷۸۵ سئورابئول
۹ وون سونگ کیم گیونگ سین وون سونگ وانگ ؟ - ۷۹۸ از نسل نائمول ۷۸۵–۷۹۸ سئورابئول
۱۰ سوسونگ کیم جون آونگ سوسونگ وانگ ؟ - ۸۰۰ نوه وون سونگ ۷۹۸–۸۰۰ سئورابئول
۱۱ آجانگ کیم چیونگ میونگ جانگ هیه آئه جانگ وانگ ۷۸۸–۸۰۹ پسر سوسونگ ۸۰۰–۸۰۹ سئورابئول
۱۲ هوندوک کیم ای یون سی یه آونگ هوندوک وانگ ؟ - ۸۲۶ برادر سوسونگ ۸۰۹–۸۲۶ سئورابئول
۱۳ هونگدوک کیم گی یئونگ هیه هونگ دئوک وانگ ۷۷۷–۸۳۶ برادر هوندوک و سوسونگ ۸۲۶–۸۳۶ سئورابئول
۱۴ هوی گانگ کیم جه ریونگ جیونگ هوی گانگ وانگ ؟ - ۸۳۸ پسر نوه وون سونگ ۸۳۶–۸۳۸ سئورابئول
۱۵ مینائه کیم می یئونگ مینائه وانگ ۸۱۷–۸۳۹ برادرزاده هونگدوک، هوندوک و سوسونگ ۸۳۸–۸۳۹ سئورابئول
۱۶ سینمو کیم آجینگ سینمو وانگ ؟ - ۸۳۹ پسر عموی هوی گانگ ۸۳۹ سئورابئول
۱۷ مونسونگ کیم گیونگ ای یانگ مونسونگ وانگ ؟ - ۸۵۷ پسر سینمو ۸۳۹–۸۵۷ سئورابئول
۱۸ هونان کیم ای جیونگ گیگ ای چیونگ هه او نان وانگ ؟ - ۸۶۱ برادر سینمو ۸۵۷–۸۶۱ سئورابئول
۱۹ گیونگ مون کیم آنگ ری یه اوم گیونگ مون وانگ ۸۴۱–۸۷۵ نوه هوی گانگ ۸۶۱–۸۷۵ سئورابئول
۲۰ هونگانگ کیم چیون هیون گانگ وانگ ۸۶۱–۸۸۶ پسر گیونگ مون ۸۷۵–۸۸۶ سئورابئول
۲۱ جونگ گانگ کیم هوآگانگ جیونگ گانگ وانگ ۸۶۳–۸۸۷ پسر گیونگ مون ۸۸۶–۸۸۷ سئورابئول
۲۲ ملکه جینسونگ کیم مان وون جین سئونگ وانگ ۸۶۵–۸۹۷ دختر گیونگ مون ۸۸۷–۸۹۷ گیونگجو
۲۳ هیوگونگ کیم یو هی یئو گونگ وانگ ۸۸۳–۹۱۲ پسر هونگانگ ۸۹۷–۹۱۲ گیونگجو
۲۴ سیندوک باک گیونگ هیه سیندوک وانگ ؟ - ۹۱۷ از نسل آدالا و شوهر خواهر هیوگونگ ۹۱۲–۹۱۷ گیونگجو
۲۵ گیونگ میونگ باک سئونگ یئونگ گیونگ میونگ وانگ ؟ - ۹۲۴ پسر سیندوک ۹۱۷–۹۲۴ گیونگجو
۲۶ گیون گائه باک وی یئونگ گیون گائه وانگ ؟ - ۹۲۷ پسر سیندوک ۹۲۴–۹۲۷ گیونگجو
۲۷ گیونگسون کیم پو گیونگسون وانگ ۸۹۷–۹۷۸ خواهرزاده هیوگونگ ۹۲۷–۹۳۵ گیونگجو
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ دائه جویونگ ؟ - ۷۱۹ مؤسس سلسله بالهایی ۶۹۸–۷۱۹ کوهستان دانگمو
۲ دائه مویه ؟ - ۷۳۷ پسر دائه جویونگ ۷۱۹–۷۳۷ کوهستان دانگمو
۳ دائه هیوم مو ؟ - ۷۹۳ پسر دائه مویه ۷۳۷–۷۹۳ کوهستان دانگمو
از سال ۷۴۲ م جونگ گیونگ
از سال ۷۵۶ م سانگ گیونگ
از سال ۷۸۵ م دانگ گیونگ
