قارچ‌های تیغک‌دار

قارچ‌های تیغک‌دار
محدودهٔ زمانی: Albian تا امروزه
Agaricus campestris.jpg
قارچ‌های تیغک‌دار، Agaricales
آرایه‌شناسی
فرمانرو: قارچ
راسته: Agaricales

قارچ‌های تیغک‌دار (نام علمی: Agaricales) نام یک راسته از رده (زیست‌شناسی) کلاه‌قارچان است.Agaricoid clade


گردسران s. str.Hymenogastraceae


InocybaceaeCrepidotaceae
TubarieaePanaeoleae

Gymnopileae

Cortinariaceae s. str.Bolbitiaceae


گردی‌قارچانHydnangiaceae


غاریقونیان
NidulariaceaeCystodermateae

Tricholomatoid cladeLyophyllaceaeقارچ‌ای لب‌برگشته
Clitocybe candicans, C. subditopoda
قارچ‌های کرکی‌لبه
قارچ پشیزداری (سرده)
Neohygrophorus angelesianus
Catathelasma clade
MycenaceaeMarasmioid cladeOmphalotaceaeMarasmiaceae

hydropoid cladeCyphellaceae


Physalacriaceae
SchizophyllaceaeLachnellaceae

Hygrophoroid clade

Hygrophoraceae
PterulaceaeTyphulaceae
Pluteoid clade


صدفی‌قارچانکشنده‌قارچان

PluteaceaeLimnoperdaceae

Plicaturopsidoid clade

Atheliaceaeقارچ‌های مرجانی
منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش