فوتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲ – ترکیب تیم‌های مردان

این مقاله فهرستی از ترکیب‌های تیم‌های حاضر در تورنمنت فوتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲ است که در آلمان غربی برگزار شد.

 برزیل

سرمربی: Antoninho

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان Vitor Nov ۲۱, ۱۹۵۳ ۱۸ ?   باشگاه ورزشی کروزیرو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع Osmar Feb ۱۸, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال بوتافوگو ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰  ۱
۳ مدافع Fred Apr ۴, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   باشگاه فوتبال فلامینگو ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۴ مدافع Terezo Oct ۷, ۱۹۵۳ ۱۸ ?   América ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۵ هافبک پائولو روبرتو فالکائو Oct ۱۶, ۱۹۵۳ ۱۸ ?   باشگاه ورزشی اینترناسیونال ۳ ۰ ۱۶۶ ۱ ۱ ۰
۶ مدافع Celso Oct ۲, ۱۹۵۰ ۲۱ ?   باشگاه فوتبال پالمیراس ۲ ۰ ۱۵۷ ۱ ۰ ۰
۷ مهاجم Pedrinho Aug ۴, ۱۹۵۳ ۱۹ ?   باشگاه ورزشی اینترناسیونال ۲ ۱ ۱۵۲ ۱ ۰ ۰
۸ هافبک Rubens Galaxe Sep ۲۹, ۱۹۵۲ ۱۹ ?   باشگاه فوتبال فلومیننزه ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۹ مهاجم Washington Jan ۲۳, ۱۹۵۱ ۲۱ ?   Guarani ۳ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲ ۰
۱۰ مهاجم روبرتو دینامیتی Mar ۱۳, ۱۹۵۴ ۱۸ ?   باشگاه ورزشی واسکو دوگاما ۱ ۰ ۴۵ ۱ ۰ ۰
۱۱ مهاجم دیرسیو (بازیکن فوتبال) Jun ۱۵, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال کوریتیبا ۳ ۲ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ دروازه‌بان Nielsen Jun ۱۹, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال فلومیننزه ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ مدافع آبل براگا Sep ۱, ۱۹۵۲ ۱۹ ?   باشگاه فوتبال فلومیننزه ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ مدافع Wágner May ۲, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال کورینتیانس ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰  ۱
۱۵ هافبک Bolívar Dec ۲۱, ۱۹۵۴ ۱۷ ?   باشگاه فوتبال گرمیو ۱ ۰ ۲۳ ۰ ۱ ۰
۱۶ هافبک Ângelo May ۳۰, ۱۹۵۳ ۱۹ ?   باشگاه فوتبال اتلتیکو مینیرو ۲ ۰ ۱۰۴ ۱ ۱ ۰
۱۷ هافبک Pintinho Jun ۲۵, ۱۹۵۴ ۱۸ ?   باشگاه فوتبال فلومیننزه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ مهاجم Zé Carlos Sep ۲۸, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال پالمیراس ۳ ۱ ۱۶۳ ۰ ۲ ۰
۱۹ مهاجم Manoel Feb ۱۴, ۱۹۵۳ ۱۹ ?   باشگاه ورزشی اینترناسیونال ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰

میانمار میانمار

سرمربی: سین لاین

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان تین آونگ May ۸, ۱۹۴۷ ۲۵ ?   Army ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع Win Sein Jul ۱۱, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   Army ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ مدافع مانگ ماونگ تین May ۲۱, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   Post & Telecomms ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۴ مدافع Sein Tin Jun ۱۲, ۱۹۵۱ ۲۱ ?   Army ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۵ مدافع میو وین نیونت Feb ۱۹, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   گمرک ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۶ هافبک Ryint Soe Mar ۱۵, ۱۹۵۵ ۱۷ ?   شهرداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ مدافع Aye San Jun ۲۰, ۱۹۵۴ ۱۸ ?   Construction ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۸ هافبک آیه ماونگ گی Aug ۲۰, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   Construction ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۹ هافبک آیه ماونگ لای Jun ۱۰, ۱۹۵۴ ۱۸ ?   نیروی هوایی ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ مهاجم مینت کیو Aug ۲۰, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   تجارت ۱ ۰ ۲۲ ۰ ۱ ۰
۱۱ هافبک یه نیونت Jun ۳, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   گمرک ۳ ۰ ۲۶۶ ۱ ۰ ۰
۱۲ مهاجم وین ماون (بازیکن فوتبال) May ۱۲, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   Army ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ مهاجم تان سو Jun ۳, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   شهرداری ۳ ۱ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ مهاجم تین آونگ مو Jun ۱۲, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   Construction ۳ ۱ ۲۴۸ ۱ ۰ ۰
۱۵ مهاجم Htay Hla Mar ۱۸, ۱۹۴۰ ۳۲ ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ مهاجم کین ماونگ لای Jul ۵, ۱۹۵۴ ۱۸ ?   نیروی دریایی ۱ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰
۱۷ دروازه‌بان Nyunt Maung Maung Jan ۱۸, ۱۹۵۴ ۱۸ ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ هافبک Maung Tun Khin Sep ۲۱, ۱۹۴۰ ۳۱ ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ هافبک Win Lay Sein Mar ۱۴, ۱۹۵۰ ۲۲ ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 کلمبیا

