باز کردن منو اصلی

این فهرست به پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌های کشورهای عربی خلیج فارس می‌پردازد.

محتویات

آوریل ۲۰۱۵ - مارس ۲۰۱۶ویرایش

ردیف فرودگاه محل تعداد
مسافر
تعداد
پرواز
بار (تن)
۱ فرودگاه بین‌المللی دوبی   امارات متحده عربی، شهر دبی ۷۱٬۵۷۶٬۸۶۸ ۴۰۵٬۷۵۰ ۲٬۴۳۵٬۵۶۷
۲ فرودگاه بین‌المللی حمد   قطر، دوحه ۲۹٬۸۵۸٬۷۷۵ ۲۳۷٬۱۰۸ ۹۹۵٬۳۷۰
۳ فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز   عربستان سعودی، جده ۲۷٬۱۱۱٬۰۰۰ ۲۲۸٬۵۴۹ ۵۸۱٬۷۸۲
۴ فرودگاه بین‌المللی ابوظبی   امارات متحده عربی، ابوظبی ۲۳٬۸۶۵٬۱۲۷ ۱۹۴٬۸۷۵ ۸۷۶٬۳۶۸
۵ فرودگاه بین‌المللی ملک خالد   عربستان سعودی، ریاض ۱۹٬۷۴۵٬۳۹۲ ۱۶۸٬۲۷۶ ۴۶۹٬۲۷۸
۶ فرودگاه بین‌المللی کویت   کویت، کویت ۹٬۳۷۶٬۶۱۸ ۸۵٬۰۰۰ ۱۷۶٬۲۶۱ [۱]
۷ فرودگاه بین‌المللی بحرین   بحرین، محرق ۸٬۸۹۸٬۱۹۷ ۱۰۶٬۳۵۶ ۳۲۹٬۹۳۸[۲]
۸ فرودگاه بین‌المللی مسقط   عمان، مسقط ۸٬۳۱۰٬۹۲۷ ۸۱٬۲۴۴ ۱۲۰٬۰۴۰
۹ فرودگاه بین‌المللی شارجه   امارات متحده عربی، شارجه ۷٬۵۱۶٬۵۳۸ ۶۵٬۹۷۵ ۴۱۹٬۰۷۶[۳]
۱۰ فرودگاه بین‌المللی ملک فهد   عربستان سعودی، دمام ۷٬۳۱۱٬۰۰۰ ۷۲٬۸۹۷ ۱۲۱٬۶۵۵[۴]

۲۰۱۳ویرایش

ردیف فرودگاه محل تعداد
مسافر
تعداد
پرواز
بار (تن)
۱ فرودگاه بین‌المللی دبی   امارات متحده عربی، شهر دبی ۶۶٬۴۳۱٬۵۳۳ ۳۲۶٬۳۱۷ ۲٬۴۳۵٬۵۶۷[۵]
۲ فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز   عربستان سعودی، جده ۲۶٬۵۸۱٬۰۰۰ ۱۸۷٬۴۴۶ ۴۶۷٬۱۸۱[۶]
۳ فرودگاه بین‌المللی دوحه   قطر، دوحه ۲۳٬۲۶۶٬۱۸۷ ۱۶۷٬۹۹۵ ۸۶۵٬۶۶۹[۷]
۴ فرودگاه بین‌المللی ملک خالد   عربستان سعودی، ریاض ۱۸٬۵۸۵٬۰۰۰ ۱۶۱٬۳۱۴ ۴۴۸٬۸۳۱[۸]
۵ فرودگاه بین‌المللی ابوظبی   امارات متحده عربی، ابوظبی ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ۱۳۵٬۲۱۳ ۷۰۶٬۰۰۰[۹]
۶ فرودگاه بین‌المللی کویت   کویت، کویت ۹٬۳۷۶٬۶۱۸ ۸۵٬۰۰۰ ۱۷۶٬۲۶۱[۱]
۷ فرودگاه بین‌المللی بحرین   بحرین، محرق (بحرین) ۸٬۸۹۸٬۱۹۷ ۱۰۶٬۳۵۶ ۳۲۹٬۹۳۸[۲]
۸ فرودگاه بین‌المللی مسقط   عمان، مسقط ۸٬۳۱۰٬۹۲۷ ۸۱٬۲۴۴ ۱۲۰٬۰۴۰
۹ فرودگاه بین‌المللی شارجه   امارات متحده عربی، شارجه ۷٬۵۱۶٬۵۳۸ ۶۵٬۹۷۵ ۴۱۹٬۰۷۶[۳]
۱۰ فرودگاه بین‌المللی ملک فهد   عربستان سعودی، دمام ۷٬۳۱۱٬۰۰۰ ۷۲٬۸۹۷ ۱۲۱٬۶۵۵[۴]

۲۰۱۰ویرایش

ردیف فرودگاه محل تعداد
مسافر
تعداد
پرواز
بار (تن)
۱ فرودگاه بین‌المللی دبی   امارات متحده عربی، دبی ۵۰٬۹۷۷٬۹۶۰ ۳۲۶٬۳۱۷ ۲٬۲۷۰٬۰۰۰[۵]
۲ فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز   عربستان سعودی، جده ۱۷٬۷۵۷٬۰۰۰ ۱۴۲٬۵۰۵ ۲۳۱٬۷۳۰[۶]
۳ فرودگاه بین‌المللی دوحه   قطر، دوحه ۱۵٬۷۲۴٬۰۲۷ ۱۱۸٬۷۵۱ ۷۰۷٬۸۳۱[۱۰]
۴ فرودگاه بین‌المللی ملک خالد   عربستان سعودی، ریاض ۱۳٬۹۱۹٬۰۰۰ ۱۳۴٬۶۱۶ -- --[۸]
۵ فرودگاه بین‌المللی ابوظبی   امارات متحده عربی، ابوظبی ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ -- -- -- --[۹]
۶ فرودگاه بین‌المللی بحرین   بحرین، منامه ۸٬۸۹۸٬۱۹۷ ۱۰۶٬۳۵۶ ۳۲۹٬۹۳۸[۱۱]
۷ فرودگاه بین‌المللی کویت   کویت، کویت ۸٬۴۶۶٬۷۳۷ ۷۱٬۵۱۹ ۱۹۵٬۰۶۶[۱]
۸ فرودگاه بین‌المللی ملک فهد   عربستان سعودی، دمام ۴٬۵۶۹٬۰۰۰ ۴۵٬۵۱۲ ۸۲٬۸۶۵[۴]

منابعویرایش