۴ دائه وون یی ؟ - ۷۹۳ پسر دائه مویه ؟ - ۷۹۳ دانگ گیونگ
۵ سونگ ؟ - ۷۹۴ نوه دائه هیوم مو ۷۹۳–۷۹۴ از سال ۷۹۳ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۶ گانگ ؟ - ۸۰۹ پسر دائه هیوم مو ۷۹۴–۸۰۹ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۷ جونگ ؟ - ۸۱۲ پسر گانگ ۸۰۹–۸۱۲ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۸ هوی ؟ - ۸۱۷ پسر گانگ ۸۱۲–۸۱۷ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۹ گان ؟ - ۸۱۸ پسر گانگ ۸۱۷–۸۱۸ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۰ سون ؟ - ۸۳۰ از نسل برادر دائه جویونگ ۸۱۸–۸۳۰ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۱ دائه ایجین ؟ - ۸۵۷ نوه سون ۸۳۰–۸۵۷ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۲ دائه گون هوانگ ؟ - ۸۷۱ برادر دائه ایجین ۸۵۷–۸۷۱ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۳ دائه هیونسوک ؟ - ۸۹۴ نوه دائه گون هوانگ ۸۷۱–۸۹۴ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۴ دائه ویهائه ؟ - ۹۰۶ --- ۸۹۴–۹۰۶ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۵ دائه اینسون ؟ - ۹۲۶ --- ۹۰۶–۹۲۶ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ گیون هوان ۸۶۷–۹۳۶ مؤسس سلسله باکجه جدید ۹۰۰–۹۳۵ جئونجو
۲ گیون سینگئوم ؟ - ۹۳۶ پسر گیون هوان ۹۳۵–۹۳۶ جئونجو
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ گونگ یه ۸۶۹–۹۱۸ پسر گیونگ مون از شیلا و مؤسس سلسله گوگوریو جدید ۹۰۱–۹۱۸
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی) یادداشت
۱ تائجو ۸۷۷–۹۴۳ مؤسس سلسله گوریو ۹۱۸–۹۴۳
۲ هیه جونگ ۹۱۲–۹۴۵ پسر تائجو ۹۴۳–۹۴۵
۳ جئونگ جونگ اول ۹۲۳–۹۴۹ پسر تائجو ۹۴۵–۹۴۹
۴ گوانگ جونگ ۹۲۵–۹۷۵ پسر تائجو ۹۴۹–۹۷۵
۵ گیونگ جونگ ۹۵۵–۹۸۱ پسر گوانگ جونگ ۹۷۵–۹۸۱
۶ سئونگ جونگ ۹۶۰–۹۹۷ نوه تائجو ۹۸۱–۹۹۷
۷ موک جونگ ۹۸۰–۱۰۰۹ پسر گیونگ جونگ ۹۹۷–۱۰۰۹
۸ هیون جونگ ۹۹۲–۱۰۳۱ نوه تائجو ۱۰۰۹–۱۰۳۱
۹ دوک جونگ ۱۰۱۶–۱۰۳۴ پسر هیون جونگ ۱۰۳۱–۱۰۳۴
۱۰ جئونگ جونگ دوم ۱۰۱۸–۱۰۴۶ پسر هیون جونگ ۱۰۳۴–۱۰۴۶
۱۱ مون جونگ ۱۰۱۹–۱۰۸۳ پسر هیون جونگ ۱۰۴۶–۱۰۸۳
۱۲ سونجونگ ۱۰۴۷–۱۰۸۳ پسر مون جونگ ؟ - ۱۰۸۳
۱۳ سئونجونگ ۱۰۴۹–۱۰۹۴ پسر مون جونگ ۱۰۸۳–۱۰۹۴
۱۴ هونجونگ ۱۰۸۴–۱۰۹۷ پسر سئونجونگ ۱۰۹۴–۱۰۹۵
۱۵ سوکجونگ ۱۰۵۴–۱۱۰۵ پسر مون جونگ ۱۰۹۵–۱۱۰۵
۱۶ یه جونگ ۱۰۷۹–۱۱۲۲ پسر سوکجونگ ۱۱۰۵–۱۱۲۲
۱۷ اینجونگ ۱۱۰۹–۱۱۴۶ پسر یه جونگ ۱۱۲۲–۱۱۴۶
۱۸ ایجونگ ۱۱۲۷–۱۱۷۳ پسر اینجونگ ۱۱۴۶–۱۱۷۰
۱۹ میونگ جونگ ۱۱۳۱–۱۲۰۲ پسر اینجونگ ۱۱۷۰–۱۱۹۷
۲۰ سینجونگ ۱۱۴۴–۱۲۰۴ پسر اینجونگ ۱۱۹۷–۱۲۰۴
۲۱ هویجونگ ۱۱۸۱–۱۲۳۷ پسر سینجونگ ۱۲۰۴–۱۲۱۱
۲۲ گانگ جونگ ۱۱۵۲–۱۲۱۳ پسر میونگ جونگ ۱۲۱۱–۱۲۱۳
۲۳ گوجونگ ۱۱۹۲–۱۲۵۹ پسر گانگ جونگ ۱۲۱۳–۱۲۵۹
۲۴ ون جونگ ۱۲۱۴–۱۲۷۴ پسر گوجونگ ۱۲۵۹–۱۲۷۴
۲۵ چونگ نیول ۱۲۳۶–۱۳۰۸ پسر ون جونگ ۱۲۷۴–۱۳۰۸ تقریباً از زمان حکومت این پادشاه و بعد از آن قدرت خاندان سلطنتی ضعیف شد و به دست افرادی همچون دوک یسونگ گی یچول که از مغولان سلسله یوآن بودند افتاد.
۲۶ چونگ سون ۱۲۷۵–۱۳۲۵ پسر چونگ نیول ۱۳۰۸–۱۳۱۳
۲۷ چونگ سوک ۱۲۹۴–۱۳۳۹ پسر چونگ سون ۱۳۱۳–۱۳۳۰ پس از رسیدن به امپراتوری در سال ۱۳۱۴ تا سال ۱۳۳۰ حکومت کرد ولی پس از این که پسرش چونگ هیه را در سال ۱۳۲۱ به دنیا آورد موقعیت ولیعهد سابق (الجایتو نوه امپراتور چونگ نیول) متزلزل شد به همین خاطر الجایتو با امپراتور یوآن یینگ زونگ برای عزل چونگ سوک همدست و چونگ سوک را در سال ۱۳۳۰ از حکومت برکنار و به تبت تبعید کردند.
۲۸ چونگ هیه ۱۳۱۵–۱۳۴۴ پسر چونگ سوک ۱۳۳۰–۱۳۳۲ این پادشاه که در سال ۱۳۳۰ پس از برکناری پدرش برای به دست گرفتن حکومت توسط یینگ زونگ امپراتور یوآن به گوریو فرستاده شده بود سرانجام در سال ۱۳۳۲ توسط امپراتور یوآن بعدی تای دینگ از حکومت عزل و به یوآن فرستاده شد و پدرش مجدداً به پادشاهی رسید.
۲۷ چونگ سوک ۱۲۹۴–۱۳۳۹ پسر چونگ سون ۱۳۳۲–۱۳۳۹ این پادشاه که پس از عزل پسرش برای بار دوم به پادشاهی رسیده بود سرانجام در سال ۱۳۳۹ بر اثر بیماری درگذشت.
۲۸ چونگ هیه ۱۳۱۵–۱۳۴۴ پسر چونگ سوک ۱۳۳۹–۱۳۴۴ این پادشاه که پس از مرگ پدرش در سال ۱۳۳۹ و برای بار دوم به پادشاهی رسیده بود تمام اوقات خود را به عیاشی و خوشگذرانی می‌گذراند. سرانجام عیاشی‌های این پادشاه سبب نفرت مردم و تعدادی از مقامات از وی شد و سرانجام وی در سال ۱۳۴۴ از حکومت عزل و به شهرستان یوئانگ در یوآن تبعید شد و در آن جا به خاطر خوردن نارنگی مسمومی از دنیا رفت.
۲۹ چونگ موک ۱۳۳۷–۱۳۴۸ پسر چونگ هیه ۱۳۴۴–۱۳۴۸
۳۰ چونگ جونگ ۱۳۳۸–۱۳۵۱ پسر چونگ هیه ۱۳۴۸–۱۳۵۱ در ده سالگی دوک یسونگ گی یچول او را به امپراتوری رساند و در سیزده سالگی دوک یسونگ گی یچول او را از حکومت عزل و با زهر مسموم کرد. در قسمتی از سریال سرنوشت لحظه مسموم شدن و مرگ این پادشاه توسط دوک یسونگ گی یچول به نمایش درآمده است.
۳۱ گُنگ‌مین ۱۳۳۰–۱۳۷۴ پسر چونگ سوک ۱۳۵۱–۱۳۷۴ از کودکی در یوآن بزرگ شده بود. موضوع اصلی سریال سرنوشت در مورد تاج گذاری این امپراتور بود.
۳۲ یو ۱۳۶۵–۱۳۸۹ پسر گُنگ‌مین ۱۳۷۴–۱۳۸۸
۳۳ چانگ ۱۳۸۱–۱۳۸۹ پسر یو ۱۳۸۸–۱۳۸۹
۳۴ گونگ یانگ ۱۳۴۵–۱۳۹۴ از نسل سینجونگ ۱۳۸۹–۱۳۹۲
شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ تائجو ۱۳۳۵–۱۴۰۸ مؤسس سلسله چوسان ۱۳۹۲–۱۳۹۸
۲ جونگ‌جونگ ۱۳۵۷–۱۴۱۹ پسر تائجو ۱۳۹۸–۱۴۰۰
۳ تائجونگ ۱۳۶۷–۱۴۲۲ پسر تائجو ۱۴۰۰–۱۴۱۸
۴ سجونگ کبیر ۱۳۹۷–۱۴۵۰ پسر تائجونگ ۱۴۱۸–۱۴۵۰
۵ مونجونگ ۱۴۱۴–۱۴۵۲ پسر سجونگ کبیر ۱۴۵۰–۱۴۵۲
۶ دانجونگ ۱۴۴۱–۱۴۵۷ پسر مونجونگ ۱۴۵۲–۱۴۵۵
۷ سجو ۱۴۱۷–۱۴۶۸ پسر سجونگ کبیر ۱۴۵۵–۱۴۶۸
۸ یجونگ ۱۴۵۰–۱۴۶۹ پسر سجو ۱۴۶۸–۱۴۶۹
۹ سئونگ جونگ ۱۴۵۷–۱۴۹۴ برادرزاده یجونگ ۱۴۶۹–۱۴۹۴
۱۰ یوسانگون ۱۴۷۶–۱۵۰۶ پسر سئونگ جونگ ۱۴۹۴–۱۵۰۶
۱۱ چونگ‌جونگ ۱۴۸۶–۱۵۴۴ پسر سئونگ جونگ ۱۵۰۶–۱۵۴۴
۱۲ اینجونگ ۱۵۱۵–۱۵۴۵ پسر چونگ‌جونگ ۱۵۴۴–۱۵۴۵
۱۳ میونگ‌جونگ ۱۵۳۴–۱۵۶۷ پسر چونگ‌جونگ ۱۵۴۵–۱۵۶۷
۱۴ سونجو ۱۵۵۲–۱۶۰۸ برادرزاده اینجونگ و میونگ‌جونگ ۱۵۶۷–۱۶۰۸
۱۵ گوانگ‌هیگون ۱۵۷۵–۱۶۴۱ پسر سونجو ۱۶۰۸–۱۶۲۳
۱۶ اینجو ۱۵۹۵–۱۶۴۹ برادرزاده گوانگ‌هیگون ۱۶۲۳–۱۶۴۹
۱۷ هیوجونگ ۱۶۱۹–۱۶۵۹ پسر اینجو ۱۶۴۹–۱۶۵۹
۱۸ هیونجونگ ۱۶۴۱–۱۶۷۴ پسر هیوجونگ ۱۶۵۹–۱۶۷۴
۱۹ سوکجونگ ۱۶۶۱–۱۷۲۰ پسر هیونجونگ ۱۶۷۴–۱۷۲۰
۲۰ گیونگ‌جونگ ۱۶۸۸–۱۷۲۴ پسر سوکجونگ ۱۷۲۰–۱۷۲۴
۲۱ یئونگجو ۱۶۹۴–۱۷۷۶ پسر سوکجونگ ۱۷۲۴–۱۷۷۶
۲۲ جئونگجو ۱۷۵۲–۱۸۰۰ نوه یونگجو ۱۷۷۶–۱۸۰۰
۲۳ سانجو ۱۷۹۰–۱۸۳۴ پسر جونگجو ۱۸۰۰–۱۸۳۴
۲۴ هونجونگ ۱۸۲۷–۱۸۴۹ نوه سانجو ۱۸۳۴–۱۸۴۹
