فوروم لیبرال (اتریش)

فوروم لیبرال (Liberales Forum) حزبی سیاسی لیبرال دراتریش است.

فوروم لیبرال (اتریش)

Liberales Forum
رهبرAngelika Mlinar
بنیان‌گذاری۴ فوریه ۱۹۹۳
انحلال و برچینش۲۵ ژانویه ۲۰۱۴
انشعاب ازحزب آزادی اتریش
ادغام درNEOS
ستادDürergasse 6/10
A-1060 وین
مرام سیاسیلیبرالیسم
لیبرالیسم کلاسیک
لیبرترینیسم
طیف سیاسیمیانه‌گرایی
وابستگی اروپاییAlliance of Liberals and Democrats for Europe
وابستگی بین‌المللیبین‌الملل لیبرال
رنگ رسمیYellow (light blue until 2001)
وبگاه

حزب در سال ۱۹۹۳ توسط هایده اشمیت (Heide Schmidt) ایجاد شد.

رهبر حزب الکساندر زاخ (Alexander Zach) است.

در انتخابات مجلس ۲۰۰۲ حزب ۴۸۰۸۳ رای (۹۸٪) دریافت کرد؛ ولی حزب موفق به کسب کرسی در مجلس نشد.

حزب ۱ کرسی در مجلس اروپا دارد.

منابع

Wikipedia contributors, "Liberal Forum," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberal_Forum&oldid=183362998 (accessed January 31, 2008).

پیوند به بیرون