قانون رقابت قانونی است که رقابت در بازار را از طریق تنظیم عملکردهای ضد رقابتی شرکت‌ها گسترش داده یا حفظ می‌کند.[۱]

قانون رقابت

در ایالات متحده قانون رقابت قانون ضد رقابت و در چین و روسیه قانون ضد انحصار خوانده می‌شود. در سالیان گذشته این قوانین به عنوان قوانین امور تجاری در بریتانیا و استرالیا خوانده شده است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Taylor, Martyn D. (2006). International competition law: a new dimension for the WTO?. Cambridge University Press. p. 1. ISBN 978-0-521-86389-6.