سرمربی:   Todor Veselinovic

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان Silvio Quintero Dec ۲۷, ۱۹۴۶ ۲۵ ?   Deportes Tolima ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۲ دروازه‌بان Antonio Rivas Nov ۴, ۱۹۵۱ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال سانتا فه ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۳ مدافع Gerardo Moncada May ۲۷, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰  ۱
۴ مدافع رافائل ریس پریتو May ۱۷, ۱۹۵۱ ۲۱ ?   Deportes Tolima ۲ ۰ ۱۴۷ ۱ ۰ ۰
۵ مدافع Álvaro Calle Jun ۱۱, ۱۹۵۳ ۱۹ ?   Independiente Medellín ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۶ مدافع Dumas Guette Dec ۲۵, ۱۹۵۲ ۱۹ ?   Deportes Tolima ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۷ هافبک Fabio Espinosa Jun ۱۳, ۱۹۴۸ ۲۴ ?   Deportes Tolima ۳ ۱ ۲۲۵ ۰ ۱  ۱
۸ مهاجم Carlos Lugo Sep ۱, ۱۹۵۳ ۱۸ ?   Deportes Tolima ۳ ۰ ۱۵۸ ۱ ۱  ۱
۹ مهاجم Jaime Morón Nov ۱۶, ۱۹۵۰ ۲۱ ?   Millonarios ۳ ۲ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ هافبک Henry Caicedo Jul ۱۸,۱۹۵۱ ?   باشگاه ورزشی دیپورتیوو کالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ مهاجم Álvaro Santamaría Mar ۲۱, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   Independiente Medellín ۲ ۰ ۱۶۷ ۱ ۰ ۰
۱۲ هافبک Willington Ortiz Mar ۲۶, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   Millonarios ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ هافبک Ricardo Díaz ?   باشگاه فوتبال سانتا فه ۳ ۰ ۲۱۲ ۲ ۰ ۰
۱۴ دروازه‌بان Armando Acosta ?   Once Caldas ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ مدافع Vicente Revellón Jun ۴, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال سانتا فه ۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱ ۰
۱۶ هافبک Domingo González Dec ۲۴, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال سانتا فه ۱ ۰ ۴۵ ۱ ۰ ۰
۱۷ مدافع Orlando Rivas Jul ۱۷, ۱۹۵۰ ۲۱ ?   América de Cali ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ مهاجم Luis Montaño Aug ۱۱, ۱۹۵۰ ۲۱ ?   باشگاه فوتبال سانتا فه ۱ ۱ ۲۳ ۰ ۱ ۰
۱۹ مهاجم Ángel María Torres May ۸, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه ورزشی دیپورتیوو کالی ۳ ۱ ۱۸۰ ۰ ۲ ۰

 دانمارک

سرمربی:   Rudi Strittich

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان Mogens Therkildsen Mar ۱۵, ۱۹۴۰ ۳۲ ۷   باشگاه فوتبال ادنسه ۶ ۰ ۴۹۵ ۱ ۰ ۰
۲ مدافع فلمینگ آلببرگ Dec ۲۳, ۱۹۴۶ ۲۵ ۵   BK Frem ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰
۳ مدافع سوند آندرسن May ۲۰, ۱۹۵۰ ۲۲ ۱۶   B۱۹۰۳ ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰  ۱
۴ مدافع Per Røntved Jan ۲۷, ۱۹۴۹ ۲۳ ۱۵   Brønshøj BK ۶ ۱ ۵۴۰ ۰ ۰  ۱
۵ مدافع Jørgen Rasmussen Jul ۴, ۱۹۴۵ ۲۶ ۱۵   باشگاه فوتبال راندرس ۶ ۰ ۵۱۹ ۱ ۰ ۰
۶ هافبک Hans Ewald Hansen Feb ۱۵, ۱۹۴۴ ۲۸ ۸   B۱۹۰۱ ۴ ۰ ۲۱۵ ۲ ۱  ۱
۷ هافبک Jack Hansen Oct ۲, ۱۹۴۷ ۲۴ ۵   B۱۹۱۳ ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰
۸ مهاجم Kristen Nygaard Sep ۹, ۱۹۴۹ ۲۲ ۱۴   IF Fuglebakken ۶ ۱ ۵۱۸ ۱ ۰  ۱
۹ مهاجم آلان سیمونسن Dec ۱۵, ۱۹۵۲ ۱۹ ۲   وایله بلدکلوب ۶ ۳ ۴۵۰ ۲ ۰  ۱
۱۰ مهاجم Kurt Berthelsen Nov ۲۷, ۱۹۴۳ ۲۸ ۱   AaB Aalborg ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ مهاجم Leif Printzlau Dec ۱۶, ۱۹۴۸ ۲۳ ۵   BK Frem ۲ ۱ ۷۲ ۰ ۲ ۰
۱۲ مدافع Flemming Pedersen Sep ۲, ۱۹۴۷ ۲۴ ۷   KB ۱ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰
۱۳ مدافع Helge Vonsyld Oct ۱۸, ۱۹۴۷ ۲۴ ۰   باشگاه فوتبال راندرس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ هافبک Sten Ziegler May ۳۰, ۱۹۵۰ ۲۲ ۶   Hvidovre IF ۲ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱ ۰
۱۵ هافبک Max Rasmussen Dec ۱۱, ۱۹۴۵ ۲۶ ۱   AB ۴ ۰ ۲۷۰ ۱ ۱ ۰
۱۶ هافبک Heino Hansen Sep ۲۴, ۱۹۴۷ ۲۴ ۲   Slagelse B&I ۶ ۳ ۵۱۴ ۱ ۰ ۰
۱۷ مهاجم کلد باک Jun ۷, ۱۹۴۴ ۲۷ ۷   Næstved IF ۶ ۲ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ دروازه‌بان Heinz Hildebrandt Feb ۱۳, ۱۹۴۳ ۲۹ ۱   Hvidovre IF ۱ ۰ ۴۵ ۰ ۱ ۰
۱۹ دروازه‌بان Valdemar Hansen May ۱۹, ۱۹۴۵ ۲۷ ۱   BK Frem ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 آلمان شرقی

سرمربی: جورج بوشنر

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان یورگن کروی Oct ۱۹, ۱۹۴۶ ۲۵ ?   باشگاه فوتبال تسویکاو ۷ ۰ ۶۶۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع لوتار کوربیووایت Nov ۶, ۱۹۵۰ ۲۱ ?   باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ۴ ۰ ۳۳۷ ۳ ۰ ۰
۳ مدافع مانفرد ساپف Aug ۲۴, ۱۹۴۶ ۲۵ ?   باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ ۷ ۰ ۶۶۰ ۰ ۰  ۱
۴ مدافع کونراد وایزه Aug ۱۷, ۱۹۵۱ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ۷ ۰ ۶۶۰ ۰ ۰ ۰
۵ مدافع برند برانش Sep ۲۴, ۱۹۴۴ ۲۷ ?   باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ۷ ۰ ۶۶۰ ۰ ۰ ۰
۶ هافبک هارالد ایرمشر Feb ۱۲, ۱۹۴۶ ۲۶ ?   باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ۴ ۰ ۱۵۰ ۰ ۳ ۰
۷ هافبک یورگن پومرنکه Jan ۲۲, ۱۹۵۳ ۱۹ ?   باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ ۷ ۱ ۵۴۳ ۲ ۱ ۰
۸ مهاجم رالف شولنبرگ Aug ۱۵, ۱۹۴۹ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال دینامو برلینر ۲ ۰ ۳۴ ۰ ۲ ۰
۹ مهاجم یورگن اسپارواسر Jun ۸, ۱۹۴۸ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ ۷ ۶ ۶۶۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ هافبک هانس-یورگن کرایشه Jun ۱۹, ۱۹۴۷ ۲۵ ?   باشگاه فوتبال دینامو درسدن ۷ ۵ ۶۶۰ ۰ ۰  ۱
۱۱ مهاجم یواخیم اشرایش Apr ۱۳, ۱۹۵۱ ۲۱ ?   باشگاه فوتبال هانزا روستوک ۷ ۶ ۶۲۶ ۲ ۰  ۱
۱۲ هافبک راینهارد هفنر Feb ۲, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال دینامو درسدن ۱ ۱ ۱۲ ۰ ۱ ۰
۱۳ هافبک وولفگانگ زگوین Spe ۱۴, ۱۹۴۵ ۲۶ ?   باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ ۴ ۰ ۳۳۳ ۲ ۰ ۰
۱۴ مهاجم پتر دوکه Oct ۱۴, ۱۹۴۱ ۳۰ ?   باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ۷ ۱ ۵۹۲ ۳ ۰  ۲
۱۵ مهاجم ابرهارد فوگل Apr ۸, ۱۹۴۳ ۲۹ ?   باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ۵ ۲ ۱۲۹ ۰ ۵ ۰
۱۶ هافبک آکسل تول Jul ۲۱, ۱۹۵۳ ۱۸ ?   باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ مدافع زیگمار وتسلیش Nov ۱۶, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال دینامو درسدن ۳ ۰ ۲۵۴ ۱ ۰  ۱
۱۸ هافبک فرانک گانتسرا Sep ۸, ۱۹۴۵ ۲۶ ?   باشگاه فوتبال دینامو درسدن ۴ ۱ ۲۹۰ ۱ ۰ ۰
۱۹ دروازه‌بان دیتر اشنایدر Oct ۲۰, ۱۹۴۹ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال هانزا روستوک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 غنا

سرمربی: چارلز ژیفمی

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان Henry Lante France ?   Hearts of Oak ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع Akuetteh Armah ?   Hearts of Oak ۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱ ۰
۳ مدافع Oliver Acquah ?   Asante Kotoko ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۴ مدافع Alex Mingle ?   Cape Coast Dwarfs ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۵ مدافع John Eshun Jul ۱۷, ۱۹۴۲ ۳۰ ?   Hasaacas ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۶ هافبک Ibrahim Sunday Jul ۲۲, ۱۹۴۴ ۲۸ ?   Asante Kotoko ۳ ۱ ۲۷۰ ۰ ۰  ۱
۷ هافبک Albert Essuman ?   Asante Kotoko ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ مهاجم Peter Lamptey Apr ۶, ۱۹۴۶ ۲۶ ?   Hearts of Oak ۳ ۰ ۱۵۳ ۰ ۲ ۰
۹ مهاجم Gariba Abukari ?   Asante Kotoko ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ مهاجم Joe Sam ?   Asante Kotoko ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ هافبک Malik Jabir Dec ۸, ۱۹۴۴ ۲۷ ?   Asante Kotoko ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ مدافع Edward Boye ?   Great Olympics ۲ ۰ ۷۲ ۱ ۱ ۰
۱۳ هافبک Yaw Sam ?   Asante Kotoko ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ مدافع Clifford Odame ?   Asante Kotoko ۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱ ۰
۱۵ مهاجم Kwasi Owusu Nov ۷, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   Bofoakwa Tano ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ هافبک John Ghartey ?   Hearts of Oak ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ هافبک Osei Kofi Jun ۳, ۱۹۴۰ ۳۲ ?   Asante Kotoko ۲ ۰ ۱۱۷ ۲ ۰ ۰
۱۸ دروازه‌بان Essel Khabena Mensah ?   Asante Kotoko ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ دروازه‌بان Joseph Derchie ?   Bofoakwa Tano ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 مجارستان

سرمربی: رودولف ایلوفسکی

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان ایشتوان گیتسی Jul ۱۳, ۱۹۴۴ ۲۸ ۱۵   باشگاه فوتبال فرنس‌واروش ۷ ۰ ۶۱۰ ۱ ۰ ۰
۲ مدافع پیتر ویپی Oct ۲۰, ۱۹۴۹ ۲۲ ۲   باشگاه فوتبال فرنس‌واروش ۷ ۰ ۶۳۰ ۰ ۰  ۱
۳ مدافع میکلوش پانچیچ Feb ۴, ۱۹۴۴ ۲۸ ۳۰   باشگاه فوتبال فرنس‌واروش ۷ ۰ ۶۳۰ ۰ ۰  ۲
۴ مدافع پیتر یوهاش Aug ۳, ۱۹۴۸ ۲۳ ۱۷   باشگاه فوتبال اویپشت ۶ ۱ ۵۴۰ ۰ ۰  ۱
۵ مهاجم Lajos Szűcs Dec ۱۰, ۱۹۴۳ ۲۸ ۲۹   باشگاه فوتبال بوداپست هونود ۷ ۰ ۶۳۰ ۰ ۰  ۱
۶ هافبک چابا ویداتش Nov ۲۲, ۱۹۴۷ ۲۵ ۱۵   باشگاه ورزشی واشاش ۲ ۰ ۱۵۷ ۱ ۰  ۱
۷ هافبک میهای کوزما Nov ۱, ۱۹۴۹ ۲۲ ۶   باشگاه فوتبال بوداپست هونود ۴ ۱ ۳۴۷ ۱ ۰ ۰
۸ مهاجم کالمن توت Aug ۱۳, ۱۹۴۴ ۲۷ ۰   Tatabánya ۵ ۱ ۲۹۴ ۰ ۲ ۰
۹ مهاجم آنتال دونای Mar ۲۱, ۱۹۴۳ ۲۹ ۲۴   باشگاه فوتبال اویپشت ۷ ۷ ۶۰۲ ۲ ۰ ۰
۱۰ هافبک لایوش کو Jul ۵, ۱۹۴۸ ۲۴ ۵   باشگاه فوتبال فرنس‌واروش ۶ ۲ ۲۹۰ ۲ ۳  ۱
۱۱ مهاجم بلا ورادی Apr ۱۲, ۱۹۴۵ ۲۷ ۰   باشگاه ورزشی واشاش ۵ ۲ ۳۷۷ ۰ ۱ ۰
۱۲ هافبک یوژف کوواچ (بازیکن فوتبال) Apr ۳, ۱۹۴۹ ۲۳ ۳   باشگاه فوتبال ویدتون ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ دروازه‌بان ایمره راپ Sep ۱۵, ۱۹۳۷ ۳۴ ۰   Pécsi Mecsek FC ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ مدافع اده دونایی Jun ۱۴, ۱۹۴۹ ۲۳ ۶   باشگاه فوتبال اویپشت ۵ ۳ ۴۵۰ ۰ ۰  ۱
۱۵ هافبک لاسلو برانیکوویتس Dec ۱۸, ۱۹۴۹ ۲۲ ۲   باشگاه فوتبال فرنس‌واروش ۳ ۰ ۱۹۴ ۰ ۱  ۱
۱۶ مدافع لاسلو بلینت Feb ۱, ۱۹۴۸ ۲۴ ۸   باشگاه فوتبال فرنس‌واروش ۵ ۰ ۴۵۰ ۰ ۰  ۱
۱۷ هافبک لایوش کوچیش Jun ۱۷, ۱۹۴۷ ۲۵ ۱۸   باشگاه فوتبال بوداپست هونود ۶ ۱ ۳۴۹ ۳ ۲ ۰
۱۸ مهاجم ایشتوان بشتی Sep ۱۹, ۱۹۴۴ ۲۷ ?   Salgótarjáni ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ دروازه‌بان ادام روترمل Jun ۱۴, ۱۹۴۸ ۲۴ ۹   Tatabánya ۱ ۰ ۲۰ ۰ ۱ ۰

 ایران

سرمربی: محمد رنجبر

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان رضا قفل‌ساز Feb ۲۱, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال پاس تهران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع ابراهیم آشتیانی Jan ۴, ۱۹۴۲ ۳۰ ?   باشگاه فوتبال پرسپولیس ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۳ مدافع جعفر کاشانی Mar ۴, ۱۹۴۵ ۲۷ ?   باشگاه فوتبال پرسپولیس ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۴ مدافع مجید حلوایی Jul ۲, ۱۹۴۸ ۲۳ ?   باشگاه فوتبال پیکان تهران ۳ ۱ ۲۷۰ ۰ ۰  ۱
۵ مدافع اکبر کارگرجم Dec ۲۶, ۱۹۴۷ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال استقلال تهران ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۶ هافبک پرویز قلیچ‌خانی Dec ۴, ۱۹۴۵ ۲۶ ?   باشگاه فوتبال پاس تهران ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۷ هافبک علی پروین Oct ۱۲, ۱۹۴۶ ۲۵ ?   باشگاه فوتبال پرسپولیس ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۸ هافبک علی جباری Jul ۲۰, ۱۹۴۶ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال استقلال تهران ۱ ۰ ۶۳ ۱ ۰ ۰
۹ هافبک محمد صادقی Mar ۱۶, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال پاس تهران ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ مهاجم صفر ایرانپاک Dec ۲۳, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال پرسپولیس ۳ ۰ ۲۶۱ ۱ ۰ ۰
۱۱ مهاجم اصغر شرفی Dec ۲۲, ۱۹۴۲ ۲۹ ?   باشگاه فوتبال پاس تهران ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ هافبک غلام وفاخواه Feb ۲۳, ۱۹۴۶ ۲۵ ?   باشگاه فوتبال استقلال تهران ۳ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱ ۰
۱۳ هافبک جواد قراب Jul ۳۰, ۱۹۴۱ ۳۱ ?   باشگاه فوتبال استقلال تهران ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ مهاجم محمود خوردبین Sep ۲۴, ۱۹۴۸ ۲۳ ?   تخت جمشید ۲ ۰ ۱۴۶ ۰ ۱ ۰
۱۵ مهاجم مهدی لواسانی Jul ۱۱, ۱۹۴۷ ۲۵ ?   باشگاه فوتبال استقلال تهران ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ هافبک علی‌رضا عزیزی Jan ۱۴, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   باشگاه فوتبال هما ۱ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰
۱۷ مدافع جواد الله‌وردی Apr ۹, ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال استقلال تهران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ مدافع مهدی مناجاتی Jun ۲۹, ۱۹۴۶ ۲۶ ?   باشگاه فوتبال پاس تهران ۱ ۰ ۳۴ ۱ ۰ ۰
۱۹ دروازه‌بان منصور رشیدی Nov ۱۲, ۱۹۴۸ ۲۳ ?   باشگاه فوتبال استقلال تهران ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰

 مالزی

سرمربی: جلیل چه دین

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان وانگ کام فوک Dec. ۰۳, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   باشگاه فوتبال پراک ۳ ۰ ۲۰۷ ۱ ۰ ۰
۲ مدافع Othman Abdullah Mar ۱۳, ۱۹۴۵ ۲۷ ?   باشگاه فوتبال جوهور دارالتعظیم ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۳ مدافع سو چین اون Jul ۱۹, ۱۹۴۸ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال سلانگور ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۴ مدافع نامات عبدالله Mar ۱۲, ۱۹۴۵ ۲۷ ?   Penang ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۵ مدافع ام. چاندران May ۴, ۱۹۴۲ ۳۰ ?   باشگاه فوتبال سلانگور ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۶ مهاجم کو لوام کن Mar ۲۷, ۱۹۵۱ ۲۱ ?   باشگاه فوتبال پراک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ هافبک حمزه حسین Aug ۸, ۱۹۴۸ ۲۳ ?   Kelantan ۳ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱ ۰
۸ هافبک شهرالدین عبدالله Sep ۲۹, ۱۹۴۹ ۲۲ ?   Penang ۳ ۱ ۲۴۸ ۱ ۰ ۰
۹ هافبک وان زاواوی Apr ۱۱, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   Kelantan ۳ ۱ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ مدافع وی. کریشناسامی Jan ۱۳, ۱۹۴۸ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال پراک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ هافبک صالح ابراهیم (بازیکن فوتبال) Nov ۱, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   Terengganu ۳ ۱ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ مهاجم Harun Jusoh ?   Kelantan ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ دروازه‌بان لیم فونگ کی Mar ۲۴, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال سلانگور ۱ ۰ ۶۳ ۰ ۱ ۰
۱۴ هافبک وانگ چون وا Mar ۳۱, ۱۹۴۷ ۲۵ ?   باشگاه فوتبال سلانگور ۳ ۰ ۲۶۲ ۱ ۰ ۰
۱۵ مدافع علی بکر Nov ۱۸, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   Penang ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ هافبک محمد بکر Jun ۲۵, ۱۹۴۵ ۲۷ ?   Penang ۱ ۰ ۲۲ ۰ ۱ ۰
۱۷ مهاجم لوی لون تیک Feb ۱۵, ۱۹۴۵ ۲۷ ?   باشگاه فوتبال کداح ۳ ۰ ۲۰۹ ۰ ۱ ۰
۱۸ مهاجم رحیم عبدالله Sep ۱۲, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال سلانگور ۱ ۰ ۶۱ ۱ ۰  ۱
۱۹ هافبک باهواندی هیرالال Jun ۱, ۱۹۵۱ ۲۱ ?   باشگاه فوتبال سلانگور ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰

 مکزیک

سرمربی: Diego Mercado

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان Rogelio Ruiz Aug ۲۰, ۱۹۵۰ ۲۲ ? بدون باشگاه (آماتور) ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۲ Jesus Rico Jan ۱۱, ۱۹۵۳ ۱۹ ? بدون باشگاه (آماتور) ۶ ۰ ۴۵۷ ۰ ۱ ۰
۳ José Luis Trejo Aug ۴, ۱۹۵۱ ۲۰ ? بدون باشگاه (آماتور) ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰
۴ Juan Álvarez Apr ۱۲, ۱۹۴۸ ۲۴ ? بدون باشگاه (آماتور) ۶ ۰ ۴۹۵ ۱ ۰  ۳
۵ Enrique Del Campo Dec ۲۷, ۱۹۵۰ ۲۱ ? بدون باشگاه (آماتور) ۶ ۰ ۵۳۳ ۱ ۰ ۰
۶ Alejandro Hernández Mar ۱۱, ۱۹۴۸ ۲۴ ? بدون باشگاه (آماتور) ۵ ۰ ۴۵۰ ۰ ۰  ۱
۷ Fernando Blanco Jun ۴, ۱۹۵۱ ۲۱ ? بدون باشگاه (آماتور) ۵ ۰ ۴۳۴ ۱ ۰ ۰
۸ Lorenzo Reyes Aug ۱۰, ۱۹۵۱ ۲۱ ? بدون باشگاه (آماتور) ۲ ۰ ۱۲۹ ۲ ۰ ۰
۹ Manuel Manzo May ۱۰, ۱۹۵۲ ۲۰ ? بدون باشگاه (آماتور) ۶ ۱ ۴۸۳ ۱ ۱ ۰
۱۰ Daniel Razo Sep ۲۶, ۱۹۵۰ ۲۱ ? بدون باشگاه (آماتور) ۵ ۱ ۴۳۷ ۰ ۰ ۰
۱۱ هافبک Leonardo Cuéllar Jan ۱۴, ۱۹۵۴ ۱۸ ? بدون باشگاه (آماتور) ۵ ۲ ۴۵۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ دروازه‌بان Horacio Sánchez Mar ۲۷, ۱۹۵۳ ۱۹ ? بدون باشگاه (آماتور) ۵ ۰ ۴۵۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ Francisco Barba Aug ۷, ۱۹۵۳ ۱۹ ? بدون باشگاه (آماتور) ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ Salvador Marquez Dec ۲۴, ۱۹۵۰ ۲۱ ? بدون باشگاه (آماتور) ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ José Talavera Aug ۲, ۱۹۵۰ ۲۲ ? بدون باشگاه (آماتور) ۳ ۰ ۱۴۱ ۰ ۲ ۰
۱۶ David Regalado Jan ۱۷, ۱۹۵۲ ۲۲ ? بدون باشگاه (آماتور) ۲ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱ ۰
۱۷ Alfredo Hernández Jan ۱۲, ۱۹۵۱ ۲۱ ? بدون باشگاه (آماتور) ۳ ۰ ۱۱۴ ۰ ۲ ۰
۱۸ Alejandro Peña Oct ۲۰, ۱۹۴۹ ۲۲ ? بدون باشگاه (آماتور) ۴ ۰ ۳۶۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ Manuel Borja Aug ۲۹, ۱۹۴۹ ۲۲ ? بدون باشگاه (آماتور) ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰  ۱

 مراکش

سرمربی:   سابینو باریناگا

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان علال بن قصو Nov ۳۰, ۱۹۴۱ ۳۱ ?   باشگاه فوتبال ارتش سلطنتی مراکش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع بوجمعه بنخریف Nov ۳۰, ۱۹۴۷ ۲۵ ?   باشگاه فوتبال قنیطره ۶ ۱ ۴۷۲ ۱ ۰ ۰
۳ مدافع العربی احرضان Jun ۶, ۱۹۵۴ ۱۸ ?   باشگاه فوتبال الوداد کازابلانکا ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰  ۲
۴ مدافع عبدالله العمرانی ۱۹۴۶ ۲۶ ?   باشگاه فوتبال ارتش سلطنتی مراکش ۵ ۰ ۴۵۰ ۰ ۰  ۱
۵ خلیفه البختی ۱۹۵۰ ۲۲ ?   باشگاه فوتبال ارتش سلطنتی مراکش ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰  ۱
۶ مدافع مصطفی یغشا Nov ۷, ۱۹۵۲ ۱۹ ?   Difaa El Jadida ۶ ۰ ۴۰۸ ۳ ۲  ۱
۷ هافبک عبدالله تازی ۱۹۴۵ ۲۷ ?   باشگاه ورزشی مغرب فاسی ۶ ۰ ۳۵۵ ۲ ۲ ۰
۸ هافبک عبدالعلی زهراوی Jan ۹, ۱۹۴۹ ۲۳ ?   باشگاه فوتبال ارتش سلطنتی مراکش ۴ ۰ ۳۱۵ ۱ ۰  ۱
۹ مهاجم احمد فرس Dec ۷, ۱۹۴۶ ۲۵ ?   محمدیه (مراکش) ۵ ۳ ۴۵۰ ۰ ۰  ۱
۱۰ محمد زویته ۱۹۴۴ ?   باشگاه فوتبال قنیطره ۳ ۱ ۱۴۶ ۰ ۲ ۰
۱۱ هافبک موهوب الغزوانی ۱۹۴۶ ۲۴ ?   باشگاه فوتبال ارتش سلطنتی مراکش ۵ ۰ ۳۶۱ ۲ ۱  ۲  ۱
۱۲ دروازه‌بان محمد حزاز Nov ۳۰, ۱۹۴۴ ۲۶ ?   باشگاه ورزشی مغرب فاسی ۶ ۰ ۴۹۵ ۱ ۰ ۰
۱۳ عبدالمجید حضری ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال الرجا ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ احمد نجاح ۱۹۴۷ ۲۵ ?   Raja Beni Mellal ۵ ۰ ۴۲۶ ۱ ۰  ۱
۱۵ عبدالفتاح جعفری Feb ۲۵, ۱۹۵۰ ۲۲ ?   سیدی قاسم ۱ ۰ ۲۴ ۰ ۰ ۰
۱۶ مهاجم محمد الفیلالی Jul ۹, ۱۹۴۵ ۲۷ ?   باشگاه فوتبال مولودیه وجده ۶ ۱ ۴۷۹ ۰ ۱ ۰
۱۷ مصطفی الزغراری ۱۹۴۹ ۲۳ ?   باشگاه فوتبال الوداد کازابلانکا ۱ ۰ ۲۰ ۰ ۱ ۰
۱۸ هافبک محمد مرزاق ۱۹۵۱ ۲۱ ?   باشگاه فوتبال مولودیه وجده ۴ ۱ ۲۵۴ ۱ ۱ ۰
۱۹ دروازه‌بان احمد بلقرشی ۱۹۵۲ ۲۰ ?   باشگاه فوتبال الکوکب المراکشی ۱ ۰ ۴۵ ۰ ۱ ۰

