قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار

قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار[۱] مجموعه دوازده داستان از جمالزاده است. این کتاب در سال ۱۳۵۳ منتشر شد. داستان‌ها عبارت‌اند از:

عروسی داریم و عروسی

نوروز و عیدی خاله خداداد

قبل بر وزن دهل

تعصب یک‌طرفه

بگیر و نده

خیرخواهی محض

دلی دارد زیبا

صالح و طالح

سقط فروش و پیر قوم

نان و دندان

پینه‌دوز

پاشنه کش

منابع ویرایش

فرهنگ ادبیات فارسی (محمد شریفی) فرهنگ نشر نو- انتشارات معین