فیروز

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

فیروز یکی از نام‌های فارسی است. شکل فارسی‌تر آن پیروز است.

نام خانوادگی

نام برخی از نوادگان عبدالحسین میرزا فرمانفرما و فیروز میرزا (از شاهزادگان قاجار):

نام افراد

جستارهای وابسته