قاضی نعمان

ابوحنیفه محمد بن نعمان مشهور به قاضی نعمان بنیانگذار فقه اسماعیلی است. تاریخ تولدش دقیقاً مشخص نیست اما با توجه به قرائن حدود ۲۹۳ ه‍.ق متولد شده است. وی با ابن بابویه و کلینی معاصر بوده است. او آثار فراوانی دارد که بعضی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: دعائم الاسلام(که یک نسخه مدوّن فقه اسماعیلی به شمار می رود.[۱]افتتاح الدعوة، المجالس و المسایرات و المواقف و التوقیعات، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار، تأویل الدعائم.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • Buckley، .Ron P (۲۰۲۰). Muḥammad al-Bāqir (ویراست Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson). Encyclopaedia of Islam, THREE.