ققنوس سرخ

پرندگان منقرض شده

ققنوس سرخ یا پرنده سرخ، در اساطیر چین نماد جنوب و مورد نیایش بود. ققنوس بعدها جای خود را به قرقاول داد. این پرنده در نقش‌ها دارای منقار خمیده، پنجه بلند و تیز به شکل پرندۀ شکاری بود. این پرنده یاری دهنده کشاورزان مزارع خشک جنوبی به شمار می آمد.

تصویر از مقبره سن، در سیچوان بازمانده از روزگار سلسله هان

از آنجا که این پرنده به رنگ شنگرف (شنگرفی) است، به وی پرنده شنگرف نیز گفته می شود.

منابع

  • آنتونی کریستی (۱۳۷۳اساطیر چین، ترجمهٔ باجلان فرخی، تهران: انتشارات اساطیر