قانون مارکونیکوف

قانون مارکونیکوف (به انگلیسی: Markovnikov's rule) یکی از قوانین شیمی است که توسط شیمیدان روسی ولادیمیر واسیلویچ مارکونیکوف در سال ۱۸۷۰ بیان شده‌ است.[۱]

قانون مارکونیکوف برای واکنش پروپن با هیدروبرومیک اسید

بر طبق قانون مارکونیکوف در واکنش‌های شیمیایی ترکیب H-X با یک آلکن، هیدروژن اسیدی به کربنی با بیشترین تعداد هیدروژن و گروه هالیدی X به کربنی با کمترین تعداد هیدروژن می‌پیوندد. به بیان ساده‌تر قانون مارکونیکوف تشکیل کربوکاتیون پایدارتر را در اولویت قرار می‌دهد . در مقابل قانون مارکونیکوف قانون آنتی مارکونیکوف قرار دارد که تشکیل کربوکاتیون ناپایدارتر را در اولویت قرار می‌دهد. به‌طور مثال ترکیبات بور همیشه در واکنش‌های شیمیایی به صورت آنتی مارکونیکوف و سین (syn) عمل می‌کنند .

منابع ویرایش

  1. W. Markownikoff Ueber die Abhängigkeit der verschiedenen Vertretbarkeit des Radicalwasserstoffs in den isomeren Buttersäuren, Annalen der Pharmacie 153, 228–259, 1870. doi:10.1002/jlac.18701530204