 لهستان

سرمربی: کاژیمیرش گورسکی

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان هوبرت کوستکا May ۲۷, ۱۹۴۰ ۳۲ ۲۵   باشگاه فوتبال گورنیک زابژه ۷ ۰ ۶۳۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع آنتونی شیمانوفسکی Jan ۱۳, ۱۹۵۱ ۲۱ ۸   باشگاه فوتبال ویسوا کراکوف ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰
۳ مدافع یرژی گورگون Jul ۱۸, ۱۹۴۹ ۲۲ ۸   باشگاه فوتبال گورنیک زابژه ۷ ۲ ۵۷۷ ۱ ۰ ۰
۴ مدافع زیگمونت آنچوک Mar ۱۴, ۱۹۴۶ ۲۶ ۴۰   باشگاه فوتبال گورنیک زابژه ۷ ۰ ۶۳۰ ۰ ۰ ۰
۵ هافبک لسواو چمیکیویچ Aug ۲۵, ۱۹۴۸ ۲۳ ۸   باشگاه فوتبال لگیا ورشو ۷ ۰ ۶۰۶ ۱ ۰  ۱
۶ هافبک زیگمونت ماشچک May ۳, ۱۹۴۵ ۲۷ ۵   باشگاه فوتبال روخ خوژوف ۶ ۰ ۴۷۴ ۰ ۱ ۰
۷ هافبک ریشارد شیمچاک Dec ۱۴, ۱۹۴۴ ۲۷ ۰   باشگاه ورزشی گواردیا ورشو ۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲ ۰
۸ هافبک زیگفرید شوتیشیک Oct ۲۴, ۱۹۴۲ ۲۹ ۴۱   باشگاه فوتبال گورنیک زابژه ۵ ۱ ۳۰۸ ۲ ۲  ۱
۹ هافبک کازیمیرز دینا Oct ۲۳, ۱۹۴۷ ۲۴ ۲۶   باشگاه فوتبال لگیا ورشو ۷ ۹ ۶۱۶ ۱ ۰ ۰
۱۰ مهاجم ووجیمیش لوبانسکی Feb ۲۸, ۱۹۴۷ ۲۵ ۵۱   باشگاه فوتبال گورنیک زابژه ۷ ۲ ۶۳۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ مهاجم روبرت گادوخا Jan ۱۰, ۱۹۴۶ ۲۶ ۲۲   باشگاه فوتبال لگیا ورشو ۷ ۶ ۶۳۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ مهاجم کاژیمیرش کمیچیک Sep ۱۹, ۱۹۵۱ ۲۰ ۰   باشگاه فوتبال ویسوا کراکوف ۳ ۱ ۲۲۵ ۱ ۰ ۰
۱۳ مدافع یرژی کراسکا Dec ۲۴, ۱۹۵۱ ۲۰ ۲   باشگاه ورزشی گواردیا ورشو ۶ ۰ ۳۷۶ ۱ ۲ ۰
۱۴ مدافع ماریان اوستافینسکی Dec ۸, ۱۹۴۶ ۲۵ ۳   باشگاه فوتبال روخ خوژوف ۳ ۰ ۲۶۲ ۱ ۰ ۰
۱۵ مهاجم گژگوش لاتو Apr ۸, ۱۹۵۰ ۲۲ ۲   Stal Mielec ۱ ۰ ۴۵ ۰ ۱ ۰
۱۶ مهاجم یواخیم مارکس Aug ۳۱, ۱۹۴۴ ۲۷ ۱۴   باشگاه فوتبال روخ خوژوف ۲ ۰ ۹۰ ۱ ۱ ۰
۱۷ هافبک آندژی یاروشیک Nov ۲۶, ۱۹۴۴ ۲۷ ۲۵   Zagłębie Sosnowiec ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ دروازه‌بان ماریان شیا Aug ۲۰, ۱۹۴۱ ۳۰ ۸   Zagłębie Wałbrzych ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ مدافع زبیگنیف گوت Apr ۱۷, ۱۹۴۹ ۲۳ ۰   Odra Opole ۴ ۰ ۲۶۹ ۱ ۱ ۰

 سودان

سرمربی: Abdel-Fatah Hamad

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان El-Nur Abdel-Qadir ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع محمد السر عبدالله ۱۹۴۹ ۲۳ ?   Al Merreikh ۲ ۰ ۱۷۲ ۱ ۰ ۰
۳ مدافع Awad "Koka" Musa ?   Al Hilal ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ مدافع محمود سعید سالم ?   Al Tahrir ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰  ۱
۵ مدافع Abdel-Qadir "Qadura" Morgan ?   Al Merreikh ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ مدافع نجم‌الدین حسن (C) ۱۹۵۳ ?   Al Nil (Khartoum) ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۷ هافبک احمد محمد البشیر ?   Al Nil (Wad Madani) ۱ ۰ ۵۰ ۱ ۰ ۰
۸ هافبک بشری عبدالنداف ۱۹۴۷ ?   Al Merreikh ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۹ هافبک احمد بشری وهبه Jan ۱, ۱۹۴۳ ۲۸ ?   Al Merreikh ۳ ۰ ۲۴۲ ۱ ۰ ۰
۱۰ مهاجم نصرالدین عباس Aug ۱۳, ۱۹۴۴ ۲۷ ?   Al Hilal ۳ ۱ ۲۷۰ ۰ ۰  ۱
۱۱ مهاجم عمر علی حسب الرسول July ۱, ۱۹۴۷ ۲۴ ?   Burri ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ مهاجم Azzedeen El-Aati ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ هافبک Othman "Santo" El-Fadel ?   Al Merreikh ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ مهاجم المنان محسن عطا ۱۹۴۸ ۲۴ ?   Al Tahrir ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ مدافع سلیمان غفار محمد ۱۹۴۷ ۲۵ ?   Al Ittihad ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ مهاجم آدم محمد عزالدین ۱۹۴۹ ۲۳ ?   Al Hilal ۳ ۰ ۱۲۶ ۰ ۲  ۱
۱۷ هافبک احمد محمد شرف‌الدین ۱۹۳۸ ۳۴ ? ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ مهاجم احمد عبدو مصطفی ۱۹۴۶ ۲۶ ?   Al Hilal ۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۱ ۰
۱۹ دروازه‌بان محمد عبدالفاتح (بازیکن فوتبال) ۱۹۴۹ ۲۳ ?   Al Hilal ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰

 ایالات متحده آمریکا

سرمربی: باب گوئلکر

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان مایک ایوانو Jan ۹, ۱۹۴۸ ۲۴ 0۰   دانشگاه سان‌فرانسیسکو ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع کیسی بار Sept ۲۰, ۱۹۴۸ ۲۳ 0۰   نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۳ مدافع جان بوکوینسکی Nov ۲۲, ۱۹۳۶ ۳۵ 0۰   Polonia SC ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۴ هافبک آل تراست Feb ۷, ۱۹۴۹ ۲۳ 0۰   دانشگاه سنت لوئیس ۲ ۰ ۹۷ ۰ ۱ ۰
۵ مدافع هورست استمکه Mar ۵, ۱۹۴۲ ۳۰ 0۰   دانشگاه ویسکانسین-مدیسن ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰  ۱
۶ هافبک نیل استام Jan ۷, ۱۹۴۲ ۳۰ 0۰   German-American F.C. ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۷ مهاجم آرچی روبوستوف Oct ۹, ۱۹۵۱ ۲۱ 0۰   Condordia A.C. ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۸ مهاجم مایک سیری Oct ۲۳, ۱۹۵۰ ۲۲ 0۰   دانشگاه سنت لوئیس ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۹ هافبک جان کارنزا Jan ۳۰, ۱۹۵۰ ۲۲ 0۰   Southern Illinois University ۲ ۰ ۱۷۳ ۱ ۰ ۰
۱۰ مدافع باز دملینگ Sept ۲۱, ۱۹۴۸ ۲۳ 0۰   دانشگاه ایالتی میشیگان ۳ ۰ ۲۴۷ ۲ ۰  ۱
۱۱ مهاجم مانوئل هرناندز Aug ۲, ۱۹۴۸ ۲۴ 0۰   Grenadiers S.C. ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ مهاجم استیو گی Sept ۱, ۱۹۵۷ ۲۵ 0۰   UCLA ۲ ۰ ۷۸ ۱ ۱ ۰
۱۳ مهاجم اوگو سالسدو Jan ۲۵, ۱۹۴۶ ۲۶ 0۰   Compton S.C. ۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ هافبک جو هام Nov ۱, ۱۹۵۰ ۲۱ 0۰   دانشگاه سنت لوئیس ۲ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱ ۰
۱۵ مدافع والی زیایا July ۲, ۱۹۴۹ ۲۳ 0۰   Bavarian Blue Ribbons ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ مهاجم مایک فلتر Jan ۲۲, ۱۹۵۱ ۲۱ 0۰   مدرسه معادن کلرادو ۱ ۰ ۶۲ ۱ ۰ ۰
۱۷ هافبک جیم زیلکر Jan ۱۱, ۱۹۵۱ ۲۱ 0۰   دانشگاه ایالتی سن‌خوزه ۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱ ۰
۱۸ مهاجم مایک مارگولیس Aug ۳۰, ۱۹۵۰ ۲۱ 0۰ ۱ ۰ ۶۸ ۰ ۱ ۰
۱۹ دروازه‌بان شپ مسینگ Oct ۹, ۱۹۴۹ ۲۲ 0۰   دانشگاه هاروارد ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰

 اتحاد جماهیر شوروی

سرمربی: الکساندر پونومارف

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان یوگنی روداکوف Jan ۲, ۱۹۴۲ ۳۰ ۲۶   باشگاه فوتبال دینامو کیف ۶ ۰ ۵۵۴ ۱ ۰ ۰
۲ مدافع یوری ایستومین Jul ۳, ۱۹۴۴ ۲۷ ۲۸   باشگاه فوتبال زسکا مسکو ۶ ۰ ۴۴۸ ۱ ۱ ۰
۳ مدافع مورتاز خورتسیلاوا Jan ۵, ۱۹۴۳ ۲۹ ۵۵   باشگاه فوتبال دینامو تفلیس ۶ ۱ ۵۱۶ ۰ ۱  ۱
۴ مدافع یوگنی لووچف Jan ۲۹, ۱۹۴۹ ۲۳ ۲۰   باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو ۶ ۰ ۵۲۵ ۰ ۱ ۰
۵ مدافع وولودیمیر کاپلیچنی Feb ۲۶, ۱۹۴۴ ۲۸ ۴۱   باشگاه فوتبال زسکا مسکو ۷ ۰ ۶۱۵ ۱ ۰  ۱
۶ هافبک ویکتور کولوتوف Jul ۳, ۱۹۴۹ ۲۳ ۱۷   باشگاه فوتبال دینامو کیف ۶ ۳ ۵۷۰ ۰ ۰  ۱
۷ مهاجم وولودیمیر اونیشچنکو Oct ۲۸, ۱۹۴۹ ۲۲ ۷   باشگاه فوتبال زوریا لوهانسک ۳ ۰ ۱۳۹ ۲ ۱ ۰
۸ مهاجم ویاچسلاف سمیونوف Aug ۱۷, ۱۹۴۷ ۲۴ ۴   باشگاه فوتبال زوریا لوهانسک ۵ ۳ ۳۶۱ ۴ ۰ ۰
۹ هافبک آندری یاکوبیک Aug ۲۴, ۱۹۵۰ ۲۱ ۰   باشگاه فوتبال دینامو مسکو ۲ ۰ ۱۶۹ ۰ ۱ ۰
۱۰ هافبک آناتولی کوکسوف Nov ۲۱, ۱۹۴۹ ۲۲ ۳   باشگاه فوتبال زوریا لوهانسک ۵ ۰ ۳۶۳ ۰ ۱ ۰
۱۱ مهاجم گنادی یوریوژیخین Feb ۴, ۱۹۴۴ ۲۸ ۲۷   باشگاه فوتبال دینامو مسکو ۶ ۱ ۴۹۱ ۱ ۰ ۰
۱۲ مدافع رواز زودزواشویلی Apr ۱۵, ۱۹۴۵ ۲۷ ۳۲   باشگاه فوتبال دینامو تفلیس ۴ ۰ ۳۴۷ ۱ ۰  ۱
۱۳ مدافع سرگی اولشانسکی May ۲۸, ۱۹۴۸ ۲۴ ۱   باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو ۳ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲ ۰
۱۴ مهاجم اوگانس زانازانیان Dec ۱۰, ۱۹۴۶ ۲۵ ۰   باشگاه فوتبال آرارات ایروان ۶ ۱ ۴۷۹ ۱ ۱ ۰
۱۵ هافبک آرکادی آندرئاسیان Aug ۱۱, ۱۹۴۷ ۲۴ ۱   باشگاه فوتبال آرارات ایروان ۴ ۰ ۲۶۷ ۱ ۲  ۱
۱۶ هافبک یوژف سابو (بازیکن فوتبال) Feb ۲۹, ۱۹۴۰ ۳۲ ۳۵   باشگاه فوتبال دینامو کیف ۵ ۱ ۴۵۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ دروازه‌بان ولادیمیر پیلگوی Jan ۲۶, ۱۹۴۸ ۲۴ ۱   باشگاه فوتبال دینامو مسکو ۲ ۰ ۱۰۶ ۰ ۰ ۰
۱۸ مهاجم یوری یلیسیف Sep ۲۶, ۱۹۴۹ ۲۲ ۴   باشگاه فوتبال زوریا لوهانسک ۳ ۱ ۲۰۸ ۰ ۱ ۰
۱۹ مهاجم اولگ بلوخین Nov ۵, ۱۹۵۲ ۲۱ ۲   باشگاه فوتبال دینامو کیف ۶ ۶ ۴۸۶ ۱ ۱ ۰

