باز کردن منو اصلی
در این جدول نسبت جرم اکسیژن به نیتروژن برای چند ترکیب از این دو عنصر نشان داده شده است که اعداد صحیح و کوچکی هستند.

قانون نسبت های چندگانه(به انگلیسی: Law of multiple proportions) قانونی بنیادی در علم شیمی است که به صورت زیر تعریف می شود:

اگر دو عنصر بیش از یک ترکیب را به وجود آورند،نسبت جرم عناصر سازنده در هر ترکیب عددی کوچک و صحیح خواهد بود.

این قانون نخستین بار توسط شیمیدان انگلیسی جان دالتون تعریف گردید،به این سبب این قانون به نام قانون دالتون نیز شناخته می شود.[۱]

منابعویرایش

  1. مورتیمر، چارلز (۱۳۸۳). شیمی عمومی 1. اول. تهران: نشر علوم دانشگاهی. ص. ۱۶. شابک ۹۶۴۶۱۸۶۳۳۵.