قاعده

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قاعده می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

ریاضیات

قاعده ضرب

قاعده جمع

قاعده زنجیری

قاعده خارج قسمت

قاعده هوپیتال

قواعد هود

علم اخلاق

قاعده طلایی

علم شیمی

قاعده هشت‌تایی

قاعده هوکل

قاعده آبگ

علم جبر

قاعده کرامر

قواعد مشتق‌گیری

الکتریسیته

قاعده راست‌گرد

دیتا

قواعد زبان پایتون

قواعد جاوااسکریپت

زبان شناسی

قواعد صرفی-واجی

قواعد نشانه‌گذاری

قواعد بازگشتی

علم منطق

قواعد استنتاج

علم فیزیک

قواعد هوند