قاسملو (ابهام‌زدایی)

قاسملو فعال سیاسی چپ و دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و نمایندهٔ مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان قانون اساسی بود.

قاسملو همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: