قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار

قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار[۱] مجموعه دوازده داستان از جمالزاده است. این کتاب در سال ۱۳۵۳ منتشر شد. داستان‌ها عبارت‌انداز: عروسی داریم و عروسی، نوروز و عیدی خاله خداداد، قبل بر وزن دهل، تعصب یک‌طرفه، بگیر و نده، خیرخواهی محض، دلی دارد زیبا، صالح و طالح، سقط فروش و پیر قوم، نان و دندان، پینه‌دوز، پاشنه کش.

منابعویرایش

فرهنگ ادبیات فارسی (محمد شریفی) فرهنگ نشر نو- انتشارات معین