صحنه قتل دانیل سیکلس

قتل عمد نوعی آدم‌کشی است که در آن کشتن انسان بدون حکم قانونی و با نیت قبلی صورت گرفته باشد.

جستارهای وابستهویرایش