قُرنین نام یک شهر کوچک بوده که کنار رود خاشرود آباد بوده است که بین زرنج و بُست و فراه درقسمت شرقی زرنج واقع است که اکنون این قسمت جزء خاک کشور افغانستان می‌باشد و اکنون ویرانه‌های آن پا برجاست، این شهر زادگاه یعقوب لیث بنیان‌گذار پادشاهی صفاریان است‌‌.

منابعویرایش