فوت مکعب یکای حجم در دستگاه امپراتوری (امپریال یا بریتانیایی) و دستگاه آمریکایی است که در ایالات متحده و پادشاهی متحده استفاده می‌شود. این یکا بنا بر تعریف برابر با حجم مکعبی است که هر یک از اضلاع آن ۱ فوت (۰٬۳۰۴۸ متر) طول داشته باشد. برای اندازه‌گیری فوت مکعب از ضرب طول در عرض در ارتفاع استفاده می‌شود.

تبدیل‌ها ویرایش

۱ فوت مکعب  = ۱۷۲۸ اینچ مکعب
=۱۲۷ یارد مکعب
≈ ۰٬۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷ یارد مکعب
=۰٫۰۲۸۳۱۶۸۴۶۵۹۲ متر مکعب
=۲۸٬۳۱۶۸۴۶۵۹۲ لیتر
=۵۷۶۷۷ گالن مایع (آمریکا)
=۱۷۲۸۲۳۱ گالن مایع
≈ ۷٬۴۸۰۵۱۹۴۸ گالن مایع
= ۷۳۷۲۸۷۷ اونس مایع (آمریکا)
≈ ۹۵۷٬۵۰۶۴۹۳۵۰ اونس مایع
≈ ۶٬۲۲۸۸۳۵۴۶ گالن امپراتوری
≈ ۹۹۶٬۶۱۳۶۷ اونس مایع امپراتوری
≈ ۰٬۸۰۳۵۶۳۹۱۳ بوشل آمریکایی
≈ ۰٬۱۷۸۱۰۷۶ بشکه نفت

نمادها ویرایش

نماد بین‌المللی مورد توافقی برای فوت مکعب وجود ندارد اما از سمبل‌های زیر برای نمایش آن استفاده می‌شود:

 • cubic feet, cubic foot, cubic ft
 • cu ft, cuft, cu.ft, cb ft, cbft, cb.ft, cbf, cu feet, cu foot
 • ft³, feet³, foot³
 • feet^۳, foot^۳, ft^۳
 • feet/-۳, foot/-۳, ft/-۳ ft
 • CCF برای ۱۰۰ فوت مکعب (C برای سنتوم به‌معنای صد. مورد استفاده در قبوض آب و گاز طبیعی مشترکین خانگی)
 • MCF برای ۱۰۰۰ فوت مکعب (M برای میل به‌معنای هزار)
 • MMCF برای ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ فوت مکعب (۲۸٬۰۰۰ متر مکعب)
 • MMCFD برای میلیون‌ها فوت مکعب در روز.[۱]
 • BCF برای یک میلیارد فوت مکعب[۲]
 • TCF برای یک تریلیارد فوت مکعب.[۱][۲]
 • TMC برای هزار میلیون فوت مکعب (معمولاً برای اشاره به ظرفیت ذخیره‌سازی و حجم واقعی سدها به‌کار می‌رود)

پانویس ویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ مورد استفاده در صنعت نفت و گاز.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ اصطلاحات میلیارد و تریلیارد دراینجا به‌ترتیب اشاره به ۱۰۹ و ۱۰۱۲ دارد.

منابع ویرایش