قراختاییان کرمان

قراختاییان کرمان (سال‌های حکومت ۷۰۳–۶۱۹) یکی از سلسله‌های ملوک‌الطوایفی ایران بود که نزدیک به ۸۳ سال بر کرمان حکمرانی کرد. به مناسبت لقب مؤسس آن براق حاجب به آن سلسله قُتلُغ خانی نیز گفته می‌شود.[۱]

فرمانرواهاویرایش

فرمانروا سال فرمانروایی
براق حاجب (۶۱۹-۶۳۲)
رکن الدین مبارک خواجه بن براق (۶۳۳-۶۴۸)
قطب الدین محمد قراختایی (۶۴۸-۶۵۶)
عصمه الدین قتلغ ترکان خاتون (۶۶۶-۶۸۱)
سلطان حجاج (۶۵۶-۶۶۶)
سیورغتمش (۶۸۱-۶۹۱)
پادشاه خاتون (۶۹۱-۶۹۴)
مظفرالدین محمدشاه بن سلطان حجاج (۶۹۴-۷۰۲)
قطب الدین شاه جهان پسر سیورغتمش (۷۰۲-۷۰۳)

پانویسویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • اقبال آشتیانی، عباس (۱۳۸۹تاریخ مغول، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۴۵۲-۵