فیلم‌نامه گمانی

فیلم‌نامهٔ گمانی در مقابل فیلم‌نام قراردادی است. نویسنده بدون این که سفارشی داشته باشد ایده‌یی بکر و دست اول را گسترش می‌دهد و فیلم‌نامه را می‌نویسد آن‌گاه در جستجوی تهیه‌کننده برای ارائه و فروش فیلم‌نامه اقدام می‌کند.[۱]

پانویسویرایش

  1. گذرآبادی صفحه ۲۵۳

منابعویرایش

  • گذرآبادی، محمد (۱۳۹۳فرهنگ فیلمنامه، تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ص. ۴۵۵، شابک ۹۷۸۹۶۴۲۷۳۹۳۲۵