قاضی نعمان

مورخ مسلمان

ابوحنیفه محمد بن نعمان مشهور به قاضی نعمان بنیانگذار فقه اسماعیلی است.

تولدویرایش

تاریخ تولدش دقیقاً مشخص نیست اما با توجه به قرائن حدود ۲۹۳ ه‍.ق متولد شده است.

خانوادهویرایش

تبار قاضی نعمان اهل سنت بوده اند که بعدا به تشیع اسماعیلی گرویده اند.

علمای شیعی معاصرویرایش

وی با ابن بابویه و کلینی معاصر بوده است.

آثارویرایش

او آثار فراوانی دارد که بعضی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

درگذشتویرایش

درگذشت قاضی نعمان در سال 363 ق بوده است.

فرزندانویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • Buckley، .Ron P (۲۰۲۰). Muḥammad al-Bāqir (ویراست Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson). Encyclopaedia of Islam, THREE.
  • جوان آراسته، امیر (بهار و تابستان ۱۳۸۰). «قاضی نعمان و مذهب او». هفت آسمان. قم (۹–۱۰): ۴۷–۸۲ – به واسطهٔ نورمگز.