فولکیشر بئوباختر

فولکیشر بئوباختر (به آلمانی: Völkischer Beobachter) روزنامه حزب ناسیونال‌سوسیالیست کارگران آلمان از ۱۹۲۰ بود. در آغاز به طور هفتگی منتشر می‌شد و به مدت ۲۵ سال چهره رسمی عمومی این حزب بود. تیراژ این روزنامه تا ۱۹۴۴ به ۱٫۷ میلیون رسید.

منابع

ویرایش