فوتبال در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

فوتبال یکی از ورزش‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ می‌باشد که از ۱۰ اوت تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شده است.

فوتبال
در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸
2018 Asian Games Football.png
محل‌های برگزاری۶
تاریخ۱۰ اوت – ۱ سپتامبر ۲۰۱۸

این مسابقات که در دو بخش مردان و زنان برگزار شده تیم‌های ملی مردان باید از بازیکنان زیر ۲۳ سال استفاده میکردند.

مدال‌آورانویرایش

رویداد طلا نقره برنز
مردان
جزئیات
  کره جنوبی   ژاپن   امارات متحده عربی
زنان
جزئیات
  ژاپن   چین   کره جنوبی

ورزشگاه‌هاویرایش

ورزشگاه‌های مردانویرایش

ورزشگاه‌های زنانویرایش

نتایجویرایش

مردانویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  اندونزی ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۱ ۳ ۸+ ۹ صعود
  فلسطین ۴ ۲ ۲ ۰ ۵ ۳ ۲+ ۸
  هنگ کنگ ۴ ۲ ۱ ۱ ۹ ۵ ۴+ ۷
  لائوس ۴ ۱ ۰ ۳ ۴ ۸ ۴- ۳
  تایوان ۴ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱۰ ۱۰- ۱
۱۰ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۰)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
لائوس   ۱–۳   هنگ کنگ
۱۰ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۰)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
فلسطین   ۰–۰   تایوان

۱۲ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۲)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
فلسطین   ۲–۱   لائوس

۱۵ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۵)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
هنگ کنگ   ۴–۰   تایوان

۱۷ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۷)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
هنگ کنگ   ۱–۱   فلسطین
۱۷ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۷)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
اندونزی   ۳–۰   لائوس

۲۰ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۰)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
تایوان   ۰–۲   لائوس

گروه Bویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  ازبکستان ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰+ ۹ صعود
  بنگلادش ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۲- ۴
  تایلند ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱- ۲
  قطر ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ ۸ ۷- ۱
۱۴ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۴)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
ازبکستان   ۳–۰   بنگلادش
۱۴ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۴)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
تایلند   ۱–۱   قطر

۱۶ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۶)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
بنگلادش   ۱–۱   تایلند
۱۶ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۶)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
قطر   ۰–۶   ازبکستان

۱۹ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۹)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
تایلند   ۰–۱   ازبکستان
۱۹ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۹)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
بنگلادش   ۱–۰   قطر

گروه Cویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  چین ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۱ ۱ ۱۰+ ۹ صعود
  سوریه ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۵ ۱ ۶
  امارات متحده عربی ۳ ۱ ۰ ۲ ۵ ۴ ۱+ ۳
  تیمور شرقی ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ ۱۵ ۱۲- ۰
۱۴ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۴)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
چین   ۶–۰   تیمور شرقی

۱۶ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۶)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
سوریه   ۰–۳   چین

۱۹ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۹)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
تیمور شرقی   ۲–۵   سوریه

گروه Dویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  ویتنام ۳ ۳ ۰ ۰ ۶ ۰ ۶+ ۹ صعود
  ژاپن ۳ ۲ ۰ ۱ ۵ ۱ ۴+ ۶
  پاکستان ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۸ ۶- ۳
  نپال ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۵ ۴- ۰
۱۴ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۴)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
ویتنام   ۳–۰   پاکستان
۱۴ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۴)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
ژاپن   ۱–۰   نپال

۱۶ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۶)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
پاکستان   ۰–۴   ژاپن
۱۶ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۶)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
نپال     ۰–۲   ویتنام

۱۹ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۹)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
ژاپن   ۰–۱   ویتنام
۱۹ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۹)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
پاکستان   ۲–۱   نپال

گروه Eویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  مالزی ۳ ۲ ۰ ۱ ۷ ۵ ۲+ ۶ صعود
  کره جنوبی ۳ ۲ ۰ ۱ ۸ ۲ ۶+ ۶
  بحرین ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱۰ ۵- ۴
  قرقیزستان ۳ ۰ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳- ۱
۱۵ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۵)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
مالزی   ۳–۱   قرقیزستان
۱۵ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۵)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
کره جنوبی   ۶–۰   بحرین

۱۷ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۷)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
بحرین   ۲–۲   قرقیزستان
۱۷ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۷)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
مالزی   ۲–۱   کره جنوبی

۲۰ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۰)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
مالزی   ۲–۳   بحرین

گروه Fویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  ایران ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ ۱+ ۴ صعود
  کره شمالی ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۰ ۴
  عربستان سعودی ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۴
  میانمار ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۱- ۴
۱۵ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۵)
۱۹:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
کره شمالی   ۱–۱   میانمار

۱۷ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۷)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
ایران   ۳–۰   کره شمالی

۲۰ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۰)
۱۶:۰۰یوتی‌سی ۷:۰۰+
ایران   ۰–۲   میانمار