 آلمان غربی

سرمربی: یوپ دروال

شماره پست بازیکن تاریخ تولد سن تعداد بازی‌ها باشگاه تعداد بازی‌ها
در مسابقات
تعداد گل
در مسابقات
دقایق حضور
در بازی
تعویض (خروج) تعویض (ورود) کارت‌ها
زرد/قرمز
۱ دروازه‌بان گونتر وینهولد Jan ۲۱, ۱۹۴۸ ۲۴ ۰   باشگاه فوتبال آینتراخت فرانکفورت ۵ ۰ ۴۵۰ ۰ ۰ ۰
۲ مدافع هاینر بالتس Sep ۱۹, ۱۹۴۹ ۲۲ ۰   باشگاه فوتبال فورتونا دوسلدورف ۶ ۰ ۵۱۷ ۱ ۰  ۱
۳ مدافع راینر هولمن Sep ۳۰, ۱۹۴۹ ۲۲ ۰   Rot-Weiß Oberhausen ۳ ۰ ۲۲۵ ۱ ۰ ۰
۴ مدافع ایگون اشمیت Nov ۱۲, ۱۹۴۸ ۲۳ ۰   باشگاه فوتبال کیکرز اوفنباخ ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰
۵ مدافع فریدهلم هیبرمن Jul ۲۴, ۱۹۴۶ ۲۶ ۰   باشگاه فوتبال آینتراخت براونشوایگ ۶ ۰ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰
۶ مدافع هارتویگ بلایدیک Dec ۲۶, ۱۹۴۴ ۲۷ ۲   باشگاه فوتبال بروسیا مونشن‌گلادباخ ۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰
۷ هافبک هرمن بیتز Sep ۲۱, ۱۹۵۰ ۲۱ ۰   باشگاه فوتبال کایزرسلاوترن ۶ ۱ ۵۲۷ ۱ ۰  ۱
۸ هافبک رودولف زلیگر Sep ۲۰, ۱۹۵۱ ۲۰ ۰   باشگاه فوتبال ام‌اس‌وی دویسبورگ ۶ ۲ ۲۹۱ ۲ ۳ ۰
۹ مهاجم کلاوس ووندر Sep ۱۳, ۱۹۵۰ ۲۱ ۰   باشگاه فوتبال ام‌اس‌وی دویسبورگ ۲ ۰ ۱۲۳ ۲ ۰ ۰
۱۰ مهاجم اولی HUNس Jan ۵, ۱۹۵۲ ۲۰ ۲   باشگاه فوتبال بایرن مونیخ ۵ ۱ ۴۵۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ مهاجم رونالد ورم Oct ۷, ۱۹۵۳ ۱۸ ۰   باشگاه فوتبال ام‌اس‌وی دویسبورگ ۶ ۱ ۲۹۶ ۲ ۳ ۰
۱۲ مدافع دیتر میتز Sep ۳, ۱۹۴۳ ۲۸ ۰   باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند ۱ ۰ ۲۳ ۰ ۱ ۰
۱۳ هافبک برند نیکل Mar ۱۵, ۱۹۴۹ ۲۳ ۰   باشگاه فوتبال آینتراخت فرانکفورت ۶ ۶ ۵۴۰ ۰ ۰  ۱
۱۴ مدافع مانفرد کالتس Jan ۶, ۱۹۵۳ ۱۹ ۰   باشگاه فوتبال هامبورگ ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱ ۰
۱۵ مدافع Hans-Dieter Seelmann Sep ۱۸, ۱۹۵۲ ۱۹ ۰   باشگاه فوتبال مونیخ ۱۸۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ هافبک یورگن کالب May ۲۰, ۱۹۴۸ ۲۴ ۰   باشگاه فوتبال آینتراخت فرانکفورت ۶ ۱ ۴۷۰ ۱ ۱ ۰
۱۷ مهاجم اوتمار هیتسفلد Jan ۱۲, ۱۹۴۹ ۲۳ ۰   باشگاه فوتبال بازل ۶ ۵ ۴۶۲ ۰ ۱ ۰
۱۸ مهاجم ایوالد هامس Aug ۴, ۱۹۵۰ ۲۱ ۰   SG Wattenscheid ۰۹ ۲ ۰ ۸۳ ۱ ۱ ۰
۱۹ دروازه‌بان هانس-یورگن برادلر Sep ۱۲, ۱۹۴۸ ۲۳ ۰   باشگاه فوتبال بوخوم ۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰

منابع