قانون اساسی ایران

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قانون اساسی ایران ممکن است هر یک از دو قانون اساسی موجود در حکومتهای مختلف ایران باشد: