آدم‌کشی

قتل ، کشتن انسانی به دست انسانی دیگر
(تغییرمسیر از قاتل)

آدم‌کشی (به انگلیسی: Homicide) به کشتن انسان به دست انسانی دیگر گفته می‌شود، چه اینکه این کشته شدن قانونی باشد یا نباشد. اگر این کشتن غیرقانونی انجامیده باشد قتل است که اصولاً به دو دستهٔ عمد و قتل قتل شبه عمد بسته می‌شود. امروزه در سیستم قضایی ایران قتل به عمد، شبه عمد و خطای محض دسته‌بندی می‌شود. اگر قتل با نیت آسیب رساندن ولی نه کشتن رخ داده باشد شبه عمد شمرده می‌شود. اگر از بین بردن انسانی دیگر به صورت کاملاً تصادفی و بدون قصد کشتن یا آسیب زدن باشد این مرگ در برخی کشورها در رده مرگ تصادفی (نه قتل) جای می‌گیرد و در برخی دیگر از کشورها از جمله ایران قتل خطای محض (یا غیرعمد) خوانده می‌شود.

نقاشی از قتل ژان-پل مارا توسط شارلوت کوردی

بر پایه تاریخِ ادیان ابراهیمی نخستین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم به دست برادرش قابیل است.

سرانه قتل در برخی کشورها بر اساس صدهزار نفر جمعیت

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش