فوتوکاتد

(تغییرمسیر از فوتو کاتد)

فوتوکاتد (به انگلیسی: Photocathode) در یک تیوب فوتو مالتی پلیر[۱] عبارت است از یک الکترود که به‌وسیلهٔ یک جسم مرکب حساس به نور که با بار منفی پوشش داده شده‌است. با برخورد نور به آن بدلیل تأثیر فوتوالکتریک، الکترون ساطع می‌شود.

اگر چه یک صفحهٔ فلزی کاتد خواص فوتوالکتریک را نمایش می‌دهد، یک پوشش مخصوص تأثیرات را افزایش می‌دهد. معمولاً یک فوتو کاتد از فلزهای قلیایی با تابع کار خیلی کم تشکیل شده‌است. پوشش الکترون‌ها را آزاد می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا فوتون‌های دارای انرژی پایین را در تابش مادون قرمز آشکار کند. عدسی که تشعشع را از جسم ارسال می‌کند از یک لایه از شیشهٔ پوشش مشاهده می‌شود. فوتون‌ها به سطح فلز برخورد می‌کنند و الکترون‌ها را به سمت عقب خود انتقال می‌دهند. سپس الکترون‌های آزاد شده برای تولید تصویر نهایی جمع می‌شوند.

مواد فوتو کاتدویرایش

  • Ag-O-Cs: این اولین مادهٔ مرکب فوتوکاتد بود که در ۱۹۲۹ رشد یافت حساسیت آن از ۳۰۰mm تا ۱۲۰۰nm می‌باشد. چون این ماده دارای جریان تاریکی زیادی نسبت به مواد مدرن فوتو مالتی پلیرتیوب هاست، امروزه از آن با خنک کردن فقط در ناحیهٔ مادون قرمز استفاده می‌شود.
  • Sb-Cs: یک جواب طیفی از VU تا نورمرئی دارد و معمولاً در مد بازتابی فوتوکاتد از آن استفاده می‌شود.
  • Bialkali: درست مانند حالت قبل با این تفاوت که جریان تاریکی کمتر و حساسیت بالاتری را دارا می‌باشد.
  • (sodium-potassium- antimony, Na-K-Sb) High temperature bialkali or low noise bialkali

چون این مواد می‌توانند دمای ۱۷۵ درجهٔ سانتیگراد را نیز تحمل کنند از آن‌ها در شبکه‌های ورود نفت استفاده می‌کنند.

  • Multialkali: طیف وسیعی از پاسخ را از فرابنفش تا نزدیکی مادون قرمز در بر می‌گیرد.
  • Ga As: این فوتوکاتدها پاسخ طیفی وسیعتری نسبت به حالت قبل دارند، از فرابنفش تا۹۳۰nm
  • In Ga As: دارای گستره‌ای بین ۹۰۰mm تا ۱۰۰۰mn است.
  • Cs-Te :Cs-Te, Cs-I به طول موج‌های بیشتر از ۳۲۰ mn غیر حساس است و l-Cs به بیشتر از ۲۰۰mn حساس نمی‌باشد.

منابعویرایش