فهرست پرتاب‌های پروتون (۲۰۱۰–۲۰۱۹)

فهرست پیشرو، پرتاب‌هایی است که توسط پروتون بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸) را شامل می‌شود. این پرتاب‌های از پایگاه فضایی بایکونور صورت گرفته/خواهد گرفت

پرتاب‌ها ویرایش

۲۰۱۰ ویرایش

تاریخ/زمان (یو‌تس‌سی) پیکربندی شماره مسلسل سکو نتیجه
بار مدار جدا استفاده کننده عملکرد
شرح
۲۸ ژانویه ۲۰۱۰
۰۰:۱۸:۰۰
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/اااس۴۳ ۵۳۵-۳۵ مکان ۸۱/۲۴ موفق
رادوگا همگام زمین مخابراتی
۱۲ فوریه ۲۰۱۰
۰۰:۳۹:۴۰
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/اااس۴۳ مکان ۲۰۰/۳۹ موفق[۱]
اینتل‌ست ۱۶ مدار انتقال زمین‌ثابت مخابراتی
پرتاب تجاری
۱مارس ۲۰۱۰
۲۱:۱۹:۴۴
پروتون-ام/بلوک دی‌ام-۲ ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۸۶۱ مکان ۸۱/۲۴ موفق[۲]
کاسموس ۲۴۵۹ (اورگان-ام شماره ۷۳۱) مدار میانی زمین موقعیت‌یاب
کاسموس ۲۴۶۰ (اورگان-ام شماره ۷۳۲) مدار میانی زمین موقعیت‌یاب
کاسموس ۲۴۶۱ (اورگان-ام شماره ۷۳۵) مدار میانی زمین موقعیت یاب
۲۰ مارس ۲۰۱۰
۱۸:۲۶:۵۷
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/اااس۴۳ مکان ۲۰۰/۳۹ موفق[۳]
اکواستار ۱۴ مدار انتقال ثابت‌زمین مخابراتی
۲۴ آپریل ۲۰۱۰
۱۱:۱۹:۰۰
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/اااس۴۳ سایت ۲۰۰/۳۹ موفق
اس‌ایی‌اس-۱[۴] مدار انتقال ثابت‌زمین مخابراتی
پرتاب تجاری
۳ جون ۲۰۱۰
۲۲:۰۰:۰۸
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۴۳ سایت ۲۰۰/۳۹ موفق[۵]
بدر-۵ مدار انتقال ثابت‌زمین مخابراتی
پرتاب تجاری صورت‌گرفته توسط خدمات پرتابی بین کشوری
۱۰ ژوئیه ۲۰۱۰
۱۸:۴۰:۳۶
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/اااس۴۳ سایت ۲۰۰/۳۹ موفق[۶]
اکواستار ۱۵ مدار انتقال ثابت‌زمین مخابراتی
پرتاب تجاری صورت‌گرفته توسط خدمات پرتابی بین کشوری
۲ سپتامبر ۲۰۱۰
۰۰:۵۳:۵۰
پروتون-ام/دی‌ام-۲ ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۸۶۱ مکان ۸۱/۲۴ موفق[۷]
کاسموس ۲۴۶۴ (اورگان-ام شماره ۷۳۶) مدار میانی زمین موقعیت‌یابی
کاسموس ۲۴۶۵ (اورگان-ام شماره ۷۳۷ مدار میانی موقعیت‌یابی
کاسموس ۲۴۶۶ (اورگان-ام شماره ۷۳۸ مدار میانی موقیعت‌یابی
۵ دسامبر ۲۰۱۰
۱۰:۲۵:۱۹
پروتون-ام/دی‌ام-۳ ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۸۶۱ مکان ۸۱/۲۴ شکست
Uragan-M شماره ۷۳۹ مدار میانی(برنامه‌ریزی شده‌بود) ناوبری
Uragan-M #740 مدار میانی (برنامه‌ریزی شده بود) ناوبری
Uragan-M شمار ۷۴۱ میانی (برنامه‌ریزی شده بود) ناوبری
اولین پرتاب لاک-دی‌ام-۰۳ با طبقه بالا (Upper Stage). این طبقه بالایی و بار نتوانستند در مدار قرار گیرند. این به خاطر بار اضافی موجود بود. ۱.۵ تون اکسیژن مایع موجود موجب خطا میان مهندسان شده بود..[۸]
۲۶ دسامبر ۲۰۱۰
۲۱:۵۱:۰۰
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/اااس۴۳ مکان ۸۱/۲۴
کی‌ام-ست مدار زمین‌هم‌زمان انتقالی مخابراتی
پرتاب تجاری به وسیلهٔ خ.پ.ب با موفقیت انجام شد

۲۰۱۲ ویرایش

۱۴ فوریه ۲۰۱۲
۱۹:۳۶:۳۷
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۴۳ سایت ۲۰۰/۳۹ موفق[۹]
اس‌ایی‌اس-۴ مدار همگان‌زمین مخابراتی
پرتاب تجارب توسط خدمات پرتاب بین کشوری
۲۵ مارس ۲۰۱۲
۱۲:۱۰:۳۲
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۴۳ سایت ۲۰۰/۳۹ موفق[۱۰]
اینتل‌ست ۲۲ مدار ابرهمگان مخابراتی
پرتاب تجارب توسط خدمات پرتاب بین کشوری
۳۰ مارس ۲۰۱۲
۰۵:۴۹:۳۲
پروتون-کی/بلوک-دی‌ام ۸کی۸۲کی/۱۱اس۸۶۱ سایت ۸۱/۲۴ موفق
کاسموس۲۴۷۹ (یواس-کی‌ام‌او) مدار زمین‌هم‌زمان گرم‌شدن موشک
آخرین پرتاب پروتون-کی.
۲۳آپریل ۲۰۱۲
۲۲:۱۸:۱۳
پروتون-ام/بریز-ام ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۴۳ سایت ۲۰۰/۳۹ موفقیت‌آمیز[۱۱]
یاست-بی مدار همگان‌زمین orbit مخابراتی
پرتاب تجارب توسط خدمات پرتاب بین کشوری
۱۷ مارس ۲۰۱۲
۱۹:۱۲:۱۴
پروتون-ام/برز- ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۴۳ سایت ۸۱/۲۴ موفقیت‌آمیز[۱۲]
نیمیک ۶ مدار همگان‌زمین مخابراتی
پرتاب تجارب توسط خدمات پرتاب بین کشوری
۹ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۸:۳۸:۳۰
پروتون-ام/برز- ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۴۳ سایت ۸۱/۲۴ موفقیت‌آمیز [۱۳]
اس‌ایی‌اس مدار انتقال زمین‌هم‌زمان مخابراتی
پرتاب تجاری توسط خدمات پرتاب بین کشوری انجام شد.
۶ اوت ۲۰۱۲
۱۹:۳۱:۰۰
پروتون-ام/برز- ۸کی۸۲کی‌ام/۱۱اس۴۳ سایت ۸۱/۲۴
تلکام ۳ زمین‌هم‌زمان (برنامه‌ریزش شده‌بود) مخابراتی
اکسپرس ام‌دی-۲ زمین‌هم‌زمان (برنامه‌ریزی شده بود) مخابراتی
بخش بالایی بریز-ام بعد از ۷ ثانیه دچار مشکل شد

منابع ویرایش

 1. «آی‌ال‌اس پروتون». آی‌ال‌اس. ۱۲ فوریه ۲۰۱۰.
 2. «سومین پروتون سال ۲۰۱۰ نیز با موفقیت پرتاب شد: سه ماهواره از موقعیت یاب گلوناس به مدار پرتاب شد». Khrunichev. ۲ مارس ۲۰۱۰.
 3. «آل‌ال‌اس پروتون با موفقیت اکواستار ۱۴ را برای شبکه DISH را پرتاب نمود. چهارمین موفقیت پروتون در ۳ ماه اخبر». ILS. ۲۱ مارس ۲۰۱. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
 4. «آل‌اس‌ال پروتون ماهواره SES-1 را با موفقیت پرتاب نمود پنجمین پرتاب موفق در ۴ ماه». ۲۴ آپریل ۲۰۱۰ ناشر=خدمات پرتابی میان کشوری. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
 5. «آی‌ال‌اس پروتون بد-۵ را برای عرب-ست پرتاب نمود.شش پرتاب موفق در شش‌ماهٔ سال ۲۰۱۰». خدمات پرتابی بین کشوری. ۳ جون ۲۰۱۰.
 6. «آی‌ال‌اس پروتون اکواستار ۱۵ را با موفقیت پرتاب نمود هفتمین پرتاب موفق در ۷ ماه». ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۰ ناشر=خدمات پرتابی بین کشوری. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
 7. «پروتونسه ماهوارهٔ گلوناس را با موفقیت پرتاب نمود». Khrunichev. ۲ سپتامبر، ۲۰۱۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
 8. «روسیه پروتون را رفع اتهام نمود تا پرتاب‌ها ادامه یابد». Spaceflight Now. ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰.
 9. «آی‌ال‌اس SES-4 را را برای SES پرتاب نمود». خدمات پرتاب بین کشوری.
 10. «اینتل ست ۲۲ از سوی آل‌ال‌اس پرتاب شد». خدمات پرتاب بین کشوری. ۲۶ مارس ۲۰۱۲.
 11. «آی‌ال‌اس وای۱بی را برای یاست پرتاب نمود». خدمات پرتاب بین کشوری. ۲۴ آپریل ۲۰۱۰. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
 12. «آی‌ال‌اس به صورت موفقیت‌آمیز ماهوارهٔ نیمیک-۶ متعلق به تل‌استار پرتاب نمود». خدمات پرتاب بین کشوری. ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۱.
 13. «آی‌ال‌اس به صورت موفقیت‌آمیز ماهوارهٔ اس‌ایی‌اس-۵ متعلق به اس‌ایی‌اس را پرتاب نمود». خدمات پرتاب بین کشوری. ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲.
 • مکداول، جاناتان. «کارنامهٔ پرتابی». صفحه فضایی جاناتان. دریافت‌شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱.
 • مکداول، جاناتان. «نمایش فضای». صفحه فضایی جاناتان. دریافت‌شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱.
 • واد، مارک. «Proton». دانش‌نامه فضایی. دریافت‌شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰.