قطعیت پدری

مفهومی ست در روانشناسی تکاملی که اشاره دارد به اینکه در روند تولید مثل، مردان می‌خواهند مطمئن باشند که بچهٔ متولد شده بچهٔ آنهاست و نه حاصل آمیزش جنسی شریک جنسی شان با مردی دیگر. این در حالی ست که زنان با چنین مشکلی مواجه نیستند و می‌توانند مطمئن باشند که بچهٔ به دنیا آمده بچهٔ آنهاست. <[۱]

پانویسویرایش

  1. مبانی شناخت انسان– اثر مایکل آیزنک– ترجمهٔ ب. کوشا- چاپ اینترنتی – ویرایش اول ۱۳۸۷- (فصل اول) ص۶۳-۶۴