۲۵ چولجونگ ۱۸۳۱–۱۸۶۳ نوه برادر جونگجو و فرزندخوانده هونجونگ ۱۸۴۹–۱۸۶۳
۲۶ گوجونگ ۱۸۵۲–۱۹۱۹ از نسل اینجو و فرزندخوانده چولجونگ ۱۸۶۳–۱۹۰۷
شماره تصویر نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱   گوجونگ ۱۸۵۲–۱۹۱۹ از نسل اینجو و فرزندخوانده چولجونگ ۱۸۹۷–۱۹۰۷
۲   سونجونگ ۱۸۷۴–۱۹۲۶ پسر گوجونگ ۱۹۰۷–۱۹۱۰
شماره تصویر نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱   میجی ۱۸۵۲–۱۹۱۲ امپراتور ژاپن ۱۹۱۰–۱۹۱۲
۲   تایشو ۱۸۷۹–۱۹۲۶ پسر میجی ۱۹۱۲–۱۹۲۶
۳   شووا ۱۹۰۱–۱۹۸۹ پسر تایشو ۱۹۲۶–۱۹۴۵

تقسیم کره به کره شمالی و کره جنوبی از پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ و پایان ۳۵ سال سلطهٔ ژاپن بر کره نشأت گرفت. در طرحی که قریب به اتفاق کره‌ای‌ها باآن مخالف بودند، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی توافق کردند که قیمومیت موقت کشور را از محل مدار ۳۸ درجه، برعهده گیرند. هدف از طرح قیمومیت کمک به ایجاد یک دولت موقت کره‌ای بود که «در موعدی مقرر مستقل و آزاد» شود.[۴] اما اگرچه تاریخ برگزاری انتخابات هم مشخص شده بود، اتحاد جماهیر شوروی از همکاری با برنامه‌های سازمان ملل متحد برای برگزاری انتخابات آزاد و عمومی در دو کره سر باز زد و در نتیجهٔ آن، یک دولت کمونیست تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی به‌طور دائم در شمال تأسیس شد و یک دولت طرفدار غرب در جنوب.[۵] دو ابرقدرت از رهبران متفاوتی جانبداری کردند. دو دولت مجزا در کشور برقرار شد که هر یک مدعی زمامداری تمام شبه‌جزیره بودند. در نتیجهٔ جنگ کره (۱۹۵۳–۱۹۵۰) دو کرهٔ مجزا بر جا ماند.

منابع

ویرایش
  1. "List of monarchs of Korea". Wikipedia (به انگلیسی). 2018-12-16.
  2. "List of monarchs of Korea". Wikipedia (به انگلیسی). 2018-12-16.
  3. "List of monarchs of Korea". Wikipedia (به انگلیسی). 2018-12-16.
  4. U.S. Library of Congress
  5. OnWar.com