قطره‌خواری

در زیست‌شناسی سلولی قطره‌خواری یا پینوسیتوز (به انگلیسی: Pinocytosis)، که به نام اندوسیتوز مایع و قطره‌خواری فاز توده‌ای نیز شناخته می‌شود، یک حالت از اندوسیتوز (درون‌بری) است که در آن ذرات کوچک معلق مایعات برون‌سلولی از طریق تورفتگی غشای سلولی به درون سلول آورده می‌شوند و در نتیجه آن ذرات در سلول درون وزیکول قرار می‌گیرند. سپس این وزیکول‌های پینوسیتوزی معمولاً با اندوزوم‌های اولیه ترکیب می‌شوند تا ذرات درون آن آبکافت شوند.

قطره‌خواری

قطره‌خواری بسته به مکانیسم مولکولی و سرنوشت مولکول‌های واردشده، به گونه‌هایی تقسیم می‌شود. در برخی موارد قطره‌خواری به عنوان یک فرایند سازنده در نظر گرفته می‌شود، در حالیکه در موارد دیگر واسطه گیرنده است و بسیار تنظیم می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Campbell, Reece, Mitchell: "Biology", Sixth Edition, Copyright 2002 P. 151
  • Marshall, Ben, Incredible Biological Advancements of the 20th Century, Copyright 2001 p. 899
  • Alrt, Pablo, Global Society Harvard study, copyright 2003 p. 189
  • Brooker, Robert: "Biology", Second Edition, Copyright 2011 p. 116
  • Cherrr, Malik, The Only Edition, Copyright 2012, p. 256
  • Abbas, Abul, et al. "Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System." 5th ed. Elsevier, 2016. p.69