نمودار مرحله حذفیویرایش

یک‌هشتم نهایی یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی فینال
                           
23 August – ورزشگاه پاتریوت کاندراباگا            
   فلسطین  0
27 August – ورزشگاه پاتریوت کاندراباگا
   سوریه  1  
   سوریه  0
23 August – ورزشگاه پاتریوت کاندراباگا
     ویتنام (و.ا.)  1  
   ویتنام  1
29 August – ورزشگاه پاکانساری
   بحرین  0  
   ویتنام  1
23 August – ورزشگاه ویباوا موکتی
     کره جنوبی  3  
   ازبکستان  3
27 August – ورزشگاه پاتریوت کاندراباگا
   هنگ کنگ  0  
   ازبکستان  3
23 August – ورزشگاه ویباوا موکتی
     کره جنوبی (و.ا.)  4  
   ایران  0
1 September – ورزشگاه پاکانساری
   کره جنوبی  2  
   کره جنوبی  2
24 August – ورزشگاه پاتریوت کاندراباگا
     ژاپن  1
   China  3
27 August – ورزشگاه پاکانساری
   عربستان سعودی  ۴  
   عربستان سعودی  1
24 August – ورزشگاه پاتریوت کاندراباگا
     ژاپن  2  
   مالزی  0
29 August – ورزشگاه پاکانساری
   ژاپن  1  
   ژاپن  1
24 August – ورزشگاه ویباوا موکتی
     امارات متحده عربی  0   رده‌بندی
   اندونزی  2 (3)
27 August – ورزشگاه پاکانساری 1 September – ورزشگاه پاکانساری
   امارات متحده عربی (پ)  2 (4)  
   امارات متحده عربی (پ)  1 (5)    ویتنام  1 (3)
24 August – ورزشگاه ویباوا موکتی
     کره شمالی  1 (3)      امارات متحده عربی (پ)  1 (4)
   بنگلادش  1
   کره شمالی  3  

زنانویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  کره جنوبی ۳ ۳ ۰ ۰ ۲۲ ۱ ۲۱+ ۹ صعود
  تایوان ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۲ ۲ ۱۰+ ۶
  اندونزی ۳ ۱ ۰ ۲ ۶ ۱۶ ۱۰- ۳
  مالدیو ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲۱ ۲۱- ۰
۱۶ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۶)
اندونزی   ۶–۰   مالدیو

۱۶ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۶)
کره جنوبی   ۲–۱   تایوان


۱۹ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۹)
مالدیو   ۰–۸   کره جنوبی

۱۹ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۹)
اندونزی   ۰–۴   تایوان


۲۱ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۱)
اندونزی   ۰–۱۲   کره جنوبی

۲۱ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۱)
تایوان   ۷–۰   مالدیو

گروه Bویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  چین ۳ ۳ ۰ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵+ ۹ صعود
  کره شمالی ۳ ۲ ۰ ۱ ۲۴ ۲ ۲۲+ ۶
  هنگ کنگ ۳ ۱ ۰ ۲ ۶ ۱۶ ۱۰- ۳
  تاجیکستان ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۳۸ ۳۷- ۰
۱۷ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۷)
کره شمالی   ۱۶–۰   تاجیکستان

۱۷ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۷)
چین   ۷–۰   هنگ کنگ


۲۰ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۰)
تاجیکستان   ۰–۱۶   چین

۲۰ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۰)
هنگ کنگ   ۰–۸   کره شمالی


۲۲ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۲)
کره شمالی   ۰–۲   چین

۲۲ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۲)
هنگ کنگ   ۶–۱   تاجیکستان

گروه Cویرایش

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل امتیاز صلاحیت
  ژاپن ۲ ۲ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹+ ۶ صعود
  ویتنام ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۹ ۶- ۳
  تایلند ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۵ ۳- ۰
۱۶ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۶)
تایلند   ۰–۲   ژاپن


۱۹ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۱۹)
ویتنام   ۳–۲   تایلند


۲۱ اوت ۲۰۱۸ (۲۰۱۸-08-۲۱)
ژاپن   ۷–۰   ویتنام

نمودار مرحله حذفیویرایش

 
یک‌چهارم نهایی
نیمه‌نهاییفینال
 
          
 
24 August – ورزشگاه گلورا سریویجایا
 
 
  کره جنوبی5
 
28 August – ورزشگاه گلورا سریویجایا
 
  هنگ کنگ۰
 
  کره جنوبی1
 
25 August – ورزشگاه گلورا سریویجایا
 
  ژاپن2
 
  ژاپن2
 
31 August – ورزشگاه گلورا سریویجایا
 
  کره شمالی۱
 
  ژاپن1
 
24 August – ورزشگاه گلورا سریویجایا
 
  چین0
 
  تایوان (پ) 0 (4)
 
28 August – ورزشگاه گلورا سریویجایا
 
  ویتنام0 (3)
 
  تایوان0
 
25 August – ورزشگاه گلورا سریویجایا
 
  China1 رده‌بندی
 
  چین5
 
31 August – ورزشگاه گلورا سریویجایا
 
  تایلند0
 
  کره جنوبی4
 
 
  تایوان0
 

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش